sim only onbeperkt internet

De Goedkoopste Sim Only

Vind u het lastig kiezen?Wij begeleiden u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u degoedkoopste abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf detelecomaanbieder. De voordeligste Sim Only abonnementen bij degoedkopere providers enhandige service.

Wat is Sim Only?

Als je een contract in combinatiemet een toestel hebt gekocht zijn de mobieleaanbieders na 1 twaalfmaanden verplicht om zonderkosten de simlock eraf te halen. Binnen het 1ste12 maanden kan er een bedrag gevraagd wordenom de telefoon simlock vrij te maken. Ook als jeop een later moment je mobieltje wilt verkopen ishet handig om een simlockvrije telefoon te hebben,simlockvrije telefoons verkopen namelijk een stuk beter!

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Wat zijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende mobieletelefoon waar je tevreden over bent, of ben je van planeen losse smartphone aan te schaffen, dan is hetverstandig om een los Sim Only contract af te sluiten. Let er wel op dat jeeen contract neemt dat past bij je verbruik.

En er zijn providersdie zich 100% gespecialiseerd hebben in het aanbieden van Sim Only abonnementen. Bijvoorbeeld Simyo ofSimpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn meestal laag.

Hints enkennis over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een Sim Only abonnementis soms tevens goedkoop! Al zeker als je al in het bezit bent van eengoedwerkende smartphone. Vooreen ieder die kunnen overstappen naar eennieuw contract zonder mobieletelefoon en niet meteen de behoefte hebben om een nieuweluxetelefoon te hebben is er dezogeheten “SimOnly”. Een telefonie abonnement is een contract voortelefonie waarbij je alleen een simkaartgebruikt en dus zelf een smartphonein huis moet hebben. Het voordeelhiervan is dat de vaste lasten die je af en toe betaaltontzettend minderhoog zullen wordendan bij toestel metabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelstandaard dat je een telefonie abonnement koopt voor €14 tot€24 per maand, terwijl de meeste toestellen met een abonnement passtarten bij €27. Je bespaart al gauw eenvermogen op de kosten van je telefonieabonnement. zonder simlock|simlock vrije Samsung smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract verkregen is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de smartphone weghalen. In de praktijk betekent dat over het algemeen dat de afnemer nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Pak je rekeningen er eens bij en ga na hoeveel MB’s je hebt verbruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan adviseren wij om bij je nieuwe Sim Only abonnement een grotere internetbundel te nemen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de groep wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel Sim Only providers bieden trouwens de kans om lopende je contract voor telefonie omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Bij de meeste mobiele telefonie bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook mobiel bellen bedrijven die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telefonie abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Welk toestel past bij een Sim Only abonnement?

Sim Only-kaartenwerken alleen op simlock vrije smartphones. Kortgezegd: een mobieldie alle providers accepteert. Tegenwoordig zijn de meestemobiele telefoons simlock vrij. Ergens nog een oudesmartphone liggen? De oudeprovider kan desmartphone vrijgeven. Verder zijn er online tools entelecomzaken die de telefoon ook simlock vrijkunnen maken.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het afsluiten van een nieuwabonnement, maakt de telecomproviderkosten. De meeste aanbieders brengen die onkosten bij denieuwe abonnee in rekening. Sommigeproviders verrekenen die onkosten met de eerstemaand, andere mensen laten de aansluitkostenapart betalen.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een andereaanbieder, of juist verlengen bijje huidige aanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want tevens bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met over het algemeenook nieuwe lagere tarieven.

Stap je over vanprovider, dan wil jevanzelfsprekend wel je bestaande telefoonnummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enaldus kun je bij alleaanbieders gratis gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomaanbieder zal ditvolledig voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummertoch naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal twee maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieletelefoon ?

Er bestaan verschillende formatenSIM-kaarten. De 1ste smartphones haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel dealgemeneSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere smartphones.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieletelefoons. Micro-SIM kaarten passen meestal wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwemodellen veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe toestel meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel administratieverompslomp op en gedoe met bijvoorbeeldkaartvergroters en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de aanbieders tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle 3standaardformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Overstappen naar een nieuweprovider

Al je een Sim Onlyabonnement afsluit bij eenprovider waarbij je nog geenconsument bent dan kun je bij de meeste aanbieders gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het voordeligste Sim Onlycontract zonder problemen. Je SimOnly aanbieder regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de anderetelecomaanbieder over te stappen.Ook als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditkiezen en je Sim Onlyprovider regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige smartphone nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweaanbieder zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teontvangen. Op welk moment alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuweaanbieder. Stop deverwerven simkart in je simlock vrije smartphone en je kunt subiet gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven