goedkoopste sim only

Abonnement Sim Only

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld besparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het voordeligste contract afsluiten. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Sim Only vergelijken

Continu meer Nederlanders kiezen voor Sim Only abonnementen. Dit houdt in datzij zelf een mobiele telefoonaanschaffen en daar een SimOnly abonnement bij kopen, of datconsumenten eerst voor een abonnement metsmartphone kiezen en na de contractduur overstappen op SimOnly omdat zij hun telefoon nog goed genoeg vinden.

De prijzen van SimOnly abonnementen verschillen erg veel; met onzevergelijker kun je goedkope Sim Onlyvergelijken. Op onze site vergelijk jegemakkelijk Sim Only abonnementen envind je in enkele stappen degoedkoopste Sim Only aanbiedingen die aan jouw wensen voldoen. Je hebt dekeuze uit alle Sim Only aanbieders die in Nederland actief zijn.

Sim Only vs. abonnement

Omdat je alleen een simkaart aanschaft,is een Sim Only goedkoop invergelijking met andere mobieleabonnementen. Je hoeft niet voor een mobieltje te betalen, wat je merktin de maandelijkse kosten. Een Sim Onlykan, per maand, tot wel 70% goedkoper zijn dan een abonnementmet telefoon. Een abonnement vergelijken met Sim Only loont dan tevens zeker.Het grote gewin van een goedkope Sim Only is dat je goedkoop kan bellen, sms’en en internetten.Omdat aanbieders geen dure telefoons hoeven televeren, kunnen ze meer korting geven op het bedrag dat je permaand moet betalen voor het SimOnly abonnement.telefoon zonder simlock|simlock vrije willkeurige mobiele telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst verkregen is? Alleen de aanbieder waarbij de smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de smartphone verwijderen. In de praktijk betekent dat meestal dat de afnemer nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk abonnement voor jou het goedkopere is prijzen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen paar maanden. Dat is normaal gesproken sufficient om een zicht te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste telecom bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook Sim Only providers die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een anderetelecomprovider?

Overstappers kunnen over het algemeen gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuwetelecomaanbieder onderhandelt dan met deoude telecomprovider over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuweprovider de overstap regelen. Denieuwe telecomaanbieder moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude contract bij deandere telecomaanbieder op te latenzeggen.

Waarom betaal ik de eerste maand meer?

Voor het aan gaan van een nieuwabonnement, maakt de aanbiederkosten. De meeste aanbieders brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Niet alleaanbieders verrekenen die kosten met de eerstemaand, anderen laten de aansluitkostenapart betalen.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijnverscheidene providers metmaandelijks opzegbare abonnementen. Naast de lagekosten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je tevens nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, meestal aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe smartphone.

Bij een SIM-only contract ontvang jemeestal een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomprovider en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primaoptie op welk moment je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken voordeliger uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieletelefoon , dan is hetverstandig om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse mobiel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alscontract worden geleverd. Dit is vooralnuttig als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet van betekenisdat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieletelefoon. Normaal gesproken is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een twaalf maanden in je bezithebt) gratissimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Pre’s Sim Only internet

Een Sim Onlycontract boven een mobiele telefoon plusabonnement verkiezen zal betekenen dat je elke maand bespaart op je mobiele telefoonkosten. Bij je huidige telecomproviderzul je tevens nog eens meer korting krijgen wanneer jekiest voor het verlengen van je smartphone abonnement.Het verlengen van je smartphoneabonnement bij je huidigeaanbieder houdt in nietsmeer dan dat je een nieuw contract aangaat voor een bepaaldeperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je overeenkomst zalde telecomprovider je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hettelefoonabonnement stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven