sim only vergelijken

Goedkope Sim Only 1 Jaar

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Belsimpel helpt je snel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je immer de juisteoptie. Bij Belsimpel vind je de beste Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als KPN en Youfone.Het maakt niet uit of je het meest voordelige Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Sim Only vergelijken: voor wie?

Sim Only is bedoeld voor degenen die aleen mobiele telefoon hebben en die het jammer of teveel geld vinden om een nieuwe aan te schaffen. Je kunt tevens een‘los’ toestel aanschaffen. In het verleden kreeg jede toestel ‘gratis’ of met korting. Je betaalde er echterwel degelijk compleet voor, door het duurdere abonnement.Bij vrijwel alle partijen kun jekiezen welk formaat kaart je wiltbekomen (micro/mini of nano), of krijg jemeteen een 3-in-1 kaart waardoor je de simkaart in elk soorttoestel kunt gebruiken.

Sim Only verlengen

Het is dus immerinteressant om in de gaten te houden wanneer de 1ste contractperiode afgelopen is zodat je nooitteveel betaalt voor je Sim Onlyabonnement. Hiervoor kun je dus twee dingen doen: je Sim Only verlengen of overstappen op een andereaanbieder voor een nieuwabonnement. Je kunt, afhankelijk van jeaanbieder, vanaf 6 tot tweemaanden voor het aflopen van je overeenkomst ervoor kiezen om dezete verlengen.

Waarom is een Sim Only contractefficiënter?

Het verschil in de prijs bij een SimOnly abonnement zit hem volledig in het ontbreken van detelefoon. Bij eenstandaardabonnement met een smartphone koop je je jaarlijksekosten van je abonnement in tweeën.Een deel voor de belminuten en een deel voor jetelefoon. Het deel van je contract bestaat uit debelminuten, sms en internet mb’s. De vaste lasten voor jetelefoon regelendat je na de looptijd jetoestel voor 100% hebtvoldaan. Je betaalt je toestel dus afin 1 of 2 jaar. Doordat je deze lasten bij een Sim Only contract niet hebt, worden jemaandelijkse onkosten veel lager. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobieltje liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de aanbieder waarbij de mobieltje oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van het smartphone afhalen. In de praktijk betekent dat in de regel dat de koper nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk abonnement zonder smartphone voor jou het beste is adviseren wij om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 4 maanden. Dat is waarschijnlijk genoeg om een zicht te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook mobiele telefonie bedrijven die een Sim Only contract met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telefonie abonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een Sim Only abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat gebeurt er als ik te veel dataverkeer gebruik?

normaal gesprokenkan een mobiele telefoniebedrijventwee maatregelen nemen: of het terugschroeven van de snelheden, of deklant laten bijbetalen. Hoe de maatregelgehanteerd wordt, verschilt per mobieletelefonie bedrijven. Dat staat in de voorwaardenvan de polis van het abonnement.

Wat voor telefoonabonnement sluit jij af?

Veel mobieltje gebruikerskomen in de regel voor een dilemma te staanals ze hun telecomovereenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige provider of stappen ze over?De keus hangt vaak van meer dan één factorenaf. Denk onder andere aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden van de polis en dekostprijs voor een smartphone. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost over het algemeen veelenergie, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te assisteren door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met smartphoneen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage onkosten iederemaand. Dit is tevens de reden dat veel consumentenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor enkele euro maandelijks zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken ook op dat Sim Only telkens populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helevoordelige telefoonabonnementengeboden om mobieletelefoongebruikers te lokken. Dit heeft natuurlijkveel invloed op de keuze van detelecomaanbieder. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomaanbieder isdat heel flexibel, maar op de keper beschouwd kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat een ieder te bieden heeftvoorafgaand je eenkeuze maakt.

Abonnement met een mobiele telefoon

Waar voorheen de abonnementen met smartphone erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel mensenin de regel voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met smartphone. Hoewel je bij deze abonnementssoort een zonder extra kosten mobieltje krijgt, hebben veel consumentengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen telkens zuiniger met hun smartphone om, dus is dekeuze voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de keuze voorhet volgende smartphoneabonnement.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Holland. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Uitsparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in dit landhet aanbod van maarliefst 15 netwerktelecomaanbieders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuzemogelijkheid voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een keus maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenoverbodige onkosten te geld besparen, zodat we zorgeloos met elkaar in contactkunnen blijven.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, vaak aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe mobieltje.

Bij een SIM-only contract ontvang jenormaal gesproken een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomprovider en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only abonnement is een primakeuze wanneer je al een mobieltje hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieltje , dan is hetgewenst om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los mobieltje tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alscontract worden geleverd. Dit is met namenuttig als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet cruciaaldat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieletelefoon. In de regel is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een twaalf maanden in je bezithebt) zonder extra kostensimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Pre’s Sim Only internet

Een Sim Onlyabonnement boven een smartphone plusabonnement verkiezen zal betekenen dat je elke maand bespaart op je mobiele telefoonkosten. Bij je huidige aanbiederzul je ook nog eens meer korting krijgen wanneer jekiest voor het verlengen van je mobiele telefoon abonnement.Het verlengen van je mobieltjeabonnement bij je huidigetelecomaanbieder betekent nietsmeer dan dat je een nieuw overeenkomst aangaat voor een zekereperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je contract zalde aanbieder je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hettelefooncontract stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven