kpn sim only

Goedkoopst Sim Only

Ben je op zoek naar eenSim Only-contract datgoed bij jou past? Belsimpel helpt je snel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je te allen tijde de juistekeuze. Bij Belefficiënten simpel vind je de voordeligste Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als T-Mobile en Ben.Het maakt niet uit of je het meestgoedkope Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Wat is een Sim Only abonnement?

Een Sim Onlyabonnement, vaak aangeduid als Sim Only of Sim Only, is een abonnement zonder een nieuwe smartphone.

Wil je wel een nieuwe smartphone , danis het slim om Sim Only abonnementen met de aanschaf van een losse telefoon te vergelijken metabonnementen waarbij zowel apparaat als abonnement wordengeleverd. Dit is ookpraktisch als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer af te rekenen.

De verschillende Sim Only abonnementen

Sim Onlyabonnementen verschillen qua databundel, belminuten en maandelijkse kosten. Zokun je voor een niet groot bedrag een Sim Only kopen met redelijk weinig internet,belminuten en sms’jes. Je kan er echter tevens voor kiezen om onbeperktdata, belminuten en sms’jes af te nemen.

Als je niet kiest voor SimOnly, maar voor een abonnement met smartphone, is hetin de regel lastig in te schatten welk contractje moet kiezen. Bij Sim Only is diteen kleiner probleem omdat je je abonnement elke maand kan ophogen en verlagen (verschilt per provider). Mocht jetwijfelen, moet je dus goed opletten dat het ophogen én verlagen van je contracteen mogelijkheid is bij jouwtelecomaanbieder. Je kan dan het slimstemet een lage bundel beginnen en deze, als het nodig is, ophogen.

Voorbeeld berekening

We nemen een Samsung smartphone als voorbeeld. Een nieuwe een mobile device kost los al snel 769 euro. In combinatie met een smartphoneabonnement moet 370 euro bij worden betaald. Het maandelijkse abonnement kost dan 50 euro, indien dit abonnement wordt ondertekend kost dit 970 euro per kalenderjaar. Bij een abonnement zonder mobieltje kost een vergelijkbaar smartphoneabonnement 30 euro, wanneer je de gewone smartphone los zou aanschaffen met een telefonie abonnement is een contract kost dat in totaal 910 euro. Een normaal smartphoneabonnement is dan ook handig voor de afnemer die spoedig een smartphone nodig heeft en geen 769 euro wil sparen om het apparaat los te aanschaffen, daar waar een contract zonder smartphone is een telecomabonnement in vele gevallen goedkoper is. zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de telecomprovider waarbij het mobieltje oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van het mobiele telefoon afhalen. In de praktijk houdt in dat over het algemeen dat de koper nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet kopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Pak je afschriften er eens bij en ga na hoeveel internetkosten je hebt gebruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan bevelen we aan om bij je nieuwe telefonie abonnement een grotere internetbundel te kopen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de bundel wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel mobiele telefonie bedrijven bieden trouwens de mogelijkheid om tijdens je contract voor telecom omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter ook mobiel bellen bedrijven die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

Uit welke internet en mobiel bellen abonnement kan ik kiezen?

Zoals gezegd heb je bij een telecomabonnement meer keusinaanbieders danbij een telefoniecontract metsmartphone . Datzijn echter niet allemaal verscheidenemobiele telefonie bedrijven meteen eigen netwerk. In Holland tellen wijofficieel 4 grote mobiele telefonie bedrijven met een eigen netwerk, namelijk:

  • KPN,
  • Vodafone,
  • T-Mobile en
  • Tele2.

Alle andere aanbieders maken gebruik van het netwerk van 1van deze Sim Onlyproviders. Zo maakt de aanbieders hollandsnieuwe onder meergebruik van het netwerk Vodafone en heb je bij Simyo de betrouwbarebescherming van KPN. In totaal kent Holland op dit moment twaalf verscheideneaanbieders.

Waarom betaal ik de eerste maand meer?

Voor het aan gaan van een nieuwabonnement, maakt de telecomproviderkosten. De meeste providers brengen die onkosten bij denieuwe abonnee in rekening. Een aantalproviders verrekenen die kosten met de 1stemaand, anderen laten de aansluitkostenapart betalen.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande abonnement (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een andereprovider, of juist verlengen bijje huidige provider. Zorg er welvoor dat je je abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want tevens bij je eigentelecomprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met vaaktevens nieuwe betere tarieven.

Stap je over vanaanbieder, dan wil jenatuurlijk wel je bestaande mobielenummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enaldus kun je bij alleproviders voor niks gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweprovider zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummertochook naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste 2 maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractduur van je contractop zijn eind, ben je tevreden over smartphone dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobiele telefoon ,dan is het slim om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de mobieltje. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobieltje.

Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (dereeksdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomaanbieder. Bij eencontract inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 12 maanden. Sinds kort kun je tevens hier bij enkelepartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in één keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je immers een nieuwe telefoon nodig hebt, dan kun je zelfeen los toestel kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in éénmaal moet betalen.

Geld overhouden door een Sim Onlyinternet abonnement te verlengen

Wil je geld besparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je smartphone abonnement in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigetelecomaanbieder zal alefficiënt enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefoonabonnement is gebondenaan van je telecomaanbieder. Eenaantal providers hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere providers hanteren 6 maand. Hetverlengen van je smartphone abonnement kanook nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer op welk moment jeovereenkomst eindigt bij jeprovider en sluitogenblikkelijk een goedkoper Sim Only abonnement af. De verlenging van jetelefooncontract gaat pas in vanaf het moment dat deovereenkomst datum verstreken is.

Scroll naar boven