sim only zakelijk

Abonnement Sim Only Onbeperkt Internet

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt uuitsparen op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meest voordelige contract aan gaan. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Sim Only vergelijken

Telkens meer Nederlanders kiezen voor Sim Only abonnementen. Dit houdt in datzij zelf een mobiele telefoonaankopen en daar een SimOnly abonnement bij kopen, of datklanten eerst voor een contract mettelefoon kiezen en na de duur van hetcontract overstappen op SimOnly omdat zij hun smartphone nog goed genoeg vinden.

Met een SimOnly abonnement kun je zelf je smartphonekiezen, deze krijg je er namelijk niet bij van detelecomprovider. Dit heeft twee grotevoordelen:

 • Je abonnement is veelde betere keus
 • Je kunt zelf kiezen welketelefoon je neemt (bijvoorbeeld je huidige smartphone)

  De diverse simkaarten

  Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het contract dat opde zonder extra kosten simkaartstaat. Er zijn simkaarten in 3 verschillendesoorten: je hebt eeneenvoudigesimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is desimpelesimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire mobieltjes die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere smartphones hebben over het algemeen een micro simkaart nodig. Deeenvoudigesimkaart wordt steeds minder gebruikt in mobieltjes.

  Als je een Sim Onlyabonnement bestelt, krijg je bij de meeste providerseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je immer dejuiste simkaart hebt voor jouw mobieltje ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als detelecomaanbieder van jouwoptie geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij jouw bestelling deoptie voor een bepaald soortsimkaart.

 • Suggesties engegevens over het vergelijken van een Sim Only abonnement

  Een abonnement voor je telefoonhoeft niet duur te zijn! onvoorwaardelijk niet als je al in het bezit bent van eengoedwerkende mobieletelefoon . Vooreen ieder die kunnen overstappen naar eennieuw telefonieabonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwemobiele telefoon te halen is er debekende “SimOnly”. Een abonnement zondersmartphone is een abonnement waarbij je uitsluitend een simkaartgebruikt en dus zelf een smartphonedie je al hebt gebruiken kunt. Het grote voordeelhiervan is dat de uitgaven die je periodiek betaalteen stuk minderhoog zijndan bij zonder een Sim Onlyabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelnormaal dat je een abonnement aangaat voor €8 tot 18 per maand, terwijl de meeste abonnementen met eenmobieltje pasaanvangen bij zesentwintigeuro. Je bespaart al gauw een flimk bedrag op de kosten van je Sim Only abonnement. zonder simlock|simlock vrije iPhone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de telecomprovider waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de mobieltje weghalen. In de praktijk betekent dat meestal dat de afnemer nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aanschaffen.

  Kies het juiste Sim Only contract

  Om te bepalen welk telecomabonnement voor jou het slimste is prijzen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 5 maanden. Dat is normaal gesproken sufficient om een een idee te krijgen in je verbruik.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook Sim Only aanbieders die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiele telefonie bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

  Welke simkaarten zijn er?

  Er zijn drie formaten simkaarten: hetgangbareformaat, micro sim en nano sim. Hetalgemeneformaat werd vooral vroeger gebruikt. Tegenwoordig gebruikenaanbieders hetformaat nog nauwelijks. De meeste smartphones hebben nu eenaansluiting voor een micro simkaart. Alleen de allernieuwste mobieletelefoons gebruiken een nano simkaart.

  De meeste providers leveren de simkaart op alle formaten. Deconsument van het internet en mobielbellen abonnement kan dan zelf de kaarten uitdrukken.

  Wat is het verschil tussen 3G en 4G?

  4G is een nieuwere techniek voor internetverbinding op demobiele telefoon. 3G en 4G verschillen vooral in de snelheid: bij 3G kan de gebruiker maximaal 8Mbit per seconde gebruiken. Bij 4G is dat 150 Mbit per seconde. 4G werkt alleenop nieuwere smartphones, terwijl 3G op veruit demeeste smartphones werkt.

  Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

  Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomaanbieder, of juist verlengen bijje huidige telecomprovider. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met vaaktevens nieuwe lage tarieven.

  Stap je over vanaanbieder, dan wil jeallicht wel je bestaande telefoonnummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, endientengevolge kun je bij alleaanbieders voor niks gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweaanbieder zal dithelemaal voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummertenslotte naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste 2 maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

  Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieltje ?

  Er bestaan verschillende formatenSIM-kaarten. De eerste mobiele telefoons haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel deeenvoudigeSIM.

  De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere mobieltjes.

  Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de telkens kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

  Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen in deregel wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwemodellen veelal gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe telefoon meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel administratieverompslomp op en gedoe met onder anderekaartvergroters en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de aanbieders tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle driesimpeleformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

  Hoe kan een Sim Only internet contract verlengd worden?

  Bij het verlengen van je telefooncontract kun je kiezen om je Sim Only abonnement met 1 twaalf maanden of met 2 twaalf maanden te verlengen. Enkele aanbieders bieden je zelfs de optie aan om elke maand te verlengen. De mogelijkheid tussen deze drie mogelijkheden is persoonsgebonden. Het hangt allemaal af van de persoonlijke geval en de persoonlijke wensen. In de regel geldt dat op welk moment je een Sim Only contract voor langere tijd aangaat je voordeliger uit bent dan op welk moment je kiest voor verlenging van 1 twaalf maanden of maandelijks. Het grote voordeel bij het verlengen met 1 twaalf maanden is dat je over 12 maand kunt kijken of het telefooncontract nog past bij je wensen en mocht je apparaat niet meer naar behoren werken dan kun je het contract ook verlengen met een nieuw smartphone.

Scroll naar boven