sim only zakelijk

Goedkoopste Sim Only Abonnement 1 Jaar

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Beleenvoudig helpt je snel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je altijd de juistekeus. Bij Beleenvoudigen simpel vind je de slimste Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als T-Mobile en Simyo.Het maakt niet uit of je het meest voordelige Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Only krijgt u een nieuwe simkaart die u in uw eigen, vertrouwdeapparaat kunt plaatsen. Op deze manier kunt u nog enkele 12 maanden gebruikmaken van uw telefoon. Vergelijk Sim Only abonnementen en kom er snel achter wat het goedkoperecontract voor u is. U kiest simpelweg eenaanbieder, stelt uwcontract samen en meldt u aan voor een Sim Only abonnement. Vergelijk SimOnly en zie welk abonnement hetvoordeligste bij u past. Onze site regelt de rest voor u.

Sim Only vergelijken: tips

Sim Onlyvergelijken kan een hele klus zijn. Misschienzie je door de bomen het bos niet meer. Hou dan de volgende dingen ingedachten:

  • Een virtuele telecomaanbiederis vaak goedkoper dan debeheerder van het netwerk. Zij hebben minder naamsbekendheid en zullenhierdoor wat meer concurreren.
  • Een contract met eenduur van twee 12maanden is over het algemeenvoordeliger dan een abonnement met eengeldigsheidsduur van 1kalenderjaar.
  • Wilt u nergens aan vast zitten? Er zijnook Sim Only abonnementendie maandelijks opzegbaar zijn.

Controleer bij het SimOnly vergelijken ook de voorwaarden van depolis van alletelecomaanbieders. Zo zijn erproviders die belminuten afronden naar boven of extrakosten rekenen op welk moment u gebruik maakt van internetbuiten uw bundel.

Controleer ook welk model simkaart uwsmartphone ondersteunt.

Stapt u over naar een andereprovider? Check dan bij het Sim Only vergelijken of uw toekomstigetelecomaanbieder aan nummerbehoud doet. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de standaardSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere mobiele telefoons.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de telkens kleiner wordende mobieltjes. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle smartphones. Micro-SIM kaarten passen in deregel wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwemodellen erg veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deaanbieders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle drieordinaireformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Pre’s Sim Only maandelijks opzegbaar

Wat zijn de voordelen van eenper maand opzegbaar Sim Only abonnement?

Met een maandelijks opzegbaar Sim Only abonnement heb jealle vrijheid om je overeenkomst elke maandop te zeggen. Ook ben je erg flexibel. Je kunt namelijk elke maand jebundels aanpassen, omhoog of omlaag. Momenteel zijn er 5telecomaanbieders die per maand opzegbare Sim Only abonnementen aanbieden: Ben,KPN, Robin mobile, Tele2 en Youfone.

Houd er wel rekening mee dat een Sim Only elke maand opzegbaarcontract gemiddeld € 1,- elke maandextra kost ten opzichte van een 1 jarig of twee jarig contract.telefoon zonder simlock|simlock vrije willkeurige mobiele telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de telefoon oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de telefoon weghalen. In de praktijk betekent dat meestal dat de koper nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Pak je rekeningen er eens bij en ga na hoeveel MB’s je hebt gebruikt. Zat je continu buiten je bundel? Dan adviseren wij om bij je nieuwe abonnement een grotere MB bundel te bestellen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de arsenaal wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel aanbieders bieden trouwens de oplossing om tijdens je abonnement omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste mobiele telefonie bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn op het moment echter ook telecom bedrijven die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een contract zonder mobiele telefoon van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een contract zonder smartphone van 24 maanden afsluit.}

Wat is het verschil tussen een contract en Sim Only?

Bij een Sim Onlyabonnement neemt de afnemer geentoestel af, maar alleen een simkaart. Op de kaart staanalleen de abonnementsgegevens en het telefoonnummer. Deklant van het abonnement, moet zelf een toestel regelen.

Bij een smartphone met abonnement, geldteen maandelijkse prijs, waarbij de mobieletelefoon , belminuten, sms’jes en dataverkeerbij de prijs zijn inbegrepen.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het vinden van een nieuwabonnement, maakt de aanbiederkosten. De meeste providers brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Enkeleproviders verrekenen die onkosten met de eerstemaand, derden laten de aansluitkostenapart betalen.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel goedkoper dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijnverscheidene aanbieders metmaandelijks opzegbare abonnementen. Naast de lagekosten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je ook nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, over het algemeen aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe mobieltje.

Bij een SIM-only contract ontvang jein de regel een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de aanbieder en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primakeus op welk moment je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only abonnement kan stukken voordeliger uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobiele telefoon isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieltje , dan is hetgewenst om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los toestel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alscontract worden geleverd. Dit is vooralbruikbaar als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet belangrijkdat je de beschikking hebt over een simlockvrije smartphone. Normaal gesproken is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een jaar in je bezithebt) voor nikssimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Pre’s Sim Only internet

Een Sim Onlyabonnement boven een mobiele telefoon plusabonnement verkiezen zal betekenen dat je permaand bespaart op je smartphonekosten. Bij je huidige telecomproviderzul je ook nog eens meer korting krijgen op welk moment jekiest voor het verlengen van je smartphone abonnement.Het verlengen van je mobiele telefooncontract bij je huidigetelecomprovider houdt in nietsmeer dan dat je een nieuw contract aangaat voor een zekereperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je overeenkomst zalde aanbieder je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hettelefoonabonnement stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven