sim only nummerbehoud

Abonnement T Mobile Sim Only

Ben je op zoek naar eenSim Only-contract datgoed bij jou past? Beleenvoudig helpt je snel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je immer de juistemogelijkheid. Bij Belgemakkelijk vind je de slimste Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als Vodafone en Tele2.Het maakt niet uit of je het meest voordelige Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Sim Only vergelijken

Steeds meer Nederlanders kiezen voor Sim Only abonnementen. Dit houdt in datzij zelf een mobiele telefoonkopen en daar een SimOnly abonnement bij kopen, of datklanten eerst voor een contract mettelefoon kiezen en na de contractduur overstappen op SimOnly omdat zij hun smartphone nog goed genoeg vinden.

Met een SimOnly abonnement kun je zelf je smartphonekiezen, deze krijg je er namelijk niet bij van detelecomaanbieder. Dit heeft 2 grotevoordelen:

 • Je abonnement is veelde betere keus
 • Je kunt zelf kiezen welkesmartphone je neemt (bijvoorbeeld je huidige telefoon)

  Sim Only met 4G

  Als je kiest voor een databundel met 4G,raden wij aan om te kiezen voor ten minste 1000MB aan internetdata. Immers is het slimmer om een watgroter abonnement te kiezen; mocht je pertegenslag niet verbonden zijn met WiFi, ga je aleenvoudig buiten je bundel. Met 3Ginternet is het kwaliteitsverschil groter, dus dan heb je sneller door dat jeniet met WiFi verbonden bent.

  Enkele Sim Only aanbieders bieden hun gebruikers ookde optie om per maand een 4G bundel teactiveren zodat zij kunnen profiteren van sneller en stabielermobiel internet. Als je supersimpel internet op de mobiel wilt, kun je ditzelf activeren. Dit kost vrijwel altijdzo’n €vijf extra per maand. Deze extra keuze looptmeestal automatisch door, behalve als jehet voor de nieuwe maand weer deactiveert.

 • Suggesties enkennis over het vergelijken van een Sim Only abonnement

  Een Sim Only abonnementis niet immer heel duur! Al zeker als je al in het bezit bent van eengoedwerkende smartphone. Voormensen die kunnen overstappen naar eennieuw abonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuweluxetelefoon te kopen is er dezogeheten “SimOnly”. Een Sim Onlyabonnement is een contract waarbij je uitsluitend een simkaartkrijgt en dus zelf een smartphonein huis moet hebben. Het grote voordeelhiervan is dat de uitgaven die je regelmatig betaaltredelijk minderhoog zijndan bij apparaat metabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelgebruikelijk dat je een internet en mobielbellen abonnement koopt voor €14 tot€24 per maand, terwijl de meeste abonnementen met eensmartphone pasaanvangen bij dertig euro. Je bespaart al gauw een flimk bedrag op de kosten van je internet en mobiel bellenabonnement. zonder simlock|simlock vrije Samsung smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobiele telefoon liggen, die bij een oud contract verkregen is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de smartphone afhalen. In de praktijk houdt in dat vaak dat de klant nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet kopen.

  Kies het juiste Sim Only abonnement

  Pak je afschriften er eens bij en ga na hoeveel internetkosten je hebt verbruikt. Zat je steeds buiten je bundel? Dan bevelen we aan om bij je nieuwe Sim Only abonnement een grotere MB bundel te bestellen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de groep wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel Sim Only providers bieden trouwens de kans om lopende je abonnement omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook providers die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

  Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een andereprovider?

  Overstappers kunnen meestal gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuweaanbieder onderhandelt dan met deoude aanbieder over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

  Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuwetelecomaanbieder de overstap regelen. Denieuwe provider moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude contract bij deandere telecomprovider op te latenzeggen.

  Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

  Voor het aan gaan van een nieuwabonnement, maakt de providerkosten. De meeste aanbieders brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Sommigeproviders verrekenen die kosten met de eerstemaand, anderen laten de aansluitkostenapart betalen.

  Waarom Sim Only vergelijken?

  Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Holland. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

  Geld besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in ons landhet aanbod van maarliefst 15 netwerkaanbieders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jemogelijkheid voor een Sim Only.

  Iedere dag wordt onze website voorzien van actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een optie maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenonnodige kosten te uitsparen, zodat we onbezorgd met elkaar in contactkunnen blijven.

  Wat is een SIM-only abonnement?

  Een SIM-only abonnement, meestal aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe mobieletelefoon.

  Bij een SIM-only abonnement ontvang jevrijwel altijd een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de aanbieder en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

  Een SIM-only abonnement is een primaoptie wanneer je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only abonnement kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een smartphone isopgenomen.

  Wil je wel een nieuwe mobieletelefoon , dan is hetverstandig om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los mobieltje tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alsabonnement worden geleverd. Dit is met namenuttig als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

  Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet van invloeddat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieletelefoon. Vrijwelaltijd is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een kalenderjaar in je bezithebt) voor nikssimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

  Voordelen Sim Only internet

  Een Sim Onlycontract boven een smartphone pluscontract verkiezen zal betekenen dat je maandelijks bespaart op je mobiele telefoonkosten. Bij je huidige telecomproviderzul je ook nog eens meer korting krijgen op welk moment jekiest voor het verlengen van je smartphone abonnement.Het verlengen van je smartphonecontract bij je huidigetelecomprovider betekent nietsmeer dan dat je een nieuw contract aangaat voor een bepaaldeperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je contract zalde telecomaanbieder je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hettelefooncontract stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven