sim only onbeperkt bellen en internet

Beste Deal Sim Only

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ubesparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het goedkoopste contract vinden. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Waarom Sim Only vergelijken?

Wanneer u nog tevreden bent over uwhuidige mobieltje kunt u ervoor kiezen om enkeleen Sim Only abonnementaf te sluiten. Bij ons kunt u snel Sim Only vergelijken met de SimOnly vergelijker, we vinden het namelijk belangrijk Sim Only abonnementen vergelijken makkelijker gaat. Daarom krijgt ubij elk contract informatie over:

 • Wat deabonnementsprijs per maandis.
 • Wat de totale korting op uwabonnement is.
 • Wat de totale abonnementsprijsper maand is.
 • Wat de aansluitkosten, verzendkosten enonkosten voor nummerbehoud zijn.
 • Wat de prijs is vooraanvullende diensten zoals onbeperkt sms’en en/of internet.

Vergelijk Sim Onlyabonnementen en bekijk wat voor u de voordeligste keuzeis. Maakt u bijvoorbeeld veel gebruik van het internet enbelt u nog maar amper? Of bent u nog echt van het sms’en? natuurlijkkunt u het ook allemaal kiezen, dat is helemaalaan u. Bij het Sim Onlycontract vergelijken is het cruciaal dat u met meerdere dingen rekening houdt:

 • Hoeveel belminuten u maandelijks nodig heeft.
 • Hoeveel sms-berichten u permaand nog verstuurt.
 • Hoeveel MB aan mobiel internet u maandelijksverbruikt.

Wanneer u uw mobieletelefoon gedrag in kaart heeft gebracht, kunt u Sim Only abonnementen vergelijken.vindt u tal van goedkope Sim Onlyabonnementen, er zit er altijd wel eentje die bij upast.

Welke providers bieden Sim Only abonnementen aan?

Sim Onlyabonnementen worden geboden dooruiteenlopendetelecomaanbieders.Aanbieders zijn onder te verdelen in netwerk providersen virtuele aanbieders,ook wel MVNO’s genoemd.

Een netwerktelecomaanbieder heeft de beschikking overeen eigen fysiek netwerk. gewoonlijk bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomprovider. Onsland kent 4 netwerkaanbieders:

 • KPN
 • T-Mobile
 • Vodafone
 • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueletelecomaanbieder wordt overhet algemeen afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk en koopt capaciteitin bij een netwerk aanbieder.MVNO’s richten zich erg veel op eenexpliciete doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn inHolland:

 • Ben (T-Mobile)
 • hollandsnieuwe (Vodafone)
 • Robin Mobile (KPN)
 • Simpel (T-Mobile)
 • Simyo (KPN)
 • Telfort (KPN)
 • Youfone (KPN)

Hints engegevens over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een contract voor je telefoonis soms tevens goedkoop! absoluut niet als je al in het bezit bent van eengoedwerkende smartphone. Voorpersonen die kunnen overstappen naar eennieuw abonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuweluxesmartphone te halen is er debekende “SimOnly”. Een contract zondermobieltje is een overeenkomst voortelefonie waarbij je uitsluitend een simkaartbestelt en dus zelf een luxe smartphonehebt. Het voordeelhiervan is dat de uitgaven die je per maand betaaltheel erg minderhoog zullen wordendan bij een abonnement metsmartphone . Zo is het bij een Sim Only heelstandaard dat je een internet en mobielbellen abonnement afsluit voor €10,- tot €20,- per maand, terwijl de meeste abonnementen met eensmartphone pasbeginnen bij 26 euro. Je bespaart al gauw 50% of meer op de kosten van je telecomabonnement. zonder simlock|simlock vrije willkeurige mobiele telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud contract verkregen is? Alleen de provider waarbij het smartphone oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de telefoon afhalen. In de praktijk betekent dat vaak dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe mobieltje moet kopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Pak je afschriften er eens bij en ga na hoeveel internetkosten je hebt gebruikt. Zat je steeds buiten je bundel? Dan prijzen we aan om bij je nieuwe abonnement zonder smartphone een grotere internetbundel te nemen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de arsenaal wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel aanbieders bieden trouwens de kans om lopende je abonnement omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens providers die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wanneer kan ik overstappen?

Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenper maand of een ieder jaarovereenkomst heeft. Bij SimOnly aanbieders kunnen abonnees meestal per maand overstappen. Deduur van het contract is in deregel 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

Bellers kunnen twee maanden voor het einde van hethuidige contract de overstap naar een andereaanbieder regelen. Het nieuweabonnement gaat dan in, als het oude is afgelopen.

Wat voor telefoonabonnement sluit jij af?

Veel mobiele telefoon gebruikerskomen in de regel voor een dilemma te staanals ze hun overeenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De keuzemogelijkheid hangt vaak van meer dan een factorenaf. Denk onder andere aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden van de polis en dekosten voor een mobieltje. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost in de regel veelenergie, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te helpen door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met smartphoneen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel klantenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een aantal euro maandelijks zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken ook op dat Sim Only telkens populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helevoordelige telefoonabonnementenaangeboden om smartphonegebruikers te lokken. Dit heeft zekerveel invloed op de keuzemogelijkheid van deaanbieder. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het duur van hetabonnement en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomaanbieder isdat heel flexibel, maar toch kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat een ieder te bieden heeftvoorafgaand je eenkeuzemogelijkheid maakt.

Abonnement met een mobieltje

Waar voorheen de abonnementen met mobieltje erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel klantenover het algemeen voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met mobieltje. Hoewel je bij deze abonnementssoort een zonder kosten smartphone krijgt, hebben veel klantengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen continu zuiniger met hun mobieletelefoon om, dus is dekeuzemogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de optie voorhet volgende telefoonabonnement.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Holland. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Uitsparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in ons landhet aanbod van maarliefst 15 netwerktelecomproviders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuze voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van demeest actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een keus maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenonnodige kosten te geld besparen, zodat we onbekommerd met elkaar in contactkunnen blijven.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidigeprovider. Wat gebeurt er nu?

Je hebt een nieuw SimOnly abonnement uitgekozen en bent er zeker van dat je jecontractuele verplichtingen van je ‘oude’ abonnement volledig bentnagekomen.

Het enige dat je nu hoeft te doen is contact op te nemen metje huidige aanbieder of met departij waarbij je het Sim Onlyabonnement gaat aan gaan, om door te geven dat jewilt overstappen naar het Sim Onlycontract dat je hebt geselecteerd.

Hierna zal je Sim Only abonnement ingaan op het moment dat je ‘oude’abonnement stopt met een maximum van 30 dagen naafloop van dit ‘oude’ abonnement. Dat is mede afhankelijk van het moment waaropje doorgeeft dat je wilt overstappen naar het door jou geselecteerde Sim Only abonnement.

Bij de meeste providers kun je bovenstaandetevens regelen door in te loggen op de pagina van je huidigeprovider. Wel zoduidelijk.

Overstappen naar een SimOnly contract bij je huidigeaanbieder levert zeker pre’sop. Zo betaal je geen activatie- of aansluitkosten en bij de meeste partijenkrijg je ook korting. Dit laatste omdat je wel tekent voor een nieuweduur van het contract.

Welke providers bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden gedektdoor diversetelecomaanbieders. Aanbiederszijn onder te verdelen in netwerk providers en virtueletelecomaanbieders, tevens welMVNO’s genoemd.

Een netwerk telecomaanbiederheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. gewoonlijk bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomaanbieder. onsland kent 4 netwerkproviders:

 • KPN
 • T-Mobile
 • Vodafone
 • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueleprovider wordt overhet algemeen afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerkprovider. MVNO’s richten zichveelal op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn indit land. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

 • Ben (T-Mobile)
 • hollandsnieuwe (Vodafone)
 • Robin Mobile (KPN)
 • Simpel (T-Mobile)
 • Simyo (KPN)
 • Youfone (KPN)

Scroll naar boven