vodafone sim only

Goedkoopste Sim Only Abbo Met Internet

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Belsnelen simpel helpt je simpel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je altijd de juistekeuze. Bij Beleasy vind je de goedkopere Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als KPN en Ben.Het maakt niet uit of je het goedkoopste Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Wat is een Sim Only abonnement?

Een Sim Onlyabonnement, vaak aangeduid als Sim Only of Sim Only, is een abonnement zonder een nieuwe smartphone.

Wil je wel een nieuwe mobieltje , danis het verstandig om Sim Only abonnementen met de aankoop van een losse smartphone te vergelijken metabonnementen waarbij zowel toestel als abonnement wordengeleverd. Dit is met namenuttig als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer af te rekenen.

De verschillende Sim Only abonnementen

Sim Onlyabonnementen verschillen qua databundel, belminuten en maandelijkse kosten. Zokun je voor een klein bedrag een Sim Only kopen met redelijk weinig internet,belminuten en sms’jes. Je kan er echter ook voor kiezen om onbeperktdata, belminuten en sms’jes af te nemen.

Als je niet kiest voor SimOnly, maar voor een contract met telefoon, is hetover het algemeen lastig in te schatten welk abonnementje moet kiezen. Bij Sim Only is diteen kleiner probleem omdat je jouw contract maandelijks kan ophogen en verlagen (verschilt per provider). Mocht jetwijfelen, moet je dus goed opletten dat het ophogen én verlagen van je contracteen optie is bij jeaanbieder. Je kan dan het slimstemet een lage bundel beginnen en deze, als het nodig is, ophogen.telefoon zonder simlock|simlock vrije willkeurige smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de aanbieder waarbij de mobieltje oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de smartphone afhalen. In de praktijk betekent dat vaak dat de afnemer nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe mobieltje moet kopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk telecomabonnement voor jou het slimste is raden wij aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen paar maanden. Dat is in de meeste gevallen genoeg om een inzicht te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Bij de meeste mobiel bellen bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens mobiele telefonie bedrijven die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een abonnement zonder mobiele telefoon van een maand kan leuk zijn als je een mobiele telefonie bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Hoe kun je het goedkopere Sim Only aanbiedersvergelijken?

Het naast elkaar leggen van van Sim Only abonnement kunnen per maand veranderen kan door allereerst de minimale bundel belminuten te bepalen. Wie kiest voor een te niet groot Sim Only abonnement kunnen per periode anders zijn loopt het gevaar buiten de bundel te bellen. De provider verwacht dan een bijbetaling. Bekijk oude telefoonrekeningen om achter het gemiddelde gebruik te komen.

Bellen en smsen tezamen

Bedenk voor het afsluiten het aantalinteressante sms’jes. Dat aantal kan gelijk zijn aan het aantal belminuten.Denk van tevoren goed na of veel sms’jes wel echt nodig zijn. Op hetmoment zijn er welbeschouwd chatdiensten als iMessage en WhatsApp. Via deze diensten kunnengebruikers tekstberichten sturen, zonder dat dit ten koste gaat van hunaantal sms’jes. Kijk ook naar devaste lasten: soms kan een grotere of juist kleinere bundelinteressanter zijn.

Wat is het geschatte dataverbruik?

Wie af en toe het laatste nieuwsleest, WhatsAppt en heel af en toe filmpjeskijkt, zal genoeg hebben aan zo’n 500 MB. Wie juist veel video’s bekijkt, kanbeter kiezen voor een abonnement van 1000 MB of meer. In de praktijkhebben veel consumenten vanSim Only providers een tekrappe bundel, waarmee ze moeten bijbetalen. Het gebruik vanWiFi is tevens een oplossing.

Verschil tussen 3G en 4G netwerk

enkelemobiele telefonie bedrijven biedentevens de keus tussen 3G en4G aan. 3G is snel genoeg om tekunnen Twitteren, Facebooken en WhatsAppen, maar te traag voor het bekijken vanvideo’s. 4G heeft in de auto of in de trein een snelheid van 12,5megabyte per seconde. Wie stilstaat of loopt, kan een snelheid van 125 megabyteper seconde gebruiken.

Vergelijk tot slot voor de duur van het abonnement. meestal geldt: ‘Hoe langer het abonnement, hoe lager de prijs.’ Bekijk voor het afsluiten eerst de ervaringen van voorgaandekopers. Afnemershebben de mogelijkheid een maandovereenkomst te kiezen om de mobiel bellen bedrijven uit te proberen. Bevalt deprovider niet, dan is debeller na een maand vrij om te gaan. Bevalt demobiele telefonie bedrijven al enkele maanden? Dan kan een overeenkomst voor eenjaar een goedkopereoptie zijn. Het is interessanttevens de eenmalige installatiekosten te bekijken.

Wat is het verschil tussen 3G en 4G?

4G is een nieuwere techniek voor internetverbinding op demobiele telefoon. 3G en 4G verschillen vooral in de snelheid: bij 3G kan de gebruiker maximaal 8Mbit per seconde gebruiken. Bij 4G is dat 150 Mbit per seconde. 4G werkt alleenop nieuwere mobieltjes, terwijl 3G op veruit demeeste telefoons werkt.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een andereaanbieder, of juist verlengen bijje huidige aanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigenaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waardoor je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met in de regeltevens nieuwe lage tarieven.

Stap je over vanaanbieder, dan wil jezeker wel je bestaande mobielenummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enzodoende kun je bij alleaanbieders gratis gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomprovider zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummerop de keper beschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal twee maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, meestal aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe mobieltje.

Bij een SIM-only abonnement ontvang jemeestal een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de provider en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only abonnement is een primakeuze op welk moment je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobiele telefoon isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieltje , dan is hetslim om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los mobieltje tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alsabonnement worden geleverd. Dit is vooralfunctioneel als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet van invloeddat je de beschikking hebt over een simlockvrije smartphone. Vrijwelaltijd is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een 12 maanden in je bezithebt) kosteloossimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het apparaatgekocht hebt.

Overstappen naar een nieuwetelecomaanbieder

Al je een Sim Onlyabonnement afsluit bij eenaanbieder waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste aanbieders gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het meest goedkope Sim Onlyabonnement zonder problemen. Je SimOnly provider regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de andereprovider over te stappen.Ook als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditkiezen en je Sim Onlytelecomaanbieder regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige smartphone nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweprovider zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teverkrijgen. Op welk moment alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuweaanbieder. Stop deontvangen simkart in je simlock vrije mobieletelefoon en je kunt acuut gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven