sim only vodafone

4G Sim Only Abonnement Vergelijken

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ubesparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het voordeligste abonnement vinden. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Wat is Sim Only?

Telefoons die in combinatie met een abonnementzijn gekocht, zijn over het algemeen nietsimlockvrij. Deze kun je simlockvrij laten maken om toch ook gebruik te kunnen maken van een simkaart van een andereaanbieder; dit kun je doen viajouw huidige provider of bijeen telecomwinkeltje in jouw woonplaats.

De verscheidene Sim Only abonnementen

Sim Onlyabonnementen verschillen qua databundel, belminuten en maandelijkse kosten. Zokun je voor een klein bedrag een Sim Only aankopen met redelijk weinig internet,belminuten en sms’jes. Je kan er echter ook voor kiezen om onbeperktdata, belminuten en sms’jes af te nemen.

Als je niet kiest voor SimOnly, maar voor een contract met smartphone, is hetvaak lastig in te schatten welk contractje moet kiezen. Bij Sim Only is diteen kleiner probleem omdat je jouw contract maandelijks kan ophogen en verlagen (verschilt per provider). Mocht jetwijfelen, moet je dus goed opletten dat het ophogen én verlagen van je abonnementmogelijk is bij jouwtelecomaanbieder. Je kan dan het bestemet een lage bundel beginnen en deze, als het nodig is, ophogen.telefoon zonder simlock|simlock vrije willkeurige mobieltje} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de telecomprovider waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de mobieltje verwijderen. In de praktijk houdt in dat vaak dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk telefonie abonnement voor jou het beste is bevelen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 5 maanden. Dat is denken wij genoeg om een een idee te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter ook Sim Only aanbieders die een Sim Only abonnement met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telefonie abonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat is het verschil tussen een contract en Sim Only?

Bij een Sim Onlycontract neemt de koper geentelefoon af, maar alleen een simkaart. Op de kaart staanalleen de abonnementsgegevens en het telefoonnummer. Deconsument van het internet en mobielbellen abonnement, moet zelf een toestel regelen.

Bij een toestel met abonnement, geldteen maandelijkse prijs, waarbij de toestel, belminuten, sms’jes en dataverkeerbij de kosten zijn inbegrepen.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de providers vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iederetelecomaanbieder vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Nederland. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Nederlandhet aanbod van maarliefst 15 netwerktelecomaanbieders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jeoptie voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van demeest actuele aanbiedingen. Zo kun jijweloverwogen een optie maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenoverbodige kosten te besparen, zodat we onbezorgd met elkaar in contactkunnen blijven.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractperiode van je contractop zijn eind, ben je tevreden over mobieltje dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het verstandig om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezewijze bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobieltje.

Overstappen naar een SimOnly abonnement is daarom een goede wijze om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (dereeksdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomaanbieder. Bij eencontract inclusief mobiele telefoon tekenje een overeenkomst voor 1 of twee 12 maanden. Sinds kort kun je tevens hier bij een aantalpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in één keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je tenslotte een nieuwe toestel nodig hebt, dan kun je zelfeen los mobieltje kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in 1maal moet betalen.

Overstappen naar een nieuweprovider

Al je een Sim Onlycontract aangaat bij eenaanbieder waarbij je nog geenconsument bent dan kun je bij de meeste aanbieders gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het goedkoopste Sim Onlycontract zonder problemen. Je SimOnly telecomprovider regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de andereprovider over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditaangeven en je Sim Onlytelecomaanbieder regelt dat je een Sim Only abonnement krijgtmet je huidige smartphone nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweprovider zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst tebekomen. Wanneer alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuwetelecomprovider. Stop deverwerven simkart in je simlock vrije smartphone en je kunt subiet gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven