sim only onbeperkt bellen en internet

Goedkoopste Sim Only Abo

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meest voordelige contract aan gaan. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobieltje.

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Only krijgt u een nieuwe simkaart die u in uw eigen, vertrouwdeapparaat kunt plaatsen. Op deze manier kunt u nog meerdere 12 maanden gebruikmaken van uw smartphone. Vergelijk Sim Only abonnementen en kom er inenkele stappen achter wat het betereabonnement voor u is. U kiest simpelweg eenaanbieder, stelt uwcontract samen en meldt u aan voor een Sim Only abonnement. Vergelijk SimOnly en zie welk abonnement hetbeste bij u past. Onze site regelt de rest voor u.

Sim Only vergelijken: tips

Sim Onlyvergelijken kan een hele klus zijn. Misschienzie je door de bomen het bos niet meer. Hou dan de volgende dingen ingedachten:

 • Een virtuele telecomaanbiederis meestal goedkoper dan debeheerder van het netwerk. Zij hebben minder naamsbekendheid en zullenhierdoor wat meer concurreren.
 • Een abonnement met eengeldigsheidsduur van 2 kalenderjaar is vaakvoordeliger dan een contract met eenlooptijd van één12 maanden.
 • Wilt u nergens aan vast zitten? Er zijnook Sim Only abonnementendie per maand opzegbaar zijn.

Controleer bij het SimOnly vergelijken tevens de voorwaarden van depolis van alleaanbieders. Zo zijn eraanbieders die belminuten afronden naar boven of extrakosten rekenen wanneer u gebruik maakt van internetbuiten uw bundel.

Controleer tevens welk model simkaart uwtoestel ondersteunt.

Stapt u over naar een anderetelecomaanbieder? Check dan bij het Sim Only vergelijken of uw toekomstigetelecomaanbieder aan nummerbehoud doet. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de gebruikelijkeSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je ook terug in oudere mobiele telefoons.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de steeds kleiner wordende mobieltjes. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle smartphones. Micro-SIM kaarten passen in deregel wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwetypen veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe telefoon meteen ander type simkaart leverde daardoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle driealgemeneformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

De verschillende simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het contract dat opde zonder kosten simkaartstaat. Er zijn simkaarten in 3 diversesoorten: je hebt eenordinairesimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is destandaardsimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire mobiele telefoons die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere smartphones hebben inde regel een micro simkaart nodig. Desimpelesimkaart wordt steeds minder gebruikt in mobieletelefoons.

Als je een Sim Onlyabonnement bestelt, krijg je bij de meeste aanbiederseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je te allen tijde dejuiste simkaart hebt voor jouw mobiele telefoon ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als deprovider van jouwkeuze geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij jouw bestelling demogelijkheid voor een bepaald soortsimkaart.

Simlockvrije smartphone

Daarnaast is een Samsung smartphone smartphone zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobieltje liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de provider waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de smartphone afhalen. In de praktijk betekent dat vaak dat de afnemer nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Welk internet en mobiel bellen abonnement het betere bij jou past hangt af van verscheidene factoren. Zo is het van belang om vooraf te bekijken hoeveel internet je op dit moment verbruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe over het algemeen bel je met je toestel? Vind je het van invloed dat je razend efficiënt internet hebt? Of maak je in principe alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type abonnement zonder mobieltje dat je nodig hebt en de periodieke kosten van je abonnement die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn op het moment echter ook telecom bedrijven die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiele telefonie bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een contract zonder mobieltje van 24 maanden afsluit.}

Vergelijken van Sim Only abonnementen loont

We blijven het zeggen, maar het is ook echt waar.Net als het vergelijken van de prijzen van jeabonnement met mobieltje, energieleverancier,zorgverzekering eninternetcontract kun je ook flink geldoverhouden op de vaste lasten van je abonnement. De prijzen van een internet enmobiel bellen abonnement kunnen per dagveranderen en zijn per aanbieder verschillend. Als je ervoor kiest om over testappen naar een andere SimOnly aanbieder met een telecomabonnement is het aan te raden om gebruik te maken van een Sim Only vergelijkingssite. Zo weet jezeker dat je nooit te veel betaalt. Wij assisteren je graagen tonen je een uitgebreid overzicht van alleSim Only providers en hunaanbiedingen. We werken de prijzen dagelijks bij zodat ze teallen tijde bij de tijd zijn.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het afsluiten van een nieuwabonnement, maakt de providerkosten. De meeste providers brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Enkeleproviders verrekenen die onkosten met de eerstemaand, anderen laten de aansluitkostenapart betalen.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je overstappen naar wie jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomaanbieder, of juist verlengen bijje huidige telecomaanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want ook bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met meestaltevens nieuwe lagere tarieven.

Stap je over vantelecomaanbieder, dan wil jezeker wel je bestaande mobielenummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, endientengevolge kun je bij alleaanbieders kosteloos gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomaanbieder zal ditvolledig voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerper slot van rekening naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste twee maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, vaak aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe smartphone.

Bij een SIM-only contract ontvang jevrijwel altijd een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de provider en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only abonnement is een primakeuze op welk moment je al een mobieletelefoon hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only abonnement kan stukken voordeliger uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieltje , dan is hetverstandig om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los toestel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alscontract worden geleverd. Dit is ooknuttig als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet belangrijkdat je de beschikking hebt over een simlockvrije smartphone. Normaal gesproken is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een jaar in je bezithebt) kosteloossimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Welke providers bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden gebodendoor allerleitelecomproviders. Providerszijn onder te verdelen in netwerk providers en virtueletelecomaanbieders, tevens welMVNO’s genoemd.

Een netwerk telecomaanbiederheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. in de meestegevallen bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomaanbieder. onsland kent 4 netwerktelecomproviders:

 • KPN
 • T-Mobile
 • Vodafone
 • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueletelecomprovider wordt in de regel afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO heeft zelf geen eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerktelecomprovider. MVNO’s richten zicherg veel op eenexpliciete doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn indit land. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

 • Ben (T-Mobile)
 • hollandsnieuwe (Vodafone)
 • Robin Mobile (KPN)
 • Simpel (T-Mobile)
 • Simyo (KPN)
 • Youfone (KPN)

Scroll naar boven