data only sim

Data Abonnement Sim Only

Vind u het lastig kiezen?Wij begeleiden u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u demeest voordelige abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf deaanbieder. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debetere providers enslimme service.

Sim Only vergelijken

Continu meer Nederlanders kiezen voor Sim Only abonnementen. Dit houdt in datzij zelf een mobieltjeaankopen en daar een SimOnly contract bij aanschaffen, of datmensen eerst voor een abonnement mettelefoon kiezen en na de contractduur overstappen op SimOnly omdat zij hun toestel nog goed genoeg vinden.

Maar dan zijn we er nog niet. Er zijn namelijk meer dan 10verschillende SimOnly telecomproviders. Nu kun jedie één voor één langsgaan en alle prijzen vergelijken, maardat kost erg veel tijd. Deze site neemt dat werk uit handen en laatje in een simpel overzicht onmiddellijk zien welk abonnement het voordeligst is voorjou.

Stel zelf uw abonnement samen, deoptie is volledig aan u.

 • Sim Onlyalleen bellen
 • Sim Onlybellen en sms’en
 • Sim Onlybellen, sms’en en internet

  Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

  Sim Onlyabonnementen worden aangeboden doorallerhandeproviders.Providers zijn onder te verdelen in netwerk aanbiedersen virtuele providers,tevens wel MVNO’s genoemd.

  Een netwerkaanbieder heeft de beschikking overeen eigen fysiek netwerk. In de meestegevallen bieden zij virtueleaanbieders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomprovider. Onsland kent 4 netwerktelecomproviders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

  Een virtueletelecomaanbieder wordt overhet algemeen afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk en koopt capaciteitin bij een netwerk aanbieder.MVNO’s richten zich het meest op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele aanbieders die actief zijn indit land:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Telfort (KPN)
  • Youfone (KPN)

  Voorbeeld berekening

  We nemen een Samsung smartphone als voorbeeld. Een nieuwe Samsung mobieltje kost los al snel 769 euro. In combinatie met een smartphone met abonnement moet 370 euro bij worden betaald. Het maandelijkse abonnement kost dan 50 euro, als dit smartphoneabonnement wordt afgesloten kost dit 970 euro per jaar. Bij een internet en mobiel bellen abonnement kost een vergelijkbaar abonnement met mobieltje 30 euro, op welk moment je de Samsung mobiele telefoon los zou aanschaffen met een telecomabonnement is een telefoniecontract kost dat in totaal 910 euro. Een normaal abonnement met mobieltje is dan vooral slim voor de consument die snel een telefoon nodig heeft en geen 769 euro wil sparen om het toestel los te aankopen, daar waar een telecomabonnement is een abonnement in vele gevallen goedkoper is. zonder simlock|simlock vrije gebruikelijke mobieltje } benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de provider waarbij de smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van het smartphone weghalen. In de praktijk betekent dat meestal dat de afnemer nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

  Kies het juiste Sim Only abonnement

  Om te bepalen welk telefonie abonnement voor jou het slimste is bevelen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 3 maanden. Dat is waarschijnlijk voldoende om een inzicht te krijgen in je verbruik.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn op het moment echter ook Sim Only providers die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

  Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een andereprovider?

  Overstappers kunnen vaak gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuwetelecomprovider onderhandelt dan met deoude telecomprovider over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

  Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuweprovider de overstap regelen. Denieuwe telecomprovider moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude overeenkomst bij deandere provider op te latenzeggen.

  Wat voor smartphoneabonnement sluit jij af?

  Veel smartphone gebruikerskomen vaak voor een dilemma te staanals ze hun telecomcontract kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige provider of stappen ze over?De keuzemogelijkheid hangt overhet algemeen van enkele factorenaf. Denk onder meer aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden van de polis en depremie voor een mobieletelefoon. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost over het algemeen veelenergie, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te assisteren door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met smartphoneen een Sim Only abonnement.

  Sim Only abonnement

  Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel klantenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor enkele euro per maand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken tevens op dat Sim Only telkens populairder wordt en gaandaardoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helevoordelige telefoonabonnementenaangeboden om mobieltjegebruikers te lokken. Dit heeft vanzelfsprekendveel invloed op de optie van detelecomprovider. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het duur van hetabonnement en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomprovider isdat heel flexibel, maar op de keper beschouwd kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat een ieder te bieden heeftvoordat je eenmogelijkheid maakt.

  Contract met een mobiele telefoon

  Waar voorheen de abonnementen met mobieletelefoon erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel consumentenvaak voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met mobieltje. Hoewel je bij deze abonnementssoort een zonder extra kosten mobieltje krijgt, hebben veel klantengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat eenieder continu zuiniger met hun smartphone om, dus is demogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de optie voorhet volgende telefoonabonnement.

  Waarom Sim Only vergelijken?

  Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van ons land. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

  Besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Nederlandhet aanbod van maarliefst 15 netwerktelecomproviders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuze voor een Sim Only.

  Dagelijks wordt onze website voorzien van actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een keus maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenonnodige kosten te uitsparen, zodat we probleemloos met elkaar in contactkunnen blijven.

  Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

  Loopt de contractperiode van je contractop zijn eind, ben je tevreden over smartphone dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het gewenst om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezewijze bespaar je de kosten voor de aanschaf van de smartphone. Niet alleen de eenmalige kosten, maartevens de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

  Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (declusterdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

  Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomaanbieder. Bij eencontract inclusief mobieltje tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 12 maanden. Sinds kort kun je ook hier bij enkelepartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in één maal afbetalen als jeopzegt.

  Stel dat je toch een nieuwe smartphone nodig hebt, dan kun je zelfeen losse telefoon kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in éénmaal moet betalen.

  Voordelen Sim Only internet

  Een Sim Onlycontract boven een smartphone pluscontract verkiezen zal betekenen dat je maandelijks bespaart op je mobieltjekosten. Bij je huidige telecomproviderzul je tevens nog eens meer korting krijgen op welk moment jekiest voor het verlengen van je smartphone abonnement.Het verlengen van je mobieltjeabonnement bij je huidigetelecomaanbieder houdt in nietsmeer dan dat je een nieuw overeenkomst aangaat voor een bepaaldeperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je overeenkomst zalde aanbieder je belonen met extravoordeel op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hettelefooncontract stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven