sim only aanbieding

Goedkoop Sim Only Abonnement Met Internet Vergelijken

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ubesparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het voordeligste contract vinden. Als u al eentelefoon heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobieltje.

Waarom Sim Only vergelijken?

Wanneer u nog tevreden bent over uwhuidige mobiele telefoon kunt u ervoor kiezen om enkeleen Sim Only contractaf te sluiten. Bij ons kunt u makkelijk Sim Only vergelijken met de SimOnly vergelijker, we vinden het namelijk van invloed Sim Only abonnementen vergelijken makkelijker gaat. Daarom krijgt ubij elk abonnement gegevens over:

 • Wat deabonnementsprijs per maandis.
 • Wat de totale korting op uwcontract is.
 • Wat de totale abonnementsprijselke maand is.
 • Wat de aansluitkosten, verzendkosten enonkosten voor nummerbehoud zijn.
 • Wat de kosten is vooraanvullende diensten zoals onbeperkt sms’en en/of internet.

Vergelijk Sim Onlyabonnementen en bekijk wat voor u de voordeligste keuzeis. Maakt u bijvoorbeeld veel gebruik van het internet enbelt u nog maar amper? Of bent u nog echt van het sms’en? zekerkunt u het ook allemaal kiezen, dat is volledigaan u. Bij het Sim Onlycontract vergelijken is het van betekenis dat u met eenaantal dingen rekening houdt:

 • Hoeveel belminuten u maandelijks nodig heeft.
 • Hoeveel sms-berichten u maandelijks nog verstuurt.
 • Hoeveel MB aan internet via de smartphone u maandelijksverbruikt.

Wanneer u uw mobieletelefoon gedrag in kaart heeft gebracht, kunt u Sim Only abonnementen vergelijken.vindt u tal van goedkope Sim Onlyabonnementen, er zit er altijd wel eentje die bij upast.

De diverse Sim Only abonnementen

Sim Onlyabonnementen verschillen qua databundel, belminuten en maandelijkse kosten. Zokun je voor een nihil bedrag een Sim Only aanschaffen met redelijk weinig internet,belminuten en sms’jes. Je kan er echter tevens voor kiezen om onbeperktdata, belminuten en sms’jes af te nemen.

Als je niet kiest voor SimOnly, maar voor een abonnement met smartphone, is hetin de regel lastig in te schatten welk contractje moet kiezen. Bij Sim Only is diteen kleiner probleem omdat je je abonnement maandelijks kan ophogen en verlagen (verschilt per provider). Mocht jetwijfelen, moet je dus goed opletten dat het ophogen én verlagen van je abonnementeen mogelijkheid is bij jouwtelecomprovider. Je kan dan het goedkoperemet een lage bundel beginnen en deze, als het nodig is, ophogen.

Simlockvrije telefoon

Daarnaast is een iPhone smartphone zonder simlock|simlock vrije Samsung mobiele telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobieltje liggen, die bij een oud overeenkomst verkregen is? Alleen de aanbieder waarbij de smartphone oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de mobieltje verwijderen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de koper nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe mobieltje moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk telefonie abonnement voor jou het beste is prijzen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 6 maanden. Dat is meestal genoeg om een inzicht te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens aanbieders die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een abonnement zonder mobieltje van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Ongelimiteerd bellen, internetten en sms’en, kan dat?

Er bestaan providers die ongelimiteerd bellen, sms’en eninternetten aanbieden tegen een vaste prijs. Vodafone en easy bieden al de mogelijkheid tot ongelimiteerdbellen en sms’en. Robin Mobile biedt ook naast ongelimiteerd bellen ensms’en tevens ongelimiteerd internetten aan.

Wat is het verschil tussen 3G en 4G?

4G is een nieuwere techniek voor internetverbinding op demobieltje. 3G en 4G verschillen ook in de snelheid: bij 3G kan de gebruiker maximaal 8Mbit per seconde gebruiken. Bij 4G is dat 150 Mbit per seconde. 4G werkt alleenop nieuwere mobiele telefoons, terwijl 3G op veruit demeeste smartphones werkt.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande abonnement (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomaanbieder, of juist verlengen bijje huidige aanbieder. Zorg er welvoor dat je je contract actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want ook bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur worden. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met meestaltevens nieuwe actie)tarieven.

Stap je over vanprovider, dan wil jeallicht wel je bestaande telefoonnummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, endientengevolge kun je bij alleaanbieders kosteloos gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomprovider zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerop de keper beschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal 2 maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractperiode van je contractop zijn eind, ben je tevreden over smartphone dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer smartphone ,dan is het verstandig om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de kosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maartevens de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobieltje.

Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (dereeksdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereprovider. Bij eencontract inclusief mobiele telefoon tekenje een overeenkomst voor 1 of twee 12 maanden. Sinds kort kun je tevens hier bij een aantalpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in 1 keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je welbeschouwd een nieuwe toestel nodig hebt, dan kun je zelfeen losse telefoon kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in 1maal moet betalen.

Welke providers bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden gedektdoor allerleiaanbieders. Aanbiederszijn onder te verdelen in netwerk aanbieders en virtueleproviders, tevens welMVNO’s genoemd.

Een netwerk telecomaanbiederheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. gewoonlijk bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomaanbieder. onsland kent 4 netwerktelecomaanbieders:

 • KPN
 • T-Mobile
 • Vodafone
 • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueleprovider wordt vaak afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerkaanbieder. MVNO’s richten zicherg veel op eenexpliciete doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn inNederland. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

 • Ben (T-Mobile)
 • hollandsnieuwe (Vodafone)
 • Robin Mobile (KPN)
 • Simpel (T-Mobile)
 • Simyo (KPN)
 • Youfone (KPN)

Scroll naar boven