t mobile sim only

Hi Sim Only Abonnement

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het voordeligste abonnement vinden. Als u al eentelefoon heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Onlycontract betaalt u alleen de onkosten voor uw abonnement.Wanneer u een abonnement metsmartphone afsluit, betaalt u spoorslags de kosten voor de telefoon. Meteen Sim Only contractbent u in de regelvoordeliger uit, dat zult u al inenkele stappen zien bij het Sim Onlyvergelijken. U kiest zelf een apparaat en koopt dit los, of u bentnog in het bezit van een (simlock vrij) mobieltje.

Sim Only bellen, sms’en en mobiel internet

U wilt alles uit uw abonnement halen: bellen,sms’en en mobiel internet. Geen probleem. U stelt zelf uw abonnementsamen. Hoeveel belminuten, sms’jes en MB’s internet heeft u nodig per maand? Ubeslist. Uw Sim Onlyabonnement vergelijken is niet lastig: ga naar Sim Only vergelijken en stel zelfsimpel uw abonnement samen. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de alledaagseSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je ook terug in oudere smartphones.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de telkens kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen in deregel wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwetypen veelal gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe toestel meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle 3algemeneformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Wat zijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende mobieltje waar je tevreden over bent, of ben je van planeen losse mobieltje aan te schaffen, dan is hetverstandig om een los Sim Only contract af te sluiten. Let er wel op dat jeeen abonnement neemt dat past bij je verbruik.

De meeste aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan waarbij deinhoud van de service(batterijdata, minuten en sms’jes per maand) het meest identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij aanstonds een nieuwe mobiele telefoon wordtgeleverd. Onder meer Telfort en Simpel.

De voordelen van Sim Only

Door te kiezen vooreen Sim Only abonnement, investeer je minderin kosten. Heel veel mensen betalennorrmaal gesproken meer voor het smartphone bij hunabonnement, dan voor hunwerkelijke verbruik. Hoeveel erte geld besparen valt, hangt af van hetaantal belminuten, sms’jes en MB’s per maand. zonder simlock|simlock vrije gewone mobieltje } benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de telecomprovider waarbij de mobieltje oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de mobiele telefoon weghalen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Welk Sim Only abonnement het slimste bij jou past hangt af van diverse onderwerpen. Zo is het doorslaggevend om vooraf te bekijken hoeveel internet je op dit moment verbruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe meestal bel je met je telefoon? Vind je het van belang dat je razend snel internet hebt? Of maak je de facto alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type contract zonder mobieltje dat je benodigd en de jaarlijkse kosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens aanbieders die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiele telefonie bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je maandelijks veel meer dan op welk moment je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wanneer kan ik overstappen?

Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenper maand of een elk jaarovereenkomst heeft. Bij SimOnly aanbieders kunnen abonnees vaak maandelijks overstappen. Decontractduur is in deregel 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

Bellers kunnen twee maanden voor het einde van hethuidige contract de overstap naar een anderetelecomaanbieder regelen. Het nieuwecontract gaat dan in, als het oude is afgelopen.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Nu iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een mobiele telefoon.Dat komt vooral doordat een Sim Only veel voordeligeris dan een gewoon abonnement. Bij een Sim Only contract ontvang je alleeneen simkaart en geen mobieltje. Dat is dus wat een Sim Only is.

Doordat je blijft bellen met je bestaande mobiele telefoon , bespaar je veel overtollige kosten. De kosten die je normaliter voor je ‘zonder extra kosten smartphone ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en dientengevolge houd je veel lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je overstappen naar wie jewilt. Je kunt overstappen naar een andereprovider, of juist verlengen bijje huidige aanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want tevens bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met over het algemeentevens nieuwe betere tarieven.

Stap je over vanaanbieder, dan wil jevanzelfsprekend wel je bestaande mobielenummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, endientengevolge kun je bij alleaanbieders voor niks gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomprovider zal dithelemaal voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummertochook naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste twee maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractduur van je contractop zijn eind, ben je tevreden over mobiele telefoon dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het interessant om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezewijze bespaar je de kosten voor de aanschaf van de smartphone. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

Overstappen naar een SimOnly abonnement is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (dearsenaaldata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereprovider. Bij eenabonnement inclusief mobieltje tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 twaalfmaanden. Sinds kort kun je ook hier bij een aantalpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het apparaat in één keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je immers een nieuwe telefoon nodig hebt, dan kun je zelfeen los mobieltje kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in 1maal moet betalen.

Voordelen Sim Only internet

Een Sim Onlycontract boven een mobiele telefoon plusabonnement verkiezen zal betekenen dat je maandelijks bespaart op je mobiele telefoonkosten. Bij je huidige providerzul je ook nog eens meer korting krijgen op welk moment jekiest voor het verlengen van je mobieltje abonnement.Het verlengen van je mobiele telefoonabonnement bij je huidigeaanbieder houdt in nietsmeer dan dat je een nieuw overeenkomst aangaat voor een zekereperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je overeenkomst zalde aanbieder je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hettelefoonabonnement stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven