beste sim only

Goedkoop Mobiel Bellen En Internet Sim Only

Vind u het lastig kiezen?Wij assisteren u daarmee. Met Sim Only vergelijken van onze site vergelijkt u demeest voordelige abonnementen. Ustelt zelf het abonnement samen en u kiest zelf deaanbieder. De voordeligste Sim Only abonnementen bij devoordeligste providers enuitstekende service.

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Onlycontract betaalt u alleen de onkosten voor uw abonnement.Op welk moment u een abonnement mettoestel afsluit, betaalt u onverwijld de onkosten voor de smartphone. Meteen Sim Only contractbent u in de regelgoedkoper uit, dat zult u al snel zien bij het Sim Onlyvergelijken. U kiest zelf een toestel en koopt dit los, of u bentnog in het bezit van een (simlock vrij) mobieltje.

Sim Only bellen en sms’en

Voor delaagste kostprijs bellen en als u even niet kunt bellen, stuurtu een sms’je. Als u een mobieltjeheeft kunt u normaal gesproken welbeschouwd mobiel internetten als er WiFi in de buurt is. Door Sim Only te vergelijken vindt u hetvoordeligstecontract dat bij u past. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de simpeleSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je ook terug in oudere mobieltjes.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de steeds kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen normaal gesproken wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwemodellen veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe toestel meteen ander type simkaart leverde daardoor veel gedoe op engedoe met onder meer kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deaanbieders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle 3alledaagseformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Pre’s Sim Only elke maand opzegbaar

Wat zijn de voordelen van eenper maand opzegbaar Sim Only abonnement?

Met een elke maand opzegbaar Sim Only abonnement heb jealle vrijheid om je contract per maandop te zeggen. Ook ben je erg flexibel. Je kunt namelijk elke maand jebundels aanpassen, omhoog of omlaag. Momenteel zijn er vijftelecomproviders die maandelijks opzegbare Sim Only abonnementen aanbieden: Ben,KPN, Robin mobile, Tele2 en Youfone.

Houd er wel rekening mee dat een Sim Only per maand opzegbaarcontract gemiddeld € 1,- maandelijksextra kost ten opzichte van een 1 jarig of 2 jarig contract.een mobile device zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de provider waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van het mobiele telefoon weghalen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de klant nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel internetkosten je hebt gebruikt. Zat je continu buiten je bundel? Dan raden wij aan om bij je nieuwe telecomabonnement een grotere MB bundel te nemen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de batterij wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel Sim Only aanbieders bieden trouwens de kans om lopende je contract omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens Sim Only aanbieders die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat gebeurt er als ik buiten de bundel bel?

enkeletelecom bedrijven biedenbellen, sms’en en internetten als bundel aan. Wie buiten de bundel belt, sms’tof internet, moet over het algemeen bijbetalen.Extra informatie over tarieven, is in de regel te vinden op de website van demobiele telefonie bedrijven.

Wat is het verschil tussen 3G en 4G?

4G is een nieuwere techniek voor internetverbinding op demobieltje. 3G en 4G verschillen ook in de snelheid: bij 3G kan de gebruiker ten hoogste 8Mbit per seconde gebruiken. Bij 4G is dat 150 Mbit per seconde. 4G werkt alleenop nieuwere smartphones, terwijl 3G op veruit demeeste smartphones werkt.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomaanbieder, of juist verlengen bijje huidige telecomprovider. Zorg er welvoor dat je je abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want ook bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met over het algemeentevens nieuwe lagere tarieven.

Stap je over vanaanbieder, dan wil jeallicht wel je bestaande mobielenummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enzodoende kun je bij alleaanbieders kosteloos gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweaanbieder zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerwelbeschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal 2 maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidigetelecomaanbieder. Wat gebeurt er nu?

Je hebt een nieuw SimOnly contract uitgekozen en bent er zeker van dat je jecontractuele verplichtingen van je ‘oude’ contract volledig bentnagekomen.

Het enige dat je nu hoeft te doen is contact op te nemen metje huidige telecomaanbieder of met departij waarbij je het Sim Onlycontract gaat vinden, om door te geven dat jewilt overstappen naar het Sim Onlyabonnement dat je hebt geselecteerd.

Dan zal je Sim Only abonnement ingaan op het moment dat je ‘oude’abonnement stopt met een maximum van 30 dagen naafloop van dit ‘oude’ abonnement. Dat is mede afhankelijk van het moment waaropje doorgeeft dat je wilt overstappen naar het door jou geselecteerde Sim Only abonnement.

Bij de meeste aanbieders kun je bovenstaandeook regelen door in te loggen op de pagina van je huidigeprovider. Wel zoeenvoudig.

Overstappen naar een SimOnly abonnement bij je huidigeaanbieder levert zeker voordelenop. Zo betaal je geen activatie- of aansluitkosten en bij de meeste partijenkrijg je ook korting. Dit laatste omdat je wel tekent voor een nieuwegeldigsheidsduur van het contract.

Geld overhouden door een Sim Onlyinternet abonnement te verlengen

Wil je uitsparen opje maandelijkse onkosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobieltje abonnement in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly abonnement bij je huidigetelecomaanbieder zal alsnel enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jesmartphoneabonnement is gebondenaan van je telecomaanbieder. Sommige aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere providers hanteren 6 maand. Hetverlengen van je smartphone contract kanook nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer op welk moment jeovereenkomst stopt bij jetelecomaanbieder en sluitspoorslags een voordelig Sim Only abonnement af. De verlenging van jetelefoonabonnement gaat pas in vanaf het moment dat deovereenkomst datum verstreken is.

Scroll naar boven