sim only aanbieding

Data Only Sim Abonnement

Ben je op zoek naar eenSim Only-contract datgoed bij jou past? Belgemakkelijk helpt je makkelijk te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je te allen tijde de juistekeuzemogelijkheid. Bij Belgemakkelijk vind je de voordeligste Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als KPN en Ben.Het maakt niet uit of je het meest voordelige Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Waarom Sim Only?

Loopt de contractperiode van je abonnement op zijn eind, ben jetevreden over mobieltje die je hebt en heb jegeen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobiele telefoon , dan is hetinteressant om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezewijze bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de smartphone. Niet alleen de eenmalige kosten, maartevens de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobieltje.

Sim Only bellen en sms’en

Voor delaagste prijs bellen en als u even niet kunt bellen, stuurtu een sms’je. Als u een mobieltjeheeft kunt u meestal uiteindelijk mobiel internetten als er WiFi in de buurt is. Door Sim Only te vergelijken vindt u hetmeest voordeligecontract dat bij u past. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de doorsneeSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je met name terug in oudere mobieltjes.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende mobieltjes. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieletelefoons. Micro-SIM kaarten passen in deregel wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwetypen erg veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander type simkaart leverde hierdoor veel gedoe op engedoe met onder andere kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle driegewoneformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Sim Only nummerbehoud

Stap jij over op een nieuw Sim Only abonnement, maar wil je smartphone nummer behouden? Dit is mogelijk, maar het iswel van invloeddat je dit aangeeft bij het invullen van jouw gegevens. Als je het nietdoorgeeft, is de kans groot dat nummerbehoud later niet meer eenoptie is.Tevens voor Sim Only metnummerbehoud ben je aan het juiste adres.

De pre’s van Sim Only

Door het hebben vaneen Sim Only abonnement, betaal je minder aan vaste lasten. Bijna alle consumenten betalennorrmaal gesproken meer voor detelefoon bij hunabonnement, dan voor hundaadwerkelijke gebruik. Hoeveel erte besparen valt, hangt af van hetaantal belminuten, sms’jes en MB’s per maand. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de provider waarbij het mobiele telefoon oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van het mobieltje afhalen. In de praktijk betekent dat vaak dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Welk abonnement het beste bij jou past hangt af van verscheidene onderwerpen. Zo is het van betekenis om vooraf te bekijken hoeveel MB’s je op dit moment nuttigt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe meestal bel je met je toestel? Vind je het van invloed dat je razend efficiënt internet hebt? Of maak je de facto alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type Sim Only abonnement dat je nodig hebt en de maandelijkse kosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook aanbieders die een Sim Only contract met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een telecom bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat gebeurt er als ik buiten de bundel bel?

enkeleaanbieders biedenbellen, sms’en en internetten als bundel aan. Wie buiten de bundel belt, sms’tof internet, moet vaak bijbetalen.Extra informatie over tarieven, is vaak te vinden op de website van deproviders.

Wat voor smartphonecontract sluit jij af?

Veel mobiele telefoon gebruikerskomen over het algemeen voor een dilemma te staanals ze hun telecomcontract kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige provider of stappen ze over?De keuzemogelijkheid hangt overhet algemeen van meer dan 1 factorenaf. Denk onder andere aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden van de polis en deprijs voor een smartphone. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost over het algemeen veelenergie, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te begeleiden door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met smartphoneen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage onkosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel consumentenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een aantal euro per maand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken ook op dat Sim Only continu populairder wordt en gaandaardoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helegoedkope smartphoneabonnementengedekt om mobieltjegebruikers te lokken. Dit heeft vanzelfsprekendveel invloed op de mogelijkheid van detelecomprovider. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomprovider isdat heel flexibel, maar tochook kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftalvorens je eenkeuzemogelijkheid maakt.

Contract met een mobiele telefoon

Waar voorheen de abonnementen met mobieletelefoon erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel consumentenmeestal voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met mobieletelefoon. Hoewel je bij deze abonnementssoort een gratis smartphone krijgt, hebben veel klantengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen continu zuiniger met hun smartphone om, dus is dekeuze voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de keus voorhet volgende telefoonabonnement.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande abonnement (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomprovider, of juist verlengen bijje huidige aanbieder. Zorg er welvoor dat je je abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want ook bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur worden. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met over het algemeenook nieuwe betere tarieven.

Stap je over vantelecomaanbieder, dan wil jeallicht wel je bestaande mobielenummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enderhalve kun je bij alleproviders zonder extrakosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomprovider zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerper slot van rekening naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal 2 maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractduur van je abonnementop zijn eind, ben je tevreden over mobieltje dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het gewenst om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezewijze bespaar je de kosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobiele telefoon.

Overstappen naar een SimOnly abonnement is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (dereeksdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomprovider. Bij eencontract inclusief mobieltje tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 twaalfmaanden. Sinds kort kun je tevens hier bij een paarpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in 1 keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je per slot vanrekening een nieuwe telefoon nodig hebt, dan kun je zelfeen losse telefoon kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in 1maal moet betalen.

Geld besparen door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

Wil je uitsparen opje maandelijkse onkosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobieltje abonnement in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigetelecomprovider zal alin enkele stappen enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefoonabonnement is afhankelijk van je provider. Sommige providers hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere providers hanteren 6 maand. Hetverlengen van je telefoon contract kanook nog eens tot maximaal 3 maand na verloop van jecontract datum. Controleer op welk moment jecontract afloopt bij jetelecomaanbieder en sluitmeteen een goedkoper Sim Only contract af. De verlenging van jetelefoonabonnement gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll naar boven