sim only aanbieding

Goedkope Sim Only Telefoons

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het goedkoopste abonnement vinden. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobieltje.

Sim Only vergelijken

Telkens meer Nederlanders kiezen voor Sim Only abonnementen. Dit houdt in datzij zelf een mobieltjeaankopen en daar een SimOnly abonnement bij kopen, of datmensen eerst voor een abonnement mettelefoon kiezen en na de contractduur overstappen op SimOnly omdat zij hun smartphone nog goed genoeg vinden.

Met een SimOnly contract kun je zelf je telefoonkiezen, deze krijg je er namelijk niet bij van deaanbieder. Dit heeft twee grotevoordelen:

 • Je contract is veelgoedkoper
 • Je kunt zelf kiezen welketoestel je neemt (bijvoorbeeld je huidige smartphone)

  Welke providers bieden Sim Only abonnementen aan?

  Sim Onlyabonnementen worden geboden doorallerhandetelecomproviders.Aanbieders zijn onder te verdelen in netwerk providersen virtuele providers,tevens wel MVNO’s genoemd.

  Een netwerkprovider heeft de beschikking overeen eigen fysiek netwerk. meestal bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomprovider. Dit land kent 4 netwerktelecomproviders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

  Een virtueleaanbieder wordt vaak afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk en koopt capaciteitin bij een netwerk telecomprovider.MVNO’s richten zich het meest op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele aanbieders die actief zijn inons land:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Telfort (KPN)
  • Youfone (KPN)

  De vijfpluspunten van een Sim Only abonnement

  Een Sim Only contractis aanzienlijk goedkoper dan een soortgelijk abonnementmet smartphone. Bij een contract met een nieuwetelefoon ontvang je meestal kortingen op de nieuwe telefoon, en maar weinig korting ophet abonnement. Bovendien moet de aanbieder het apparaatook terugverdienen. Je kunt daarom inde regel kiezen uit een eenmalige bijdrage of een maandelijkse mobieltje bijdrage,hierdoor valt het contract immer duurderuit. Omdat er bij een Sim Only abonnementgeen nieuw apparaat zit, krijg je van de providereen extra korting op de maandelijkse kosten, hierdoor zijn de maandlastenaanzienlijk lager. De korting loopt soms op tot de helft van het normale tariefbij hetzelfde abonnement in combinatie met een smartphone. Je huidige toestelmoet wel simlockvrij zijn. Simlockvrij betekent dat je smartphone simkaarten van alle aanbieders accepteert.

  1. Lage abonnementskosten: Sim Only abonnementen van goedkope aanbieders kunnentot 80% voordeliger uitvallen dan eensmartphoneabonnement met mobieltje. Dat scheelt nogal.
  2. Maandelijks opzegbaar:Wie een contract afsluit met smartphone , kan daar zo twee12 maanden aan vastzitten. Een Sim Only abonnement ismaandelijks opzegbaar.
  3. Flexibel abonnement: Bij het vinden van een Sim Onlyabonnement heb je gegokt hoeveel je elkemaand belt en smst. de facto weet je het niet zo goed. Dat geeft volledigniet. Zat je er helemaal naast? Dan kun je het Sim Only contract iederemaand omlaag of omhoog bijstellen.
  4. Kies je favoriete mobiele telefoon : Wie een Sim Only abonnement afsluit,regelt zelf zijn smartphone. En het leuke is, je kunt kiezen uitiedere smartphone die je in de winkel maar kunt vinden(weliswaar simlockvrij). Je hoeft niet te kiezen uit een beperkt aantal mobieltjes,maar je mag uit honderden smartphones je favoriet kiezen.
  5. Je oude smartphone magblijven: misschien doet je oudesmartphone het nog prima. Dan hoef je bij je nieuwe Sim Only abonnementvolledig geen smartphone aan teschaffen. Je oude smartphone hoeft geen stof te vangen enweggooien hoeft ook niet. zonder simlock|simlock vrije gebruikelijke mobieltje } benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de mobieltje oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de telefoon afhalen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe mobieltje moet kopen.

   Kies het juiste Sim Only contract

   Pak je afschriften er eens bij en ga na hoeveel data je hebt gebruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan prijzen we aan om bij je nieuwe abonnement een grotere databundel te kiesen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de bundel wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel providers bieden trouwens de kans om lopende je contract voor telecom omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

   Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

   Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste mobiele telefonie bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter ook Sim Only providers die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een telecom bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

   Wat gebeurt er als ik buiten de bundel bel?

   enkeleproviders biedenbellen, sms’en en internetten als bundel aan. Wie buiten de bundel belt, sms’tof internet, moet vaak bijbetalen.Extra gegevens over tarieven, is in de regel te vinden op de website van detelecom bedrijven.

   Wat is het verschil tussen 3G en 4G?

   4G is een nieuwere techniek voor internetverbinding op desmartphone. 3G en 4G verschillen metname in de snelheid: bij 3G kan de gebruiker ten hoogste achtMbit per seconde gebruiken. Bij 4G is dat 150 Mbit per seconde. 4G werkt alleenop nieuwere smartphones, terwijl 3G op veruit demeeste smartphones werkt.

   Waarom Sim Only vergelijken?

   Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van dit land. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

   Besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in dit landhet aanbod van maarliefst 15 netwerkaanbieders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuzemogelijkheid voor een Sim Only.

   Iedere dag wordt onze website voorzien van demeest actuele aanbiedingen. Zo kun jijweloverwogen een keus maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenonnodige onkosten te uitsparen, zodat we zonderzorgen met elkaar in contactkunnen blijven.

   Wat is een SIM-only abonnement?

   Een SIM-only abonnement, over het algemeen aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe smartphone.

   Bij een SIM-only abonnement ontvang jemeestal een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomaanbieder en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

   Een SIM-only contract is een primakeuze wanneer je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken voordeliger uitvallendan aanbiedingen waarin wel een smartphone isopgenomen.

   Wil je wel een nieuwe mobieltje , dan is hetverstandig om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse mobiel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alsabonnement worden geleverd. Dit is ookbruikbaar als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

   Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet van invloeddat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieletelefoon. In de regel is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een kalenderjaar in je bezithebt) gratissimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

   Overstappen naar een nieuwetelecomaanbieder

   Al je een Sim Onlycontract afsluit bij eentelecomaanbieder waarbij je nog geenconsument bent dan kun je bij de meeste aanbieders gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het goedkoopste Sim Onlyabonnement zonder problemen. Je SimOnly provider regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de anderetelecomprovider over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditkiezen en je Sim Onlytelecomaanbieder regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige mobieltje nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweaanbieder zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teontvangen. Wanneer alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuweprovider. Stop deverkrijgen simkart in je simlock vrije mobieltje en je kunt onverwijld gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven