sim only nummerbehoud

Belsimpel Sim Only Abonnement

Vind u het lastig kiezen?Wij begeleiden u daarmee. Met Sim Only vergelijken van onze site vergelijkt u demeest goedkope abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf deprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij deslimste aanbieders enuitstekende service.

Waarom Sim Only?

Loopt de contractperiode van je abonnement op zijn eind, ben jetevreden over mobieltje die je hebt en heb jegeen behoefte om te opwaarderen naar een nieuwer mobiele telefoon , dan is hetgewenst om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de mobieltje. Niet alleen de eenmalige kosten, maartevens de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

Sim Only alleen bellen

Met een Sim Onlyalleen bellen abonnement, kunt u alleen bellen. Ideaal voormensen die liever bellen dan sms’en. Als u een mobieletelefoon heeft kunt u vrijwel altijdgewoongebruik maken van internet wanneer er WiFi in de buurt is. Ukunt Sim Only vergelijken en zienwelk contract en welketelecomprovider hetvoordeligste bij u past. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de alledaagseSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je ook terug in oudere mobieltjes.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de telkens kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere smartphones, terwijl nieuwetypen het meest gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander type simkaart leverde hierdoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle drieeenvoudigeformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Sim Only verlengen

Als je momenteel al een Sim Only contract hebt en je tevreden bent, kun jeervoor kiezen om je Sim Only teverlengen. Hierdoor kun je opnieuw profiteren van nieuwe acties en de eventuelenieuwe prijzen. Als je jouw SimOnly verlengt, blijf je dus bij je huidigetelecomaanbieder, maar heb je demogelijkheid om een voordeliger of beter passend Sim Only abonnement tekiezen.

Waarom is een Sim Only abonnementefficiënter?

Het verschil in de prijs bij een SimOnly contract zit hem volledig in het ontbreken van detelefoon. Bij eenalgemeneabonnement metsmartphone betaal je je maandelijkseabonnementskosten in tweeën.Een deel voor het abonnement en een deel voor jetelefoon. Het deel van je abonnement bestaat uit debelminuten, sms en internet mb’s. De kosten voor jetoestel regelendat je na de contractduur jetoestel volledig hebtvoldaan. Je betaalt je toestel dus afin 12 of 24 maanden. Doordat je deze lasten bij een Sim Only contract niet hebt, worden jemaandelijkse kosten veel lager. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobiele telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst gebruikt is? Alleen de telecomprovider waarbij het smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de smartphone weghalen. In de praktijk betekent dat meestal dat de afnemer nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Welk telefonie abonnement het slimste bij jou past hangt af van verscheidene onderwerpen. Zo is het doorslaggevend om vooraf te bekijken hoeveel data je op dit moment verbruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe vaak bel je met je toestel? Vind je het van betekenis dat je razend simpel internet hebt? Of maak je welbeschouwd alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type abonnement zonder mobieltje dat je nodig hebt en de maandelijkse kosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn op het moment echter ook telecom bedrijven die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement zonder mobiele telefoon van een maand kan leuk zijn als je een telecom bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat is het verschil tussen een contract en Sim Only?

Bij een Sim Onlyabonnement neemt de consument geensmartphone af, maar alleen een simkaart. Op de kaart staanalleen de abonnementsgegevens en het telefoonnummer. Deconsument van het SimOnly abonnement, moet zelf een toestel regelen.

Bij een telefoon met abonnement, geldteen maandelijkse prijs, waarbij de smartphone, belminuten, sms’jes en dataverkeerbij de premie zijn inbegrepen.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de providers vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iederetelecomaanbieder vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je overstappen naar wie jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomaanbieder, of juist verlengen bijje huidige telecomaanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waardoor je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met over het algemeenook nieuwe actie)tarieven.

Stap je over vanaanbieder, dan wil jenatuurlijk wel je bestaande 06-nummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, endientengevolge kun je bij alleproviders voor niks gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomprovider zal ditvolledig voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummertenslotte naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste twee maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractperiode van je contractop zijn eind, ben je tevreden over mobiele telefoon dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer smartphone ,dan is het slim om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (dearsenaaldata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomaanbieder. Bij eenabonnement inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 twaalfmaanden. Sinds kort kun je tevens hier bij een paarpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het apparaat in 1 maal afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je op de keperbeschouwd een nieuwe toestel nodig hebt, dan kun je zelfeen losse smartphone kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in éénmaal moet betalen.

Hoe kan een Sim Only internet contract verlengd worden?

Bij het verlengen van je smartphoneabonnement kun je kiezen om je Sim Only contract met 1 twaalf maanden of met twee twaalf maanden te verlengen. Sommige providers bieden je zelfs de mogelijkheid aan om per maand te verlengen. De keuze tussen deze drie mogelijkheden is persoonsgebonden. Het hangt allemaal af van de persoonlijke situatie en de persoonlijke wensen. In de regel geldt dat op welk moment je een Sim Only contract voor langere tijd aangaat je goedkoper uit bent dan op welk moment je kiest voor verlenging van 1 jaar of maandelijks. Het grote voordeel bij het verlengen met 1 12 maanden is dat je over 12 maand kunt kijken of het telefooncontract nog past bij je wensen en mocht je apparaat niet meer naar behoren werken dan kun je het contract tevens verlengen met een nieuw smartphone.

Scroll naar boven