zakelijk sim only

Goedkoop Abonnement Sim Only

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ubesparen op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het goedkoopste abonnement afsluiten. Als u al eentelefoon heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende 2 situaties:

  1. U heeft nog een (simlock vrije)smartphone
  2. U koopt een lossesmartphone

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je betalen wilt. Een Sim Only contract aan gaan isgemakkelijk. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtstandaardthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een anderetelecomaanbieder, kan het zijn dat uwsmartphone niet simlock-vrij is. Controleer of uwsmartphone simlock vrij is voordat ueen Sim Only abonnementbestelt of tijdens het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigeaanbieder als u uwtoestel simlock vrij wilt laten maken.

De verschillende simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het abonnement dat opde voor niks simkaartstaat. Er zijn simkaarten in 3 verschillendesoorten: je hebt eenalgemenesimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is degebruikelijkesimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire mobiele telefoons die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere mobieletelefoons hebben vaak een micro simkaart nodig. Degewonesimkaart wordt continu minder gebruikt in mobieltjes.

Als je een Sim Onlyabonnement bestelt, krijg je bij de meeste aanbiederseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je altijd dejuiste simkaart hebt voor je mobiele telefoon ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als deprovider van jouwkeuzemogelijkheid geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij jouw bestelling demogelijkheid voor een bepaald soortsimkaart.telefoon zonder simlock|simlock vrije willkeurige mobieltje} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de aanbieder waarbij de mobieltje oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de mobieltje afhalen. In de praktijk betekent dat over het algemeen dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk abonnement zonder smartphone voor jou het slimste is raden wij aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 2 maanden. Dat is denken wij genoeg om een een idee te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens Sim Only aanbieders die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een abonnement zonder mobieltje van een maand kan leuk zijn als je een mobiel bellen bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een anderetelecomaanbieder?

Overstappers kunnen over het algemeen gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuwetelecomprovider onderhandelt dan met deoude aanbieder over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuweprovider de overstap regelen. Denieuwe provider moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude overeenkomst bij deandere telecomprovider op te latenzeggen.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Vandaag de dag iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een mobieltje.Dat komt met name doordat een Sim Only veel goedkoperis dan een regulier abonnement. Bij een Sim Only abonnement ontvang je slechtseen simkaart en geen mobieltje. Dat is dus wat een Sim Only is.

Doordat je blijft bellen met je bestaande smartphone , bespaar je veel overtollige kosten. De premie die je normaliter voor je ‘zonder extra kosten smartphone ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en zodoende houd je aanzienlijk lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Nederland. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Uitsparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in dit landhet aanbod van maarliefst 15 netwerkproviders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuzemogelijkheid voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van demeest actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een keus maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenoverbodige kosten te geldoverhouden, zodat we onbekommerd met elkaar in contactkunnen blijven.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, inde regel aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe smartphone.

Bij een SIM-only contract ontvang jevrijwel altijd een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomprovider en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only abonnement is een primakeus wanneer je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only abonnement kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een smartphone isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieletelefoon , dan is hetslim om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse smartphone tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alsabonnement worden geleverd. Dit is vooralfunctioneel als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet cruciaaldat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieletelefoon. In de regel is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een kalenderjaar in je bezithebt) kosteloossimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het apparaatgekocht hebt.

Hoe kan een Sim Only internet abonnement verlengd worden?

Bij het verlengen van je telefooncontract kun je kiezen om je Sim Only contract met 1 kalenderjaar of met twee kalenderjaar te verlengen. Enkele providers bieden je zelfs de mogelijkheid aan om maandelijks te verlengen. De keus tussen deze drie mogelijkheden is persoonsgebonden. Het hangt allemaal af van de persoonlijke situatie en de persoonlijke wensen. In de regel geldt dat op welk moment je een Sim Only contract voor langere tijd aangaat je voordeliger uit bent dan wanneer je kiest voor verlenging van 1 jaar of maandelijks. Het grote voordeel bij het verlengen met 1 twaalf maanden is dat je over 12 maand kunt kijken of het telefoonabonnement nog past bij je wensen en mocht je apparaat niet meer naar behoren werken dan kun je het abonnement ook verlengen met een nieuw smartphone.

Scroll naar boven