sim only zonder internet

Bellen Sim Only

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Beleenvoudig helpt je simpel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je te allen tijde de juisteoptie. Bij Belin enkele stappenen simpel vind je de betere Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als T-Mobile en Simyo.Het maakt niet uit of je het meestgoedkope Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Onlyabonnement betaalt u alleen de onkosten voor uw abonnement.Wanneer u een abonnement mettelefoon afsluit, betaalt u subiet de kosten voor de telefoon. Meteen Sim Only abonnementbent u normaal gesprokenvoordeliger uit, dat zult u al efficiënt zien bij het Sim Onlyvergelijken. U kiest zelf een apparaat en koopt dit los, of u bentnog in het bezit van een (simlock vrij) mobieletelefoon.

Sim Only alleen bellen

Met een Sim Onlyalleen bellen abonnement, kunt u alleen bellen. Ideaal voorklanten die liever bellen dan sms’en. Als u een mobieltje heeft kunt u vrijwel altijdstandaardgebruik maken van internet wanneer er WiFi in de buurt is. Ukunt Sim Only vergelijken en zienwelk abonnement en welkeaanbieder hetbeste bij u past. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de gangbareSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je met name terug in oudere mobieltjes.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de telkens kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieletelefoons. Micro-SIM kaarten passen meestal wel in oudere smartphones, terwijl nieuwemodellen veelal gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel gedoe op engedoe met onder meer kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deaanbieders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle drieeenvoudigeformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Wat zijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende smartphone waar je tevreden over bent, of ben je van planeen losse mobieltje aan te schaffen, dan is hetverstandig om een los Sim Only contract af te sluiten. Let er wel op dat jeeen contract neemt dat past bij je verbruik.

En er zijn providersdie zich 100% gespecialiseerd hebben in het aanbieden van Sim Only abonnementen. Bijvoorbeeld Simyo ofSimpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn over het algemeen laag.

Suggesties enkennis over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een telefoonabonnementis soms tevens goedkoop! Alhelemaal als je al in het bezit bent van eengoede telefoon. Voormensen die kunnen overstappen naar eennieuw telefonieabonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwemobiele telefoon te halen is er dezogenaamde “SimOnly”. Een abonnement is een contract waarbij je alleen een simkaartgebruikt en dus zelf een smartphonehebt. Het grote voordeelhiervan is dat de kosten die je perperiode betaaltaanzienlijk lager wordendan bij apparaat metabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelgewoon dat je een abonnement zondermobieltje koopt voor €8 tot 18 per maand, terwijl de meeste toestellen met een abonnement passtarten bij €27. Je bespaart al gauw een hoop geld op de onkosten van je abonnement zonder mobieletelefoon. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst verkregen is? Alleen de telecomprovider waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de mobieltje afhalen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de afnemer nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet kopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Welk internet en mobiel bellen abonnement het slimste bij jou past hangt af van verschillende eigenschappen. Zo is het van betekenis om vooraf te bekijken hoeveel data je op dit moment nuttigt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe in de regel bel je met je telefoon? Vind je het belangrijk dat je razend in enkele stappen internet hebt? Of maak je eigenlijk alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type contract zonder mobiele telefoon dat je benodigd en de jaarlijkse abonnementskosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste telecom bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook Sim Only providers die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een Sim Only abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat gebeurt er als ik te veel dataverkeer gebruik?

in de regelkan een Sim Only aanbieders2 maatregelen nemen: of het terugschroeven van de snelheden, of dekoper laten bijbetalen. Hoe de maatregelgehanteerd wordt, verschilt per aanbieders. Dat staat in de polisvoorwaarden van het internet en mobielbellen abonnement.

Wat voor smartphonecontract sluit jij af?

Veel mobiele telefoon gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun telecomovereenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De keuze hangt meestal van meerdere factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, depolisvoorwaarden en dekosten voor een mobieltje. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost meestal veelenergie, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te helpen door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met mobiele telefoonen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is tevens de reden dat veel klantenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een paar euro maandelijks zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken ook op dat Sim Only continu populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helevoordelige telefoonabonnementengeboden om smartphonegebruikers te lokken. Dit heeft vanzelfsprekendveel invloed op de keuzemogelijkheid van deaanbieder. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het duur van hetabonnement en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only provider isdat heel flexibel, maar toch kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat een ieder te bieden heeftvoorafgaand je eenkeus maakt.

Abonnement met een smartphone

Waar voorheen de abonnementen met mobieletelefoon erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel mensenin de regel voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met mobieletelefoon. Hoewel je bij deze abonnementssoort een voorniks smartphone krijgt, hebben veel consumentengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen telkens zuiniger met hun mobieltje om, dus is dekeuzemogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de mogelijkheid voorhet volgende telefoonabonnement.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van ons land. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Hollandhet aanbod van maarliefst 15 netwerkproviders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuze voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van actuele prijzen. Zo kun jijweloverwogen een keuzemogelijkheid maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenoverbodige onkosten te besparen, zodat we onbezorgd met elkaar in contactkunnen blijven.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, inde regel aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe mobieltje.

Bij een SIM-only contract ontvang jevrijwel altijd een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de provider en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only abonnement is een primakeuze op welk moment je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobiele telefoon isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe smartphone , dan is hetinteressant om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los mobieltje tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alscontract worden geleverd. Dit is ookbruikbaar als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet belangrijkdat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieletelefoon. Vrijwelaltijd is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een 12 maanden in je bezithebt) voor nikssimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Goedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet

Ben je zoekt naar een Sim Only? Vindt hier degoedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet door deaanbieders te vergelijken. Volg onze stappen ommakkelijk en efficiënt het meest voordelige Sim Only contract tevinden en om het Sim Onlyabonnement vervolgens af te sluiten. Om hetgoedkoopste Sim Only onbeperkt internet abonnement aan te gaan moet je eerst inzichtelijk hebben hoeveel jeper maand verbruikt aan belminuten, sms’jes en aandata. Op het internet kun je makkelijk je verbruik berekenenvoor onder meer de data, maar je kunt tevens opje laatste factuur zien hoeveel je elke maand verbruiktbij je huidige mobiele telefoon abonnement. Opwelk moment je het verbruik inzichtelijk hebt kun je op zoek gaan naar hetmeest goedkope Sim Only onbeperkt internet abonnement. Door in onzevergelijkingstool je verbruik te selecteren vindt jesimpel het Sim Onlycontract dat bij jou past. Heb je hetvoordeligste abonnementgevonden dan kun je de Sim Onlyaanbieding selecteren en vervolgens kun je het Sim Only contractaan gaan bij deaanbieder.

Scroll naar boven