sim only per maand opzegbaar

Goedkoopste Sim Only Zonder Internet

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld besparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meest voordelige contract afsluiten. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Onlycontract betaalt u alleen de kosten voor uw abonnement.Wanneer u een abonnement mettelefoon afsluit, betaalt u meteen de kosten voor de telefoon. Meteen Sim Only abonnementbent u normaal gesprokengoedkoper uit, dat zult u al eenvoudig zien bij het Sim Onlyvergelijken. U kiest zelf een toestel en koopt dit los, of u bentnog in het bezit van een (simlock vrij) mobieletelefoon.

Sim Only bellen, sms’en en mobiel internet

U wilt alles uit uw abonnement halen: bellen,sms’en en mobiel internet. Geen probleem. U stelt zelf uw abonnementsamen. Hoeveel belminuten, sms’jes en MB’s internet heeft u nodig per maand? Ubeslist. Uw Sim Onlycontract vergelijken is niet lastig: ga naar Sim Only vergelijken en stel zelfsnelen simpel uw abonnement samen. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de gebruikelijkeSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je met name terug in oudere mobiele telefoons.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende mobieltjes. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle smartphones. Micro-SIM kaarten passen meestal wel in oudere smartphones, terwijl nieuwetypen het meest gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander type simkaart leverde hierdoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle driestandaardformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Sim Only verlengen

Het is dus altijdverstandig om in de gaten te houden wanneer de 1ste contractduur afgelopen is zodat je nooitteveel betaalt voor je Sim Onlyabonnement. Hiervoor kun je dus twee dingen doen: je Sim Only verlengen of overstappen op een anderetelecomaanbieder voor een nieuwabonnement. Je kunt, afhankelijk van jeaanbieder, vanaf 6 tot 2maanden voor het aflopen van je contract ervoor kiezen om dezete verlengen.

Waarom is een Sim Only contractde betere keus?

Het verschil in de prijs bij een SimOnly abonnement zit hem volledig in het niet willen van detelefoon. Bij eengewonesmartphonemet abonnement betaal je jouw jaarlijksekosten van je abonnement in tweeën.Een deel voor de belminuten en een deel voor jesmartphone. Het deel van je abonnement bestaat uit debelminuten, sms en internet mb’s. De kosten voor jetoestel zorgen ervoordat je na de looptijd jetelefoon helemaal hebtvoldaan. Je betaalt je smartphone dus afin 12 of 24 termijnen. Doordat je deze lasten bij een Sim Only contract niet hebt, worden jemaandelijkse onkosten veel lager. zonder simlock|simlock vrije iPhone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de provider waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de mobieltje afhalen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de afnemer nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe mobiele telefoon moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Welk Sim Only abonnement het voordeligste bij jou past hangt af van verscheidene eigenschappen. Zo is het van invloed om vooraf te bekijken hoeveel data je op dit moment nuttigt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe over het algemeen bel je met je mobieltje ? Vind je het doorslaggevend dat je razend eenvoudig internet hebt? Of maak je eigenlijk alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type telecomabonnement dat je nodig hebt en de maandelijkse abonnementskosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste mobiel bellen bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens Sim Only providers die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Ongelimiteerd bellen, internetten en sms’en, kan dat?

Er bestaan providers die ongelimiteerd bellen, sms’en eninternetten aanbieden tegen een vaste prijs. Vodafone en snel en simpel bieden al de mogelijkheid tot ongelimiteerdbellen en sms’en. Robin Mobile biedt ook naast ongelimiteerd bellen ensms’en tevens ongelimiteerd internetten aan.

Wat voor smartphonecontract sluit jij af?

Veel mobiele telefoon gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun overeenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De optie hangt overhet algemeen van enkele factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, depolisvoorwaarden en deprijs voor een mobieltje. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost in de regel veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te begeleiden door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met smartphoneen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel consumentenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een aantal euro elkemaand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken ook op dat Sim Only continu populairder wordt en gaandaardoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helevoordelige smartphoneabonnementenaangeboden om mobieletelefoongebruikers te lokken. Dit heeft allichtveel invloed op de keuze van deaanbieder. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het duur van hetcontract en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomaanbieder isdat heel flexibel, maar uiteindelijk kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat een ieder te bieden heeftvoordat je eenkeuzemogelijkheid maakt.

Contract met een smartphone

Waar voorheen de abonnementen met smartphone erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel klantenover het algemeen voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met smartphone. Hoewel je bij deze abonnementssoort een gratis mobieletelefoon krijgt, hebben veel mensengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat eenieder telkens zuiniger met hun mobieltje om, dus is demogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de optie voorhet volgende telefoonabonnement.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je overstappen naar wie jewilt. Je kunt overstappen naar een andereaanbieder, of juist verlengen bijje huidige telecomprovider. Zorg er welvoor dat je jouw contract actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want ook bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met vaaktevens nieuwe actie)tarieven.

Stap je over vanprovider, dan wil jenatuurlijk wel je bestaande mobielenummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enzodoende kun je bij alleproviders kosteloos gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomprovider zal ditvolledig voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerwelbeschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal 2 maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieltje ?

Er bestaan verschillende formatenSIM-kaarten. De eerste mobiele telefoons haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel deeenvoudigeSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere mobieltjes.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de steeds kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieletelefoons. Micro-SIM kaarten passen meestal wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwemodellen veelal gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel administratieverompslomp op en gedoe met bijvoorbeeldkaarthoudertjes en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de providers tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle 3simpeleformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden aangebodendoor uiteenlopendetelecomaanbieders. Providerszijn onder te verdelen in netwerk aanbieders en virtueleaanbieders, ook welMVNO’s genoemd.

Een netwerk telecomproviderheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. meestal bieden zij virtueleaanbieders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkaanbieder. onsland kent 4 netwerkproviders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueletelecomaanbieder wordt in de regel afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO heeft zelf geen eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerkprovider. MVNO’s richten zicherg veel op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele aanbieders die actief zijn inHolland. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Youfone (KPN)

Scroll naar boven