zakelijk sim only

Goedkoopste Sim Only Data Abonnement

Vind u het lastig kiezen?Wij assisteren u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u demeest voordelige abonnementen. Ustelt zelf het abonnement samen en u kiest zelf deaanbieder. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debetere aanbieders engoede service.

Wat is een Sim Only abonnement?

Een Sim Onlyabonnement, in de regel aangeduid als Sim Only of Sim Only, is een contract zonder een nieuwe mobieltje.

Een Sim Onlycontract is een prima keus ophet moment dat je al een mobieltje hebt en daarnog tevreden over bent. En een Sim Onlyabonnement kan stukken goedkoper uitvallen danaanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

De diverse simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het abonnement dat opde kosteloos simkaartstaat. Er zijn simkaarten in 3 verscheidenesoorten: je hebt eeneenvoudigesimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is dealgemenesimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire mobieltjes die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere mobieltjes hebben meestal een micro simkaart nodig. Deeenvoudigesimkaart wordt steeds minder gebruikt in mobieltjes.

Als je een Sim Onlyabonnement bestelt, krijg je bij de meeste providerseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je altijd dejuiste simkaart hebt voor je smartphone ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als deprovider van jekeuze geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij jouw bestelling deoptie voor een bepaald soortsimkaart.

De pluspunten van Sim Only

Door gebruik te maken vaneen Sim Only abonnement, geef je minder aan uitgaven. Ontzettendveel klanten betalennamelijk meer voor de mobiele telefoon bij hunabonnement, dan voor hundure verbruik. Hoeveel erte besparen valt, hangt af van hetaantal belminuten, sms’jes en MB’s per maand. zonder simlock|simlock vrije willkeurige smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobiele telefoon liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de aanbieder waarbij de telefoon oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de smartphone weghalen. In de praktijk betekent dat over het algemeen dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk contract zonder mobieltje voor jou het slimste is bevelen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen paar maanden. Dat is normaal gesproken sufficient om een inzicht te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook Sim Only aanbieders die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telefonie abonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Uit welke Sim Only abonnement kan ik kiezen?

Zoals gezegd heb je bij een contractzonder mobieltje meer keusinmobiel bellen bedrijven danbij een telefoniecontract metmobieltje . Datzijn echter niet allemaal verscheideneSim Only providers meteen eigen netwerk. In Holland tellen wijofficieel 4 grote aanbieders met een eigen netwerk, namelijk:

  • KPN,
  • Vodafone,
  • T-Mobile en
  • Tele2.

Alle andere SimOnly aanbieders maken gebruik van het netwerk van eenvan deze providers. Zo maakt de Sim Onlyproviders hollandsnieuwe bijvoorbeeldgebruik van het netwerk Vodafone en heb je bij Simyo de betrouwbarebescherming van KPN. In totaal kent Holland op dit moment twaalf verschillendeSim Only providers.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de providers vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iedereprovider vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijnverscheidene aanbieders metper maand opzegbare abonnementen. Naast de lagemaandkosten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je tevens nog lekker met je vertrouwde apparaatblijven bellen.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractperiode van je abonnementop zijn eind, ben je tevreden over mobiele telefoon dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het interessant om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de mobieltje. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede wijze om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (debundeldata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomprovider. Bij eencontract inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 twaalfmaanden. Sinds kort kun je ook hier bij een aantalpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het apparaat in één keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je toch een nieuwe toestel nodig hebt, dan kun je zelfeen losse telefoon kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in éénkeer moet betalen.

Overstappen naar een nieuweprovider

Al je een Sim Onlyabonnement afsluit bij eenprovider waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste providers gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het meestvoordelige Sim Onlycontract zonder problemen. Je SimOnly telecomprovider regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de anderetelecomaanbieder over te stappen.Ook als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditaangeven en je Sim Onlyaanbieder regelt dat je een Sim Only abonnement krijgtmet je huidige mobieltje nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweaanbieder zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst tebekomen. Op welk moment alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuweaanbieder. Stop deverwerven simkart in je simlock vrije mobieltje en je kunt terstond gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven