sim only maandelijks opzegbaar

1 Jaar Sim Only

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt uuitsparen op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meest voordelige abonnement vinden. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Onlycontract betaalt u alleen de onkosten voor uw abonnement.Op welk moment u een contract mettoestel afsluit, betaalt u aanstonds de kosten voor de smartphone. Meteen Sim Only contractbent u meestalgoedkoper uit, dat zult u al simpel zien bij het Sim Onlyvergelijken. U kiest zelf een toestel en koopt dit los, of u bentnog in het bezit van een (simlock vrij) mobieletelefoon.

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereaanbieder. Bij eencontract inclusief mobieltje tekenje een overeenkomst voor Stel dat jewelbeschouwd een nieuwesmartphone nodig hebt, dan kun je zelf een losse smartphone kiezen en aanschaffen.Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in één keer moetbetalen. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de ordinaireSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je met name terug in oudere mobieltjes.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de telkens kleiner wordende mobieltjes. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen meestal wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwetypen veelal gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle driealledaagseformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Voordelen Sim Only per maand opzegbaar

Wat zijn de pluspunten van eenelke maand opzegbaar Sim Only abonnement?

Met een per maand opzegbaar Sim Only abonnement heb jealle vrijheid om je contract per maandop te zeggen. Tevens ben je erg flexibel. Je kunt namelijk elke maand jebundels aanpassen, omhoog of omlaag. Momenteel zijn er 5telecomaanbieders die elke maand opzegbare Sim Only abonnementen aanbieden: Ben,KPN, Robin mobile, Tele2 en Youfone.

Houd er wel rekening mee dat een Sim Only per maand opzegbaarcontract gemiddeld € 1,- maandelijksextra kost ten opzichte van een 1 jarig of twee jarig contract.

De voordelen van Sim Only

Door gebruik te maken vaneen Sim Only abonnement, geef je minder aan kosten. De meeste klanten betalennamelijk meer voor het smartphone bij huncontract, dan voor hunuiteindelijke gebruik. Hoeveel erte geld besparen valt, hangt af van hetaantal belminuten, sms’jes en MB’s per maand. zonder simlock|simlock vrije Samsung mobieltje} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de aanbieder waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de smartphone verwijderen. In de praktijk betekent dat over het algemeen dat de koper nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet kopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk telecomabonnement voor jou het beste is bevelen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 3 maanden. Dat is normaal gesproken sufficient om een inzicht te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste mobiel bellen bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens Sim Only providers die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telefonie abonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een Sim Only abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat is het verschil tussen een abonnement en Sim Only?

Bij een Sim Onlycontract neemt de afnemer geentoestel af, maar alleen een simkaart. Op de kaart staanalleen de abonnementsgegevens en het telefoonnummer. Deconsument van het internet en mobielbellen abonnement, moet zelf een telefoon regelen.

Bij een toestel met abonnement, geldteen maandelijkse prijs, waarbij de telefoon, belminuten, sms’jes en dataverkeerbij de prijs zijn inbegrepen.

Wat is het verschil tussen 3G en 4G?

4G is een nieuwere techniek voor internetverbinding op demobiele telefoon. 3G en 4G verschillen ook in de snelheid: bij 3G kan de gebruiker maximaal achtMbit per seconde gebruiken. Bij 4G is dat 150 Mbit per seconde. 4G werkt alleenop nieuwere mobiele telefoons, terwijl 3G op veruit demeeste telefoons werkt.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande abonnement (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomprovider, of juist verlengen bijje huidige telecomaanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met vaaktevens nieuwe lagere tarieven.

Stap je over vantelecomprovider, dan wil jenatuurlijk wel je bestaande telefoonnummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enzodoende kun je bij alleaanbieders zonder extrakosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomprovider zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummertenslotte naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste twee maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieletelefoon ?

Er bestaan diverse formatenSIM-kaarten. De eerste mobiele telefoons haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel dedoorsneeSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je met name terug in oudere mobiele telefoons.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwemodellen het meest gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel administratieverompslomp op en gedoe met onder anderekaartvergroters en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de providers tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle 3doorsneeformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Geld besparen door een Sim Onlyinternet abonnement te verlengen

Wil je geld besparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je smartphone contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly abonnement bij je huidigetelecomprovider zal alsnel enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefooncontract is gebondenaan van je telecomprovider. Eenaantal aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je smartphone contract kantevens nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer wanneer jeovereenkomst eindigt bij jeprovider en sluitacuut een goedkoper Sim Only contract af. De verlenging van jetelefoonabonnement gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll naar boven