sim only zakelijk

Alle Sim Only Abonnementen

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het goedkoopste contract afsluiten. Als u al eentelefoon heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobieltje.

Wat is Sim Only?

Telefoons die in combinatie met een abonnementzijn gekocht, zijn vaak nietsimlockvrij. Deze kun je simlockvrij laten maken om tenslotte gebruik te kunnen maken van een simkaart van een anderetelecomprovider; dit kun je doen viaje huidige provider of bijeen telecomwinkeltje in jouw woonplaats.

Welke providers bieden Sim Only abonnementen aan?

Sim Onlyabonnementen worden gedekt doorallerhandeaanbieders.Aanbieders zijn onder te verdelen in netwerk aanbiedersen virtuele providers,tevens wel MVNO’s genoemd.

Een netwerkprovider heeft de beschikking overeen eigen fysiek netwerk. In veelsituaties bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomprovider. Nederland kent 4 netwerktelecomaanbieders:

 • KPN
 • T-Mobile
 • Vodafone
 • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueletelecomaanbieder wordt meestal afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk en koopt capaciteitin bij een netwerk telecomaanbieder.MVNO’s richten zich erg veel op eenexpliciete doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn inHolland:

 • Ben (T-Mobile)
 • hollandsnieuwe (Vodafone)
 • Robin Mobile (KPN)
 • Simpel (T-Mobile)
 • Simyo (KPN)
 • Telfort (KPN)
 • Youfone (KPN)

De 5pre’s van een Sim Only abonnement

Het is duidelijk dat een Sim Only contract meerderevoordelen heeft vergeleken met een traditioneel abonnement en prepaid. Een Sim Only abonnement isook een goed alternatief als je niet iederecontractduur van Mobielabonnement wilt wisselen of als je nog tevreden bent met je huidigesmartphone. Met Sim Onlyprofiteer je van een veel lager per maand bedrag datje kwijt bent voor je mobieltje gebruik.

Als je immer eencontract hebt gehad in combinatie met de nieuwstetelefoons, kan het kiezen voor Sim Only ook eenverstandigemogelijkheid zijn. Op het moment databonnement afgelopen is en je een telefoon hebtdie welbeschouwd nog primawerkt, kun je deze blijven gebruiken voor een veel lagereprijs per maand.

Hier staan de pluspunten van een Sim Only abonnement op eenrijtje:

 • Lage kosten per maand; het kan de helft van de maandelijkse onkosten schelen ten opzichte van een abonnement in combinatie met een smartphone
 • Bijna alle telecomprovider leveren een 3-in-1 simkaart, je simkaart knippen is nooit nodig
 • Veel mogelijkheden voor Sim Only met 4G internet
 • Veel mogelijkheden in de samenstelling van je abonnement (belminuten, sms’jes, internetdata)
 • Gebruik blijven maken van je huidige telefoon voor een veel voordeliger bedrag per maand

zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud contract besteld is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de mobieltje oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van het mobieltje weghalen. In de praktijk betekent dat vaak dat de afnemer nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel data je hebt gebruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan bevelen we aan om bij je nieuwe internet en mobiel bellen abonnement een grotere databundel te nemen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de arsenaal wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel Sim Only providers bieden trouwens de mogelijkheid om tijdens je telecomcontract omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste mobiel bellen bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn op het moment echter ook providers die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een contract zonder mobiele telefoon van 24 maanden afsluit.}

Wat is het verschil tussen een abonnement en Sim Only?

Bij een Sim Onlycontract neemt de beller geentoestel af, maar alleen een simkaart. Op de kaart staanalleen de abonnementsgegevens en het telefoonnummer. Deklant van het SimOnly abonnement, moet zelf een mobieltje regelen.

Bij een toestel met abonnement, geldteen maandelijkse prijs, waarbij de telefoon, belminuten, sms’jes en dataverkeerbij de prijs zijn inbegrepen.

Wat voor smartphonecontract sluit jij af?

Veel smartphone gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun telecomovereenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De keuzemogelijkheid hangt meestal van meer dan één factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden en depremie voor een smartphone. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost vaak veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te helpen door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met mobiele telefoonen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel consumentenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor enkele euro maandelijks zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken tevens op dat Sim Only telkens populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helevoordelige smartphoneabonnementengedekt om mobieletelefoongebruikers te lokken. Dit heeft uiteraardveel invloed op de optie van deprovider. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het duur van hetabonnement en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomprovider isdat heel flexibel, maar toch kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftvoorafgaand je eenmogelijkheid maakt.

Abonnement met een mobieltje

Waar voorheen de abonnementen met mobieltje erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel consumentenover het algemeen voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met mobieltje. Hoewel je bij deze abonnementssoort een voorniks mobieltje krijgt, hebben veel consumentengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat eenieder steeds zuiniger met hun mobieltje om, dus is dekeus voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de keuzemogelijkheid voorhet volgende smartphoneabonnement.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een andereaanbieder, of juist verlengen bijje huidige provider. Zorg er welvoor dat je jouw contract actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want tevens bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met over het algemeentevens nieuwe lagere tarieven.

Stap je over vantelecomprovider, dan wil jeallicht wel je bestaande telefoonnummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enaldus kun je bij alleaanbieders zonder kosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomaanbieder zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummertenslotte naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal 2 maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Voor wie is Sim Only geschikt?

Sim Only aanbiedingenzijn geschikt voor een ieder die voordeliger wil bellenen nog een prima apparaat heeft, of het geen probleem vind om los eentoestel aan te schaffen. meestal is het goedkoper om eenlos mobieltje aan te schaffeni.c.m. een Sim Only abonnement, dandat je een ‘gratis’ apparaat metabonnement bestelt. Of je nu behoefte hebt aan onbeperkt bellenen internet, of slechts af en toe je smartphone gebruikt, eris voor een ieder een passend contract te vinden. Tegenwoordig zien wij verder tevens datvoornamelijk de goedkope Sim Onlyabonnementen een populair alternatief voor zijn voor prepaid simkaartgebruikers.

Voordelen Sim Only internet

Een Sim Onlycontract boven een mobiele telefoon pluscontract verkiezen zal betekenen dat je permaand bespaart op je mobieltjekosten. Bij je huidige telecomaanbiederzul je ook nog eens meer korting krijgen op welk moment jekiest voor het verlengen van je mobieltje abonnement.Het verlengen van je smartphonecontract bij je huidigetelecomaanbieder betekent nietsmeer dan dat je een nieuw contract aangaat voor een bepaaldeperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je overeenkomst zalde aanbieder je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hettelefooncontract stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven