vodafone sim only

Beste 4G Sim Only

Vind u het lastig kiezen?Wij helpen u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u degoedkoopste abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf detelecomaanbieder. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debetere providers enuitstekende service.

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Onlycontract betaalt u alleen de kosten voor uw abonnement.Op welk moment u een abonnement metsmartphone afsluit, betaalt u onverwijld de kosten voor de smartphone. Meteen Sim Only abonnementbent u meestalvoordeliger uit, dat zult u al simpel zien bij het Sim Onlyvergelijken. U kiest zelf een toestel en koopt dit los, of u bentnog in het bezit van een (simlock vrij) smartphone.

Sim Only bellen, sms’en en mobiel internet

U wilt alles uit uw contract halen: bellen,sms’en en mobiel internet. Geen probleem. U stelt zelf uw contractsamen. Hoeveel belminuten, sms’jes en MB’s internet heeft u nodig per maand? Ubeslist. Uw Sim Onlycontract vergelijken is niet lastig: ga naar Sim Only vergelijken en stel zelfefficiënten simpel uw abonnement samen. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de gangbareSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je ook terug in oudere mobieltjes.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle smartphones. Micro-SIM kaarten passen in deregel wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwetypen veelal gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe telefoon meteen ander type simkaart leverde daardoor veel gedoe op engedoe met onder andere kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deaanbieders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle driealgemeneformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

De verschillende simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het abonnement dat opde kosteloos simkaartstaat. Er zijn simkaarten in 3 diversesoorten: je hebt eenalgemenesimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is degewonesimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire mobiele telefoons die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere mobieltjes hebben vaak een micro simkaart nodig. Desimpelesimkaart wordt continu minder gebruikt in smartphones.

Als je een Sim Onlycontract bestelt, krijg je bij de meeste aanbiederseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je altijd dejuiste simkaart hebt voor je smartphone ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als detelecomaanbieder van jeoptie geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij je bestelling deoptie voor een bepaald soortsimkaart.

De nadelen van een Sim Only abonnement

Een mogelijkschaduwzijde van een telecomabonnement is dat je alsconsument zelf over eensmartphone moet beschikken. Er zal moetenworden berekend of dit voordeliger is. zonder simlock|simlock vrije willkeurige smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de aanbieder waarbij de mobieltje oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de smartphone afhalen. In de praktijk houdt in dat over het algemeen dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe mobiele telefoon moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Welk Sim Only abonnement het voordeligste bij jou past hangt af van verschillende eigenschappen. Zo is het van invloed om vooraf te bekijken hoeveel MB’s je op dit moment verbruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe meestal bel je met je toestel? Vind je het belangrijk dat je razend simpel internet hebt? Of maak je in principe alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type abonnement dat je benodigd en de maandelijkse kosten van je abonnement die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens mobiel bellen bedrijven die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Uit welke internet en mobiel bellen abonnement kan ik kiezen?

Zoals gezegd heb je bij een internet enmobiel bellen abonnement meer keusinSim Only aanbieders danbij een abonnement metmobiele telefoon . Datzijn echter niet allemaal verscheideneSim Only aanbieders meteen eigen netwerk. In Holland tellen wijofficieel 4 grote providers met een eigen netwerk, namelijk:

  • KPN,
  • Vodafone,
  • T-Mobile en
  • Tele2.

Alle andere telecom bedrijven maken gebruik van het netwerk van éénvan deze Sim Onlyaanbieders. Zo maakt de providers hollandsnieuwe onder meergebruik van het netwerk Vodafone en heb je bij Simyo de betrouwbarebescherming van KPN. In totaal kent ditland op dit moment twaalf verscheideneSim Only providers.

Wat voor telefoonabonnement sluit jij af?

Veel mobiele telefoon gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun contract kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De keus hangt in de regel van enkele factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden van de polis en dekosten voor een smartphone. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost in de regel veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te begeleiden door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met mobiele telefoonen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage onkosten iederemaand. Dit is tevens de reden dat veel consumentenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor enkele euro elkemaand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken tevens op dat Sim Only continu populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helevoordelige smartphoneabonnementengedekt om smartphonegebruikers te lokken. Dit heeft vanzelfsprekendveel invloed op de optie van detelecomaanbieder. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomaanbieder isdat heel flexibel, maar immers kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftvoorafgaand je eenkeuzemogelijkheid maakt.

Contract met een smartphone

Waar voorheen de abonnementen met smartphone erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel consumentenin de regel voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met mobieltje. Hoewel je bij deze abonnementssoort een zonder kosten smartphone krijgt, hebben veel klantengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat eenieder steeds zuiniger met hun mobieletelefoon om, dus is dekeuzemogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de mogelijkheid voorhet volgende telefoonabonnement.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van dit land. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Uitsparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in dit landhet aanbod van maarliefst 15 netwerktelecomaanbieders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jeoptie voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van demeest actuele aanbiedingen. Zo kun jijweloverwogen een mogelijkheid maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenovertollige kosten te geldoverhouden, zodat we zonderzorgen met elkaar in contactkunnen blijven.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractperiode van je abonnementop zijn eind, ben je tevreden over smartphone dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobiele telefoon ,dan is het slim om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezewijze bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobiele telefoon.

Overstappen naar een SimOnly abonnement is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (dehoeveelheiddata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereaanbieder. Bij eencontract inclusief mobiele telefoon tekenje een overeenkomst voor 1 of twee twaalfmaanden. Sinds kort kun je tevens hier bij een aantalpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het apparaat in één maal afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je welbeschouwd een nieuwe telefoon nodig hebt, dan kun je zelfeen losse smartphone kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in éénkeer moet betalen.

Goedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet

Ben je in de markt bent naar een Sim Only? Vindt hier demeest goedkope Sim Only abonnementen met onbeperkt internet door deproviders te vergelijken. Volg onze stappen omeasy en in enkelestappen het voordeligste Sim Only abonnement tevinden en om het Sim Onlyabonnement dan af te sluiten. Om hetmeest voordelige Sim Only onbeperkt internet contract te kiezen moet je eerst inzichtelijk hebben hoeveel jeper maand verbruikt aan belminuten, sms’jes en aandata. Op het internet kun je makkelijk je verbruik berekenenvoor bijvoorbeeld de data, maar je kunt ook opje laatste factuur zien hoeveel je maandelijks verbruiktbij je huidige smartphone abonnement. Wanneer je het verbruik inzichtelijk hebt kun je op zoek gaan naar hetmeest goedkope Sim Only onbeperkt internet abonnement. Door in onzevergelijkingstool je verbruik te selecteren vindt jeeenvoudigen simpel het Sim Onlyabonnement dat bij jou past. Heb je hetvoordeligste abonnementgevonden dan kun je de Sim Onlyaanbieding selecteren en hierna kun je het Sim Only contractaan gaan bij deprovider.

Scroll naar boven