sim only aanbieding

Goedkoop Gsm Abonnement Sim Only

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt uuitsparen op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het goedkoopste abonnement afsluiten. Als u al eentelefoon heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobieltje.

Wat is Sim Only?

Als je een contract in combinatiemet een telefoon hebt gekocht zijn de mobieleaanbieders na één kalenderjaar geboden om zonder extra kosten de simlock eraf te halen. Binnen het eerstekalenderjaar kan er een bedrag gevraagd wordenom de telefoon simlock vrij te maken. Tevens als jeop een later moment je mobiele telefoon wilt verkopen ishet handig om een simlockvrije smartphone te hebben,simlockvrije smartphones verkopen namelijk een stuk beter!

Sim Only vs. abonnement

Omdat je alleen een simkaart ontvangt,is een Sim Only goedkoop invergelijking met andere mobieleabonnementen. Je hoeft niet voor een smartphone te betalen, wat je gelijk zietin de maandelijkse kosten. Een Sim Onlykan, per maand, tot wel 70% voordeliger zijn dan een contractmet telefoon. Een contract vergelijken met Sim Only loont dan tevens zeker.Het grote gewin van een goedkope Sim Only is dat je goedkoop kan bellen, sms’en en internetten.Omdat aanbieders geen dure telefoons hoeven televeren, kunnen ze meer korting geven op het bedrag dat je elke maand moet betalen voor het SimOnly abonnement.

Voorbeeld berekening

We nemen een een mobile device als voorbeeld. Een nieuwe gewone smartphone kost los al minimaal 769 euro. In combinatie met een abonnement met een smartphone moet 370 euro bij worden betaald. Het maandelijkse contract kost dan 50 euro, als dit abonnement wordt ondertekend kost dit 970 euro per jaar. Bij een abonnement kost een vergelijkbaar mobiele telefoon met abonnement 30 euro, wanneer je de Samsung mobieltje los zou aanschaffen met een telefonie abonnement is een telecomabonnement kost dat in totaal 910 euro. Een normaal telefoon met abonnement is dan ook ideaal voor de koper die per direct een smartphone nodig heeft en geen 769 euro wil sparen om het toestel los te aankopen, daar waar een Sim Only abonnement is een telecomcontract in vele gevallen voordeliger is. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de aanbieder waarbij de smartphone oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de smartphone verwijderen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe mobiele telefoon moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Welk abonnement het slimste bij jou past hangt af van verscheidene delen. Zo is het doorslaggevend om vooraf te bekijken hoeveel internet je op dit moment nuttigt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe over het algemeen bel je met je mobiele telefoon ? Vind je het van belang dat je razend efficiënt internet hebt? Of maak je de facto alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type Sim Only abonnement dat je nodig hebt en de periodieke kosten van je abonnement die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste mobiele telefonie bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens Sim Only aanbieders die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiele telefonie bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat is het verschil tussen een abonnement en Sim Only?

Bij een Sim Onlyabonnement neemt de koper geentelefoon af, maar alleen een simkaart. Op de kaart staanalleen de abonnementsgegevens en het telefoonnummer. Deconsument van het SimOnly abonnement, moet zelf een telefoon regelen.

Bij een smartphone met abonnement, geldteen maandelijkse prijs, waarbij de telefoon, belminuten, sms’jes en dataverkeerbij de kosten zijn inbegrepen.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de aanbieders vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iedereaanbieder vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een andereaanbieder, of juist verlengen bijje huidige provider. Zorg er welvoor dat je jouw contract actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigenaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met vaakook nieuwe actie)tarieven.

Stap je over vanaanbieder, dan wil jeuiteraard wel je bestaande mobielenummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enzodoende kun je bij alleproviders gratis gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomaanbieder zal dithelemaal voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerper slot van rekening naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal twee maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Watzijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende mobieltjewaar je tevreden over bent, of ben je van plan een losse smartphone aan te schaffen, dan is hetgewenst om een los SIM-only abonnementaf te sluiten. Let er wel op dat je een abonnement neemt dat pastbij je verbruik.

De meeste aanbieders bieden SIM-onlyabonnementen aan waarbij de inhoud van de service(collectiedata, minuten en sms’jes per maand) veelal identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij onmiddellijk een nieuwe smartphone wordtgeleverd. Bijvoorbeeld Vodafone en Tele2.

En er zijn providers die zich 100%gespecialiseerd hebben in het aanbieden van SIM-only abonnementen. Bijvoorbeeld Simyo of Simpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn normaal gesproken laag.

Aanschaf van een SIM-only abonnement heeft eenaantal pre’s ten opzichte van deaanschaf van een contract inclusief smartphone.

  • Je kunt veeluitsparen op de kosten.
  • Kies voor een korte contractduur, dankun je in enkele stappen overstappen als eenandere partij een voordeliger contract aanbiedt.

    Besparen door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

    Wil je besparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobiele telefoon abonnement in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly abonnement bij je huidigetelecomprovider zal alsnel enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefooncontract is afhankelijk van je aanbieder. Sommige aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je toestel contract kantevens nog eens tot maximaal 3 maand na verloop van jecontract datum. Controleer op welk moment jeovereenkomst eindigt bij jetelecomprovider en sluitogenblikkelijk een voordelig Sim Only abonnement af. De verlenging van jetelefoonabonnement gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll naar boven