vodafone sim only

Goedkoopste Sim Only Abonnement Vergelijken

Ben je op zoek naar eenSim Only-contract datgoed bij jou past? Beleenvoudig helpt je snel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je immer de juisteoptie. Bij Beleenvoudigen simpel vind je de slimste Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als KPN en Simpel.Het maakt niet uit of je het voordeligste Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Only krijgt u een nieuwe simkaart die u in uw eigen, vertrouwdetoestel kunt plaatsen. Op deze manier kunt u nog meerdere 12 maanden gebruikmaken van uw telefoon. Vergelijk Sim Only abonnementen en kom er efficiënt achter wat het voordeligsteabonnement voor u is. U kiest simpelweg eentelecomprovider, stelt uwabonnement samen en meldt u aan voor een Sim Only abonnement. Vergelijk SimOnly en zie welk abonnement hetvoordeligste bij u past. Dezesite regelt de rest voor u.

Sim Only alleen bellen

Met een Sim Onlyalleen bellen abonnement, kunt u alleen bellen. Ideaal voorconsumenten die liever bellen dan sms’en. Als u een mobieletelefoon heeft kunt u meestalstandaardgebruik maken van internet op welk moment er WiFi in de buurt is. Ukunt Sim Only vergelijken en zienwelk contract en welketelecomaanbieder hetbetere bij u past. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de alledaagseSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere mobiele telefoons.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de steeds kleiner wordende mobieltjes. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieletelefoons. Micro-SIM kaarten passen meestal wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwemodellen veelal gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel gedoe op engedoe met onder andere kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle drieeenvoudigeformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

De verscheidene Sim Only abonnementen

Sim Onlyabonnementen verschillen qua databundel, belminuten en maandelijkse kosten. Zokun je voor een niet groot bedrag een Sim Only kopen met redelijk weinig internet,belminuten en sms’jes. Je kan er echter tevens voor kiezen om onbeperktdata, belminuten en sms’jes af te nemen.

Als je niet kiest voor SimOnly, maar voor een contract met smartphone, is hetover het algemeen lastig in te schatten welk abonnementje moet kiezen. Bij Sim Only is diteen kleiner probleem omdat je jouw abonnement elke maand kan ophogen en verlagen (verschilt per provider). Mocht jetwijfelen, moet je dus goed opletten dat het ophogen én verlagen van je abonnementmogelijk is bij jouwtelecomprovider. Je kan dan het goedkoperemet een lage bundel beginnen en deze, als het nodig is, ophogen.

Waarom is een Sim Only contractgoedkoper?

Het verschil in de vaste lasten bij een SimOnly abonnement zit hem volledig in het niet willen van demobiele telefoon . Bij eenalledaagsecontract metmobieltje betaal je je jaarlijksekosten van je abonnement in tweeën.Een deel voor het abonnement en een deel voor jetelefoon. Het deel van je contract bestaat uit debelminuten, sms en internet mb’s. De kosten voor jetoestel zorgen ervoordat je na de looptijd jetelefoon helemaal hebtvoldaan. Je betaalt je toestel dus afin 12 of 24termijnen. Doordat je deze lasten bij een Sim Only abonnement niet hebt, worden jemaandelijkse kosten veel lager. zonder simlock|simlock vrije willkeurige mobieltje} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de telecomprovider waarbij het smartphone oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van het smartphone weghalen. In de praktijk houdt in dat over het algemeen dat de klant nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Welk internet en mobiel bellen abonnement het voordeligste bij jou past hangt af van diverse eigenschappen. Zo is het van belang om vooraf te bekijken hoeveel internet je op dit moment nuttigt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe over het algemeen bel je met je mobiele telefoon ? Vind je het doorslaggevend dat je razend snel internet hebt? Of maak je inderdaad alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type internet en mobiel bellen abonnement dat je benodigd en de periodieke abonnementskosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter ook providers die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Wanneer kan ik overstappen?

Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenper maand of een jaarlijksovereenkomst heeft. Bij SimOnly providers kunnen abonnees in de regel elke maand overstappen. Decontractduur is normaal gesproken 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

Bellers kunnen 2 maanden voor het einde van hethuidige overeenkomst de overstap naar een anderetelecomprovider regelen. Het nieuweabonnement gaat dan in, als het oude is afgelopen.

Wat is het verschil tussen 3G en 4G?

4G is een nieuwere techniek voor internetverbinding op demobieltje. 3G en 4G verschillen metname in de snelheid: bij 3G kan de gebruiker ten hoogste 8Mbit per seconde gebruiken. Bij 4G is dat 150 Mbit per seconde. 4G werkt alleenop nieuwere smartphones, terwijl 3G op veruit demeeste telefoons werkt.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel goedkoper dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijnverscheidene aanbieders metelke maand opzegbare abonnementen. Naast de lagepremie en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je tevens nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, inde regel aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe smartphone.

Bij een SIM-only abonnement ontvang jevrijwel altijd een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomaanbieder en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primakeuze op welk moment je al een mobieltje hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een smartphone isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieltje , dan is hetslim om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los toestel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alsabonnement worden geleverd. Dit is met namepraktisch als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet belangrijkdat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieletelefoon. Normaal gesproken is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een jaar in je bezithebt) kosteloossimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Voordelen Sim Only internet

Een Sim Onlyabonnement boven een smartphone pluscontract verkiezen zal betekenen dat je permaand bespaart op je smartphonekosten. Bij je huidige aanbiederzul je ook nog eens meer korting krijgen wanneer jekiest voor het verlengen van je mobiele telefoon abonnement.Het verlengen van je mobieltjeabonnement bij je huidigeaanbieder betekent nietsmeer dan dat je een nieuw overeenkomst aangaat voor een bepaaldeperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je overeenkomst zalde provider je belonen met extravoordeel op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hettelefoonabonnement stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven