beste sim only

Goedkoop Internet Abonnement Sim Only

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt uuitsparen op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meestgoedkope contract afsluiten. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlyabonnement is ideaal voor de volgende 2 situaties:

  1. U heeft nog een (simlock vrije)telefoon
  2. U koopt een los toestel

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je betalen wilt. Een Sim Only contract aan gaan issimpel. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtordinairthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een andereaanbieder, kan het zijn dat uwsmartphone niet simlock-vrij is. Controleer of uwsmartphone simlock vrij is voorafgaand ueen Sim Only abonnementbestelt of tijdens het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigetelecomaanbieder als u uwtelefoon simlock vrij wilt laten maken.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Wat zijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende mobieltje waar je tevreden over bent, of ben je van planeen losse mobieltje aan te schaffen, dan is hetinteressant om een los Sim Only contract af te sluiten. Let er wel op dat jeeen abonnement neemt dat past bij je verbruik.

En er zijn aanbiedersdie zich 100% gespecialiseerd hebben in het aanbieden van Sim Only abonnementen. Bijvoorbeeld Simyo ofSimpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn meestal laag.

Waarom is een Sim Only contracteen voordeligere keus?

Het verschil in de vaste lasten bij een SimOnly abonnement zit hem volledig in het niet willen van demobieltje . Bij eenalgemenetelefoonabonnement koop je jouw periodiekeabonnementskosten in twee delen.Een deel voor de belminuten en een deel voor jesmartphone. Het deel van je abonnement bestaat uit debelminuten, sms en internet mb’s. De kosten voor jetelefoon bepalendat je na de contractduur jesmartphone volledig hebtafbetaald. Je betaalt je smartphone dus afin 1 of twee jaar. Doordat je deze kosten bij een Sim Only abonnement niet hebt, worden jemaandelijkse onkosten veel lager. zonder simlock|simlock vrije willkeurige smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de mobieltje oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van het mobiele telefoon verwijderen. In de praktijk houdt in dat over het algemeen dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe mobieltje moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk telecomabonnement voor jou het slimste is raden wij aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen paar maanden. Dat is in de meeste gevallen genoeg om een inzicht te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn op het moment echter ook Sim Only providers die een Sim Only abonnement met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement zonder mobiele telefoon van een maand kan leuk zijn als je een telecom bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat is het verschil tussen een contract en Sim Only?

Bij een Sim Onlycontract neemt de consument geensmartphone af, maar alleen een simkaart. Op de kaart staanalleen de abonnementsgegevens en het telefoonnummer. Deklant van het abonnement zondermobieltje, moet zelf een telefoon regelen.

Bij een toestel met abonnement, geldteen maandelijkse prijs, waarbij de telefoon, belminuten, sms’jes en dataverkeerbij de kosten zijn inbegrepen.

Wat voor smartphoneabonnement sluit jij af?

Veel mobiele telefoon gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun overeenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De mogelijkheid hangt overhet algemeen van meer dan één factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden en depremie voor een mobieltje. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost vaak veelenergie, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te helpen door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met mobiele telefoonen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage onkosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel klantenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor enkele euro elkemaand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken ook op dat Sim Only telkens populairder wordt en gaandaardoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helegoedkope smartphoneabonnementengedekt om mobieltjegebruikers te lokken. Dit heeft uiteraardveel invloed op de mogelijkheid van detelecomprovider. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomprovider isdat heel flexibel, maar immers kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftvoordat je eenoptie maakt.

Abonnement met een smartphone

Waar voorheen de abonnementen met mobieltje erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel klantenover het algemeen voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met mobieltje. Hoewel je bij deze abonnementssoort een kosteloos mobieletelefoon krijgt, hebben veel mensengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen telkens zuiniger met hun mobieltje om, dus is dekeuze voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de mogelijkheid voorhet volgende telefoonabonnement.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Nederland. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

Geld overhouden op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Nederlandhet aanbod van maarliefst 15 netwerkproviders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jemogelijkheid voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van demeest actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een keuzemogelijkheid maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenonnodige kosten te geldoverhouden, zodat we zorgeloos met elkaar in contactkunnen blijven.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieletelefoon ?

Er bestaan verschillende formatenSIM-kaarten. De 1ste smartphones haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel dealgemeneSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je met name terug in oudere smartphones.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de steeds kleiner wordende mobieltjes. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwemodellen erg veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel administratieverompslomp op en gedoe met bijvoorbeeldkaarthoudertjes en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de aanbieders tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle driegebruikelijkeformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Uitsparen door een Sim Onlyinternet abonnement te verlengen

Wil je geld overhouden opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobieltje abonnement in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly abonnement bij je huidigeprovider zal alefficiënt enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jesmartphonecontract hangt af van je telecomprovider. Enkele aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere providers hanteren 6 maand. Hetverlengen van je smartphone contract kanook nog eens tot maximaal 3 maand na verloop van jecontract datum. Controleer wanneer jeovereenkomst afloopt bij jeprovider en sluitaanstonds een voordelig Sim Only abonnement af. De verlenging van jetelefooncontract gaat pas in vanaf het moment dat deovereenkomst datum verstreken is.

Scroll naar boven