goedkoopste sim only abonnement

Goedkope Belbundels Sim Only

Vind u het lastig kiezen?Wij assisteren u daarmee. Met Sim Only vergelijken van onze site vergelijkt u degoedkoopste abonnementen. Ustelt zelf het abonnement samen en u kiest zelf detelecomaanbieder. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debetere aanbieders enuitstekende service.

Sim Only vergelijken

Telkens meer Nederlanders kiezen voor Sim Only abonnementen. Dit houdt in datzij zelf een smartphoneaanschaffen en daar een SimOnly contract bij aankopen, of datmensen eerst voor een abonnement mettoestel kiezen en na de duur van hetabonnement overstappen op SimOnly omdat zij hun telefoon nog goed genoeg vinden.

Met een SimOnly abonnement kun je zelf je telefoonkiezen, deze krijg je er namelijk niet bij van deprovider. Dit heeft twee grotevoordelen:

 • Je abonnement is veelvoordeliger
 • Je kunt zelf kiezen welketoestel je neemt (bijvoorbeeld je huidige telefoon)

  Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Wat zijn de mogelijkheden?

  Heb je nog een goed werkende mobieletelefoon waar je tevreden over bent, of ben je van planeen losse mobieltje aan te schaffen, dan is hetinteressant om een los Sim Only abonnement af te sluiten. Let er wel op dat jeeen contract neemt dat past bij je verbruik.

  En er zijn providersdie zich 100% gespecialiseerd hebben in het aanbieden van Sim Only abonnementen. Bijvoorbeeld Simyo ofSimpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn in deregel laag.telefoon zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de provider waarbij de mobieltje oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de mobiele telefoon afhalen. In de praktijk betekent dat in de regel dat de koper nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

  Kies het juiste Sim Only abonnement

  Welk contract zonder mobieltje het voordeligste bij jou past hangt af van diverse dingen. Zo is het cruciaal om vooraf te bekijken hoeveel MB’s je op dit moment verbruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe in de regel bel je met je smartphone? Vind je het doorslaggevend dat je razend simpel internet hebt? Of maak je eigenlijk alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type internet en mobiel bellen abonnement dat je nodig hebt en de jaarlijkse abonnementskosten die daarbij komen kijken.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je nu hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens providers die een Sim Only abonnement met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een contract zonder smartphone van een maand kan leuk zijn als je een mobiel bellen bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een abonnement zonder smartphone van 24 maanden afsluit.}

  Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een anderetelecomprovider?

  Overstappers kunnen vaak gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuwetelecomaanbieder onderhandelt dan met deoude provider over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

  Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuwetelecomaanbieder de overstap regelen. Denieuwe provider moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude contract bij deandere telecomaanbieder op te latenzeggen.

  Wat voor telefooncontract sluit jij af?

  Veel smartphone gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun contract kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De keus hangt meestal van meer dan één factorenaf. Denk onder andere aan de maandelijkse kosten, depolisvoorwaarden en depremie voor een smartphone. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost meestal veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te assisteren door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met mobieltjeen een Sim Only abonnement.

  Sim Only abonnement

  Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage onkosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel klantenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een aantal euro per maand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken tevens op dat Sim Only steeds populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helegoedkope smartphoneabonnementengeboden om mobieltjegebruikers te lokken. Dit heeft uiteraardveel invloed op de keuze van deaanbieder. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only provider isdat heel flexibel, maar uiteindelijk kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftalvorens je eenmogelijkheid maakt.

  Abonnement met een mobieltje

  Waar voorheen de abonnementen met mobieletelefoon erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel consumentenmeestal voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met mobieltje. Hoewel je bij deze abonnementssoort een zonder kosten mobieletelefoon krijgt, hebben veel klantengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat eenieder steeds zuiniger met hun smartphone om, dus is dekeuze voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de keus voorhet volgende smartphoneabonnement.

  Waarom Sim Only vergelijken?

  Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Holland. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

  Geld besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Hollandhet aanbod van maarliefst 15 netwerkproviders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jeoptie voor een Sim Only.

  Dagelijks wordt onze website voorzien van demeest actuele prijzen. Zo kun jijweloverwogen een optie maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenonnodige kosten te geldoverhouden, zodat we zorgeloos met elkaar in contactkunnen blijven.

  Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Watzijn de mogelijkheden?

  Heb je nog een goed werkende smartphonewaar je tevreden over bent, of ben je van plan een losse smartphone aan te schaffen, dan is hetverstandig om een los SIM-only contractaf te sluiten. Let er wel op dat je een contract neemt dat pastbij je verbruik.

  De meeste aanbieders bieden SIM-onlyabonnementen aan waarbij de inhoud van de service(groepdata, minuten en sms’jes per maand) veelal identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij aanstonds een nieuwe mobiele telefoon wordtgeleverd. Onder andere Vodafone en Tele2.

  En er zijn providers die zich 100%gespecialiseerd hebben in het aanbieden van SIM-only abonnementen. Bijvoorbeeld Simyo of Simpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn meestal laag.

  Aanschaf van een SIM-only abonnement heeft enkele voordelen ten opzichte van deaanschaf van een abonnement inclusief smartphone.

  • Je kunt enormgeld besparen op de kosten.
  • Kies voor een korte contractduur, dankun je eenvoudig overstappen als eenandere partij een goedkoper abonnement aanbiedt.

   Welke providers bieden Sim Only abonnementen aan?

   SIM-only abonnementen worden gedektdoor uiteenlopendeaanbieders. Aanbiederszijn onder te verdelen in netwerk aanbieders en virtueleproviders, ook welMVNO’s genoemd.

   Een netwerk providerheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. gewoonlijk bieden zij virtueleaanbieders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkprovider. onsland kent 4 netwerkaanbieders:

   • KPN
   • T-Mobile
   • Vodafone
   • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

   Een virtueletelecomprovider wordt overhet algemeen afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO heeft zelf geen eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerktelecomprovider. MVNO’s richten zichhet meest op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele aanbieders die actief zijn indit land. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

   • Ben (T-Mobile)
   • hollandsnieuwe (Vodafone)
   • Robin Mobile (KPN)
   • Simpel (T-Mobile)
   • Simyo (KPN)
   • Youfone (KPN)

Scroll naar boven