data only sim

Data Sim Only Abonnement

Vind u het lastig kiezen?Wij assisteren u daarmee. Met Sim Only vergelijken van onze site vergelijkt u devoordeligste abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf deaanbieder. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debeste aanbieders enverstandige service.

Wat is Sim Only?

Bij een Sim Onlyabonnement krijg je alleen een simkaart; de mobiele telefoonmoet je dus zelf aanschaffen. Je simkaart heeft een eigen mobiel telefoonnummeren daaraan zijn je abonnementsgegevens gekoppeld.

Vergeet niet dat je eensimlockvrije telefoon nodig hebt als je kiest voor een Sim Only abonnement. Alstelefoons los verkocht worden, zijn dit in de meeste gevallensimlockvrije telefoons.

Sim Only met 4G

Als je kiest voor een databundel met 4G,raden wij aan om te kiezen voor op zijn minst 1000MB aan internetdata. Toch is het slimmer om een watgroter contract te kiezen; mocht je perongeval niet verbonden zijn met WiFi, ga je alsimpel buiten je bundel. Met 3Ginternet is het kwaliteitsverschil groter, dus dan heb je sneller door dat jeniet met WiFi verbonden bent.

Het meestgoedkope 4G Sim Onlycontract met minimaal1GB internet, is te kiezen vanaf €7,50. Demeest grote 4G abonnementenkosten meer dan €12,50 per maand. Hiervoor krijg je 10 GB interneten onbeperkt bellen en sms’en. Meer dan genoeg dus, zelfs voor de extremegebruiker.

Aanwijzingen engegevens over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een telefoonabonnementis soms ook goedkoop! En ook zeker als je al in het bezit bent van eenperfecte smartphone . Voorpersonen die kunnen overstappen naar eennieuw abonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwetelefoon te halen is er debekende “SimOnly”. Een internet en mobielbellen abonnement is een contractvoor telecom waarbij je alleen een simkaartontvangt en dus zelf een luxe smartphonein huis moet hebben. Het voordeelhiervan is dat de uitgaven die je per maand betaaltheel erg minderhoog zullen wordendan bij zonder een Sim Onlyabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelnormaal dat je een telecomabonnement ondertekent voor €14 tot€24 per maand, terwijl de meeste abonnementen met eenmobiele telefoon pasbeginnen bij vijfentwintig euro. Je bespaart al gauw 50% of meer op de kosten van je contract zonder smartphone. zonder simlock|simlock vrije willkeurige smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de provider waarbij het mobieltje oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de smartphone weghalen. In de praktijk betekent dat meestal dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe mobieltje moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Welk telecomabonnement het voordeligste bij jou past hangt af van verschillende eigenschappen. Zo is het belangrijk om vooraf te bekijken hoeveel internet je op dit moment nuttigt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe in de regel bel je met je telefoon? Vind je het van betekenis dat je razend in enkele stappen internet hebt? Of maak je de facto alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type abonnement zonder mobiele telefoon dat je benodigd en de maandelijkse kosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens Sim Only providers die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telefonie abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een abonnement zonder mobieltje van 24 maanden afsluit.}

Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een andereaanbieder?

Overstappers kunnen meestal gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuweaanbieder onderhandelt dan met deoude provider over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuweaanbieder de overstap regelen. Denieuwe provider moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude overeenkomst bij deandere telecomprovider op te latenzeggen.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de providers vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iedereaanbieder vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een andereaanbieder, of juist verlengen bijje huidige telecomprovider. Zorg er welvoor dat je je abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want tevens bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met in de regelook nieuwe actie)tarieven.

Stap je over vanprovider, dan wil jeallicht wel je bestaande mobielenummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enbijgevolg kun je bij alleaanbieders zonder kosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomaanbieder zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerimmers naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal 2 maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidigeprovider. Wat gebeurt er nu?

Je hebt een nieuw SimOnly contract uitgekozen en bent er zeker van dat je jecontractuele verplichtingen van je ‘oude’ abonnement volledig bentnagekomen.

Het enige dat je nu hoeft te doen is contact op te nemen metje huidige telecomprovider of met departij waarbij je het Sim Onlyabonnement gaat vinden, om door te geven dat jewilt overstappen naar het Sim Onlycontract dat je hebt geselecteerd.

Dan zal je Sim Only contract ingaan op het moment dat je ‘oude’contract stopt met een maximum van 30 dagen naafloop van dit ‘oude’ abonnement. Dat is mede afhankelijk van het moment waaropje doorgeeft dat je wilt overstappen naar het door jou geselecteerde Sim Only abonnement.

Bij de meeste providers kun je bovenstaandeook regelen door in te loggen op de pagina van je huidigetelecomaanbieder. Wel zosimpel.

Overstappen naar een SimOnly contract bij je huidigeaanbieder levert zeker pluspuntenop. Zo betaal je geen activatie- of aansluitkosten en bij de meeste partijenkrijg je ook korting. Dit laatste omdat je wel tekent voor een nieuwelooptijd van het contract.

Pre’s Sim Only internet

Een Sim Onlycontract boven een mobieltje plusabonnement verkiezen zal betekenen dat je permaand bespaart op je smartphonekosten. Bij je huidige telecomproviderzul je ook nog eens meer korting krijgen wanneer jekiest voor het verlengen van je smartphone abonnement.Het verlengen van je mobiele telefooncontract bij je huidigeaanbieder houdt in nietsmeer dan dat je een nieuw contract aangaat voor een bepaaldeperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je overeenkomst zalde telecomprovider je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hettelefooncontract stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven