vodafone sim only

Gsm Sim Only

Vind u het lastig kiezen?Wij assisteren u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u demeest goedkope abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf deprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debetere aanbieders enhandige service.

Wat is een Sim Only abonnement?

Een Sim Onlyabonnement, in de regel aangeduid als Sim Only of Sim Only, is een abonnement zonder een nieuwe smartphone.

Bij een Sim Onlycontract ontvang je meestal een bundel met minuten en/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor deaansluiting en het gebruik van het netwerk van detelecomprovider en niet voor eensmartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud van nummer alsje dat wilt.

De verschillende simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het contract dat opde zonder extra kosten simkaartstaat. Er zijn simkaarten in drie verscheidenesoorten: je hebt eensimpelesimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is dealgemenesimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire mobiele telefoons die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere mobieltjes hebben over het algemeen een micro simkaart nodig. Desimpelesimkaart wordt steeds minder gebruikt in smartphones.

Als je een Sim Onlycontract bestelt, krijg je bij de meeste aanbiederseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je immer dejuiste simkaart hebt voor je smartphone ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als detelecomprovider van jouwoptie geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij jouw bestelling dekeuzemogelijkheid voor een bepaald soortsimkaart.

De 5voordelen van een Sim Only abonnement

Een Sim Only abonnementis aanzienlijk voordeliger dan een soortgelijk contractmet smartphone. Bij een contract met een nieuwetelefoon ontvang je over het algemeen kortingen op de nieuwe smartphone, en maar weinig korting ophet abonnement. Bovendien moet de provider het apparaatook terugverdienen. Je kunt daarom vaak kiezen uit een eenmalige bijdrage of een maandelijkse mobieltje bijdrage,hierdoor valt het contract te allen tijde duurderuit. Omdat er bij een Sim Only contractgeen nieuw toestel zit, krijg je van de telecomaanbiedereen extra korting op de maandelijkse kosten, hierdoor zijn de maandlastenaanzienlijk lager. De korting loopt soms op tot de helft van het normale tariefbij hetzelfde contract in combinatie met een mobiele telefoon. Je huidige toestelmoet wel simlockvrij zijn. Simlockvrij betekent dat je smartphone simkaarten van alle providers accepteert.

 1. Lage abonnementskosten: Sim Only abonnementen van goedkope aanbieders kunnentot 80% voordeliger uitvallen dan eensmartphoneabonnement met mobiele telefoon. Dat scheelt nogal.
 2. Elke maand opzegbaar:Wie een abonnement aangaat met mobieltje , kan daar zo 212 maanden aan vastzitten. Een Sim Only abonnement iselke maand opzegbaar.
 3. Flexibel abonnement: Bij het afsluiten van een Sim Onlyabonnement heb je gegokt hoeveel je per maand belt en smst. welbeschouwd weet je het niet zo goed. Dat geeft helemaalniet. Zat je er compleet naast? Dan kun je het Sim Only abonnement iederemaand omlaag of omhoog bijstellen.
 4. Kies je favoriete smartphone : Wie een Sim Only abonnement afsluit,regelt zelf zijn smartphone. En het leuke is, je kunt kiezen uitiedere telefoon die je in de winkel maar kunt vinden(weliswaar simlockvrij). Je hoeft niet te kiezen uit een beperkt aantal mobieltjes,maar je mag uit honderden telefoons je favoriet kiezen.
 5. Je oude smartphone magblijven: mogelijkerwijs doet je oudesmartphone het nog prima. Dan hoef je bij je nieuwe Sim Only contractcompleet geen telefoon aan teschaffen. Je oude toestel hoeft geen stof te vangen enweggooien hoeft ook niet. zonder simlock|simlock vrije ordinaire mobieltje } benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobiele telefoon liggen, die bij een oud contract besteld is? Alleen de telecomaanbieder waarbij het smartphone oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de smartphone weghalen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de klant nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet kopen.

  Kies het juiste Sim Only contract

  Pak je afschriften er eens bij en ga na hoeveel data je hebt verbruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan raden wij aan om bij je nieuwe internet en mobiel bellen abonnement een grotere databundel te nemen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de verzameling wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel mobiele telefonie bedrijven bieden trouwens de mogelijkheid om gedurende je abonnement voor telecom omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens Sim Only aanbieders die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiel bellen bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een contract zonder mobieltje van 24 maanden afsluit.}

  Ongelimiteerd bellen, internetten en sms’en, kan dat?

  Er bestaan SimOnly providers die ongelimiteerd bellen, sms’en eninternetten aanbieden tegen een vaste prijs. Vodafone en gemakkelijk bieden al de optie tot ongelimiteerdbellen en sms’en. Robin Mobile biedt ook naast ongelimiteerd bellen ensms’en tevens ongelimiteerd internetten aan.

  Wat is het verschil tussen 3G en 4G?

  4G is een nieuwere techniek voor internetverbinding op demobieltje. 3G en 4G verschillen vooral in de snelheid: bij 3G kan de gebruiker ten hoogste 8Mbit per seconde gebruiken. Bij 4G is dat 150 Mbit per seconde. 4G werkt alleenop nieuwere smartphones, terwijl 3G op veruit demeeste telefoons werkt.

  Waarom Sim Only vergelijken?

  Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Nederland. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

  Besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Hollandhet aanbod van maarliefst 15 netwerktelecomaanbieders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuze voor een Sim Only.

  Dagelijks wordt onze website voorzien van actuele prijzen. Zo kun jijweloverwogen een optie maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenoverbodige onkosten te geldoverhouden, zodat we onbekommerd met elkaar in contactkunnen blijven.

  Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

  Loopt de contractduur van je contractop zijn eind, ben je tevreden over mobieltje dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer smartphone ,dan is het verstandig om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezewijze bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de smartphone. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

  Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede wijze om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (degroepdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

  Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenper maand opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereaanbieder. Bij eenabonnement inclusief mobiele telefoon tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 jaar. Sinds kort kun je tevens hier bij een paarpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het apparaat in 1 maal afbetalen als jeopzegt.

  Stel dat je welbeschouwd een nieuwe telefoon nodig hebt, dan kun je zelfeen losse telefoon kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in 1keer moet betalen.

  Geld besparen door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

  Wil je geld besparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je smartphone abonnement in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigetelecomprovider zal alefficiënt enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jesmartphonecontract hangt af van je telecomprovider. Enkele providers hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je toestel abonnement kantevens nog eens tot maximaal 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer wanneer jecontract eindigt bij jetelecomaanbieder en sluitonmiddellijk een voordelig Sim Only contract af. De verlenging van jetelefoonabonnement gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll naar boven