sim only met nummerbehoud

Aanbieding T Mobile Sim Only

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ubesparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meestgoedkope contract vinden. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Wat is Sim Only?

Telefoons die in combinatie met een abonnementzijn gekocht, zijn over het algemeen nietsimlockvrij. Deze kun je simlockvrij laten maken om immers gebruik te kunnen maken van een simkaart van een anderetelecomaanbieder; dit kun je doen viaje huidige aanbieder of bijeen telecomwinkeltje in jouw woonplaats.

Sim Only met 4G

Als je kiest voor een databundel met 4G,raden wij aan om te kiezen voor niet minderdan 1000MB aan internetdata. Immers is het slimmer om een watgroter abonnement te kiezen; mocht je perongeval niet verbonden zijn met WiFi, ga je alsimpel buiten je bundel. Met 3Ginternet is het kwaliteitsverschil groter, dus dan heb je sneller door dat jeniet met WiFi verbonden bent.

Sommige Sim Only providers bieden hun gebruikers tevensde optie om per maand een 4G bundel teactiveren zodat zij kunnen profiteren van sneller en stabielermobiel internet. Als je superefficiënt internet via de smartphone wilt, kun je ditzelf activeren. Dit kost meestalzo’n €5 extra per maand. Deze extra optie looptover het algemeen automatisch door, behalve als jehet voor de nieuwe maand weer deactiveert.

De voordelen van Sim Only

Door gebruik te maken vaneen Sim Only abonnement, geef je minder aan vaste lasten. Een aantal klanten betalennamelijk meer voor detelefoon bij hunabonnement, dan voor hundure verbruik. Hoeveel erte geld overhouden valt, hangt af van hetaantal belminuten, sms’jes en MB’s per maand. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de provider waarbij de telefoon oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de mobiele telefoon afhalen. In de praktijk betekent dat over het algemeen dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Welk abonnement het voordeligste bij jou past hangt af van diverse eigenschappen. Zo is het belangrijk om vooraf te bekijken hoeveel internet je op dit moment verbruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe meestal bel je met je telefoon? Vind je het van belang dat je razend in enkele stappen internet hebt? Of maak je welbeschouwd alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type internet en mobiel bellen abonnement dat je nodig hebt en de maandelijkse abonnementskosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook aanbieders die een Sim Only contract met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een abonnement zonder mobiele telefoon van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een anderetelecomaanbieder?

Overstappers kunnen meestal gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuweaanbieder onderhandelt dan met deoude telecomprovider over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuweaanbieder de overstap regelen. Denieuwe telecomprovider moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude overeenkomst bij deandere provider op te latenzeggen.

Wat voor telefoonabonnement sluit jij af?

Veel mobiele telefoon gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun telecomovereenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De keuze hangt vaak van enkele factorenaf. Denk onder andere aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden en deprijs voor een smartphone. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost vaak veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te begeleiden door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met mobieltjeen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is tevens de reden dat veel mensenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een paar euro per maand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken ook op dat Sim Only steeds populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helebetaalbare smartphoneabonnementengeboden om mobieletelefoongebruikers te lokken. Dit heeft natuurlijkveel invloed op de mogelijkheid van deaanbieder. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only provider isdat heel flexibel, maar immers kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftalvorens je eenkeuzemogelijkheid maakt.

Abonnement met een mobiele telefoon

Waar voorheen de abonnementen met mobieletelefoon erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel consumentenmeestal voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met mobieltje. Hoewel je bij deze abonnementssoort een voorniks mobieltje krijgt, hebben veel klantengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat eenieder telkens zuiniger met hun smartphone om, dus is demogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de mogelijkheid voorhet volgende smartphoneabonnement.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Holland. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

Besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Nederlandhet aanbod van maarliefst 15 netwerktelecomaanbieders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeus voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een optie maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenoverbodige onkosten te besparen, zodat we zorgeloos met elkaar in contactkunnen blijven.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidigeprovider. Wat gebeurt er nu?

Je hebt een nieuw SimOnly abonnement uitgekozen en bent er zeker van dat je jecontractuele verplichtingen van je ‘oude’ abonnement volledig bentnagekomen.

Het enige dat je nu hoeft te doen is contact op te nemen metje huidige provider of met departij waarbij je het Sim Onlycontract gaat aan gaan, om door te geven dat jewilt overstappen naar het Sim Onlycontract dat je hebt geselecteerd.

Vervolgens zal je Sim Only contract ingaan op het moment dat je ‘oude’abonnement eindigt met een maximum van 30 dagen naafloop van dit ‘oude’ abonnement. Dat is mede afhankelijk van het moment waaropje doorgeeft dat je wilt overstappen naar het door jou geselecteerde Sim Only abonnement.

Bij de meeste aanbieders kun je bovenstaandetevens regelen door in te loggen op de pagina van je huidigetelecomprovider. Wel zosimpel.

Overstappen naar een SimOnly abonnement bij je huidigeprovider levert zeker voordelenop. Zo betaal je geen activatie- of aansluitkosten en bij de meeste partijenkrijg je tevens korting. Dit laatste omdat je wel tekent voor een nieuwelooptijd van het contract.

Geld besparen door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

Wil je geld overhouden opje maandelijkse onkosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobiele telefoon abonnement in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly abonnement bij je huidigetelecomaanbieder zal alin enkele stappen enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefooncontract is gebondenaan van je telecomaanbieder. Sommige providers hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je smartphone abonnement kantevens nog eens tot maximaal 3 maand na verloop van jecontract datum. Controleer op welk moment jecontract eindigt bij jetelecomaanbieder en sluitgauw een goedkoper Sim Only abonnement af. De verlenging van jetelefooncontract gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll naar boven