sim only aanbieding

4G Sim Only

Ben je op zoek naar eenSim Only-contract datgoed bij jou past? Belefficiënten simpel helpt je makkelijk te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je immer de juistekeus. Bij Belgemakkelijk vind je de slimste Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als Vodafone en Youfone.Het maakt niet uit of je het voordeligste Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlyabonnement is ideaal voor de volgende 2 situaties:

  1. U heeft nog een (simlock vrije)telefoon
  2. U koopt een lossemobiel

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je maandelijks kwijt wilt zijn. Een Sim Only abonnement aan gaan issimpel. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtgewoonthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een andereprovider, kan het zijn dat uwtelefoon niet simlock-vrij is. Controleer of uwtoestel simlock vrij is voorafgaand ueen Sim Only contractbestelt of gedurende het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigetelecomprovider als u uwtoestel simlock vrij wilt laten maken.

De verscheidene simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het contract dat opde gratis simkaartstaat. Er zijn simkaarten in 3 verschillendesoorten: je hebt eenalledaagsesimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is desimpelesimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire mobieltjes die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere mobieletelefoons hebben meestal een micro simkaart nodig. Degangbaresimkaart wordt continu minder gebruikt in mobieltjes.

Als je een Sim Onlycontract bestelt, krijg je bij de meeste aanbiederseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je altijd dejuiste simkaart hebt voor jouw mobiele telefoon ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als deaanbieder van jouwoptie geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij jouw bestelling dekeus voor een bepaald soortsimkaart.

Tips engegevens over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een abonnement voor je smartphonekan betaalbaar zijn! Alhelemaal als je al in het bezit bent van eengoedwerkende mobieletelefoon . Voorpersonen die kunnen overstappen naar eennieuw abonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuweluxetelefoon te hebben is er dezogenaamde “SimOnly”. Een telecomabonnement is een contract waarbij je uitsluitend een simkaartontvangt en dus zelf een telefoonin huis moet hebben. Het grote voordeelhiervan is dat de uitgaven die je per maand betaaltontzettend minderhoog wordendan bij toestel metabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelregelmaat dat je een telefonie abonnement afsluit voor €11 tot €21 per maand, terwijl de meeste toestellen met een abonnement passtarten bij zevenentwintig euro. Je bespaart al gauw een hoop geld op de kosten van je Sim Only abonnement. zonder simlock|simlock vrije Samsung mobiele telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud contract verkregen is? Alleen de telecomprovider waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van het mobieltje weghalen. In de praktijk betekent dat in de regel dat de koper nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Welk internet en mobiel bellen abonnement het betere bij jou past hangt af van verscheidene dingen. Zo is het van invloed om vooraf te bekijken hoeveel data je op dit moment gebruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe vaak bel je met je smartphone? Vind je het van betekenis dat je razend simpel internet hebt? Of maak je in feite alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type Sim Only abonnement dat je nodig hebt en de jaarlijkse kosten van je abonnement die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste mobiel bellen bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn op het moment echter ook providers die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een contract zonder mobieltje van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een Sim Only abonnement van 24 maanden afsluit.}

Op welk moment kan ik overstappen?

Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenper maand of een ieder jaarcontract heeft. Bij SimOnly providers kunnen abonnees meestal per maand overstappen. Deduur van het abonnement is in deregel 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

Bellers kunnen twee maanden voor het einde van hethuidige contract de overstap naar een andereprovider regelen. Het nieuwecontract gaat dan in, als het oude is afgelopen.

Waarom betaal ik de eerste maand meer?

Voor het vinden van een nieuwabonnement, maakt de telecomproviderkosten. De meeste aanbieders brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Enkeleaanbieders verrekenen die kosten met de 1stemaand, derden laten de aansluitkostenapart betalen.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijndiverse providers metelke maand opzegbare abonnementen. Naast de lagepremie en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je ook nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractduur van je contractop zijn eind, ben je tevreden over smartphone dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het gewenst om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobieltje.

Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (debatterijdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenper maand opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomaanbieder. Bij eencontract inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of twee twaalfmaanden. Sinds kort kun je ook hier bij een paarpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in één keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je welbeschouwd een nieuwe toestel nodig hebt, dan kun je zelfeen los toestel kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in 1keer moet betalen.

Overstappen naar een nieuweprovider

Al je een Sim Onlyabonnement afsluit bij eentelecomaanbieder waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste aanbieders gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het voordeligste Sim Onlyabonnement zonder problemen. Je SimOnly provider regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de andereaanbieder over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditaangeven en je Sim Onlytelecomaanbieder regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige mobiele telefoon nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweprovider zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teverkrijgen. Op welk moment alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuweprovider. Stop deverkrijgen simkart in je simlock vrije mobieletelefoon en je kunt subiet gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven