telfort sim only

1 Jaar Sim Only Abonnement

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meest voordelige abonnement vinden. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Waarom Sim Only vergelijken?

Wanneer u nog tevreden bent over uwhuidige mobieltje kunt u ervoor kiezen om enkeleen Sim Only abonnementaf te sluiten. Bij ons kunt u simpel Sim Only vergelijken met de SimOnly vergelijker, we vinden het namelijk belangrijk Sim Only abonnementen vergelijken makkelijker gaat. Daarom krijgt ubij elk abonnement gegevens over:

  • Wat deabonnementspremie maandelijksis.
  • Wat de totale korting op uwabonnement is.
  • Wat de totale abonnementskostprijsmaandelijks is.
  • Wat de aansluitkosten, verzendkosten enkosten voor nummerbehoud zijn.
  • Wat de premie is vooraanvullende diensten zoals onbeperkt sms’en en/of internet.

Vergelijk Sim Onlyabonnementen en bekijk wat voor u de voordeligste keusis. Maakt u bijvoorbeeld veel gebruik van het internet enbelt u nog maar amper? Of bent u nog echt van het sms’en? zekerkunt u het ook allemaal kiezen, dat is compleetaan u. Bij het Sim Onlycontract vergelijken is het vanbelang dat u met meerdere dingen rekening houdt:

  • Hoeveel belminuten u per maand nodig heeft.
  • Hoeveel sms-berichten u elke maand nog verstuurt.
  • Hoeveel MB aan mobiel internet u elke maandverbruikt.

Wanneer u uw mobieltje gedrag in kaart heeft gebracht, kunt u Sim Only abonnementen vergelijken.vindt u tal van goedkope Sim Onlyabonnementen, er zit er te allen tijde wel eentje die bij upast.

De verschillende simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het abonnement dat opde zonder kosten simkaartstaat. Er zijn simkaarten in drie diversesoorten: je hebt eenstandaardsimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is deeenvoudigesimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire mobieltjes die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere mobieltjes hebben vaak een micro simkaart nodig. Desimpelesimkaart wordt telkens minder gebruikt in mobieletelefoons.

Als je een Sim Onlycontract bestelt, krijg je bij de meeste providerseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je te allen tijde dejuiste simkaart hebt voor jouw mobieltje ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als detelecomaanbieder van jemogelijkheid geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij je bestelling demogelijkheid voor een bepaald soortsimkaart.

De pre’s van Sim Only

Door gebruik te maken vaneen Sim Only abonnement, verlaag je de kosten. Een aantal consumenten betalennorrmaal gesproken meer voor het mobiele telefoon bij huncontract, dan voor hunuiteindelijke gebruik. Hoeveel erte besparen valt, hangt af van hetaantal belminuten, sms’jes en MB’s per maand. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud overeenkomst gebruikt is? Alleen de provider waarbij de telefoon oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van het mobiele telefoon afhalen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Welk abonnement zonder mobieltje het slimste bij jou past hangt af van verscheidene eigenschappen. Zo is het van betekenis om vooraf te bekijken hoeveel internet je op dit moment verbruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe over het algemeen bel je met je mobieltje ? Vind je het cruciaal dat je razend efficiënt internet hebt? Of maak je in principe alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type abonnement dat je nodig hebt en de periodieke kosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens providers die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Welke simkaarten zijn er?

Er zijn drie formaten simkaarten: hetalledaagseformaat, micro sim en nano sim. Hetgewoneformaat werd vooral vroeger gebruikt. Tegenwoordig gebruikentelecom bedrijven hetformaat nog nauwelijks. De meeste telefoons hebben nu eenaansluiting voor een micro simkaart. Alleen de allernieuwste smartphones gebruiken een nano simkaart.

De meeste aanbieders leveren de simkaart op alle formaten. Dekoper van het telefonie abonnement kan dan zelf de kaarten uitdrukken.

Wat voor telefooncontract sluit jij af?

Veel mobieltje gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun telecomcontract kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De optie hangt vaak van enkele factorenaf. Denk onder andere aan de maandelijkse kosten, depolisvoorwaarden en dekostprijs voor een mobieletelefoon. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost over het algemeen veelenergie, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te begeleiden door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met mobiele telefoonen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage onkosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel consumentenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor enkele euro per maand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken ook op dat Sim Only telkens populairder wordt en gaandaardoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helevoordelige smartphoneabonnementengeboden om mobieletelefoongebruikers te lokken. Dit heeft uiteraardveel invloed op de keus van deaanbieder. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomprovider isdat heel flexibel, maar tochook kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftvoordat je eenkeus maakt.

Contract met een mobieltje

Waar voorheen de abonnementen met mobieletelefoon erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel consumentenin de regel voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met smartphone. Hoewel je bij deze abonnementssoort een zonder extra kosten mobieletelefoon krijgt, hebben veel mensengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat eenieder steeds zuiniger met hun mobieletelefoon om, dus is dekeuzemogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de optie voorhet volgende telefoonabonnement.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van dit land. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Hollandhet aanbod van maarliefst 15 netwerkaanbieders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jeoptie voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een keuze maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenoverbodige kosten te geld besparen, zodat we onbekommerd met elkaar in contactkunnen blijven.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidigetelecomprovider. Wat gebeurt er nu?

Je hebt een nieuw SimOnly contract uitgekozen en bent er zeker van dat je jouwcontractuele verplichtingen van je ‘oude’ abonnement volledig bentnagekomen.

Het enige dat je nu hoeft te doen is contact op te nemen metje huidige aanbieder of met departij waarbij je het Sim Onlycontract gaat aan gaan, om door te geven dat jewilt overstappen naar het Sim Onlycontract dat je hebt geselecteerd.

Hierna zal je Sim Only contract ingaan op het moment dat je ‘oude’abonnement stopt met een maximum van 30 dagen naafloop van dit ‘oude’ abonnement. Dat is mede afhankelijk van het moment waaropje doorgeeft dat je wilt overstappen naar het door jou geselecteerde Sim Only abonnement.

Bij de meeste providers kun je bovenstaandetevens regelen door in te loggen op de pagina van je huidigetelecomaanbieder. Wel zosimpel.

Overstappen naar een SimOnly abonnement bij je huidigeaanbieder levert zeker voordelenop. Zo betaal je geen activatie- of aansluitkosten en bij de meeste partijenkrijg je tevens korting. Dit laatste omdat je wel tekent voor een nieuwegeldigsheidsduur van het contract.

Overstappen naar een nieuweaanbieder

Al je een Sim Onlyabonnement afsluit bij eentelecomaanbieder waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste providers gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het goedkoopste Sim Onlyabonnement zonder problemen. Je SimOnly telecomprovider regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de andereprovider over te stappen.Ook als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditkiezen en je Sim Onlyaanbieder regelt dat je een Sim Only abonnement krijgtmet je huidige mobieltje nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweaanbieder zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teverkrijgen. Op welk moment alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuwetelecomprovider. Stop deverkrijgen simkart in je simlock vrije mobieltje en je kunt onverwijld gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven