sim only zonder internet

All In Sim Only

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ubesparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het voordeligste abonnement aan gaan. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende 2 situaties:

  1. U heeft nog een (simlock vrije)telefoon
  2. U koopt een lossesmartphone

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je elkemaand kwijt wilt zijn. Een Sim Only abonnement aan gaan issimpel. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtstandaardthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een andereprovider, kan het zijn dat uwtelefoon niet simlock-vrij is. Controleer of uwtelefoon simlock vrij is alvorens ueen Sim Only abonnementbestelt of gedurende het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigetelecomaanbieder als u uwsmartphone simlock vrij wilt laten maken.

Sim Only verlengen

Als je momenteel al een Sim Only contract hebt en je tevreden bent, kun jeervoor kiezen om je Sim Only teverlengen. Hierdoor kun je opnieuw profiteren van nieuwe acties en de eventuelenieuwe prijzen. Als je jouw SimOnly verlengt, blijf je dus bij je huidigeprovider, maar heb je deoptie om een goedkoper of beter passend Sim Only abonnement tekiezen.

Waarom is een Sim Only contractgoedkoper?

Het verschil in de kosten bij een SimOnly contract zit hem volledig in het niet nodig hebben van demobieltje . Bij eendoorsneecontract met een telefoon betaal je je jaarlijksekosten in tweeën.Een deel voor het abonnement en een deel voor jesmartphone. Het deel van je abonnement bestaat uit debelminuten, sms en internet mb’s. De kosten voor jetelefoon zorgen ervoordat je na de contractduur jetoestel voor 100% hebtvoldaan. Je betaalt je toestel dus afin 12 of 24 maanden. Doordat je deze kosten bij een Sim Only contract niet hebt, worden jemaandelijkse onkosten veel lager. zonder simlock|simlock vrije Samsung mobieltje} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobieltje liggen, die bij een oud overeenkomst verkregen is? Alleen de telecomprovider waarbij het mobieltje oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de mobieltje verwijderen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de klant nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk internet en mobiel bellen abonnement voor jou het betere is prijzen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 6 maanden. Dat is over het algemeen voldoende om een zicht te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn op het moment echter ook providers die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiele telefonie bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

Welk toestel past bij een Sim Only abonnement?

Sim Only-kaartenwerken alleen op simlock vrije smartphones. Kortgezegd: een mobieldie alle providers accepteert. Tegenwoordig zijn de meestesmartphones simlock vrij. Ergens nog een oudetelefoon liggen? De oudeprovider kan detelefoon vrijgeven. Verder zijn er online tools entelecomzaken die de toestel tevens simlock vrijkunnen maken.

Wat voor smartphonecontract sluit jij af?

Veel smartphone gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun overeenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige provider of stappen ze over?De mogelijkheid hangt overhet algemeen van meer dan 1 factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden en deprijs voor een mobieletelefoon. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost meestal veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te helpen door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met smartphoneen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is tevens de reden dat veel consumentenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een aantal euro elkemaand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken tevens op dat Sim Only steeds populairder wordt en gaandaardoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helevoordelige telefoonabonnementengeboden om smartphonegebruikers te lokken. Dit heeft uiteraardveel invloed op de keuzemogelijkheid van detelecomaanbieder. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het duur van hetabonnement en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomaanbieder isdat heel flexibel, maar tochook kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftalvorens je eenkeuze maakt.

Contract met een smartphone

Waar voorheen de abonnementen met smartphone erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel klantenover het algemeen voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met smartphone. Hoewel je bij deze abonnementssoort een gratis smartphone krijgt, hebben veel klantengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat eenieder continu zuiniger met hun mobieletelefoon om, dus is dekeuzemogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de keus voorhet volgende telefoonabonnement.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijndiverse aanbieders metelke maand opzegbare abonnementen. Naast de lagekosten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je ook nog lekker met je vertrouwde apparaatblijven bellen.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieletelefoon ?

Er bestaan verschillende formatenSIM-kaarten. De eerste smartphones haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel degewoneSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere mobiele telefoons.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de telkens kleiner wordende mobieltjes. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen in deregel wel in oudere smartphones, terwijl nieuwetypen erg veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe telefoon meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel administratieverompslomp op en gedoe met bijvoorbeeldkaarthoudertjes en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de aanbieders tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle 3alledaagseformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Uitsparen door een Sim Onlyinternet abonnement te verlengen

Wil je besparen opje maandelijkse onkosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobiele telefoon contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigeaanbieder zal alin enkele stappen enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefoonabonnement hangt af van je aanbieder. Niet alle aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je telefoon contract kanook nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer wanneer jeovereenkomst eindigt bij jeaanbieder en sluitgauw een voordelig Sim Only abonnement af. De verlenging van jetelefoonabonnement gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll naar boven