sim only abonnement

Internet Bundel Sim Only

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Belgemakkelijk helpt je makkelijk te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je immer de juistekeuze. Bij Beleenvoudigen simpel vind je de slimste Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als Vodafone en Youfone.Het maakt niet uit of je het meestgoedkope Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Wat is een Sim Only abonnement?

Een Sim Onlyabonnement, meestal aangeduid als Sim Only of Sim Only, is een abonnement zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Bij een Sim Onlycontract ontvang je normaal gesproken een bundel met minuten en/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor deaansluiting en het gebruik van het netwerk van detelecomprovider en niet voor eentelefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud van nummer alsje dat wilt.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidige provider. Wat gebeurt er nu?

Hierna zal jeSim Only contractingaan op het moment dat je ‘oude’ abonnementeindigt met een maximum van 30 dagen na afloop van dit ‘oude’abonnement. Dat is onder meer afhankelijk van hetmoment waarop je doorgeeft dat je wilt overstappen naar het door jougeselecteerde Sim Only abonnement.

Waarom is een Sim Only contractgoedkoper?

Het verschil in de prijs bij een SimOnly abonnement zit hem volledig in het niet willen van desmartphone. Bij eeneenvoudigetelefoonmet abonnement betaal je je jaarlijksekosten van je abonnement in 2 delen.Een deel voor de belminuten en een deel voor jetelefoon. Het deel van je contract bestaat uit debelminuten, sms en internet mb’s. De kosten voor jetelefoon zorgen ervoordat je na de duur van je contract jetelefoon helemaal hebtvoldaan. Je betaalt je smartphone dus afin 12 of 24 maanden. Doordat je deze kosten bij een Sim Only contract niet hebt, worden jemaandelijkse onkosten veel lager. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobiele telefoon liggen, die bij een oud contract besteld is? Alleen de aanbieder waarbij de smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de smartphone verwijderen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Pak je afschriften er eens bij en ga na hoeveel MB’s je hebt gebruikt. Zat je steeds buiten je bundel? Dan raden wij aan om bij je nieuwe telecomabonnement een grotere internetbundel te nemen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de arsenaal wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel Sim Only providers bieden trouwens de kans om lopende je telefoniecontract omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens Sim Only providers die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een telecom bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een abonnement zonder mobiele telefoon van 24 maanden afsluit.}

Wat gebeurt er als ik buiten de bundel bel?

enkeleSim Only aanbieders biedenbellen, sms’en en internetten als bundel aan. Wie buiten de bundel belt, sms’tof internet, moet vaak bijbetalen.Extra kennis over tarieven, is vaak te vinden op de website van deaanbieders.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de aanbieders vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iederetelecomaanbieder vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Holland. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

Uitsparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in ons landhet aanbod van maarliefst 15 netwerktelecomproviders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuze voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van demeest actuele prijzen. Zo kun jijweloverwogen een optie maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenovertollige onkosten te uitsparen, zodat we zonderzorgen met elkaar in contactkunnen blijven.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractperiode van je contractop zijn eind, ben je tevreden over mobiele telefoon dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobiele telefoon ,dan is het interessant om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezewijze bespaar je de kosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maartevens de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobiele telefoon.

Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede wijze om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (declusterdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenper maand opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereaanbieder. Bij eencontract inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of twee twaalfmaanden. Sinds kort kun je tevens hier bij een paarpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het apparaat in één keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je tenslotte een nieuwe toestel nodig hebt, dan kun je zelfeen los mobieltje kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in éénmaal moet betalen.

Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden gebodendoor allerhandetelecomaanbieders. Providerszijn onder te verdelen in netwerk aanbieders en virtueleaanbieders, tevens welMVNO’s genoemd.

Een netwerk telecomaanbiederheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. in veelsituaties bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomaanbieder. Holland kent 4 netwerkaanbieders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueleaanbieder wordt overhet algemeen afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerktelecomaanbieder. MVNO’s richten zicherg veel op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn indit land. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Youfone (KPN)

Scroll naar boven