sim only onbeperkt internet

Kosten Sim Only

Vind u het lastig kiezen?Wij helpen u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u devoordeligste abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf deprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij degoedkopere providers enverstandige service.

Waarom Sim Only?

Loopt de contractperiode van je abonnement op zijn eind, ben jetevreden over mobieltje die je hebt en heb jegeen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobiele telefoon , dan is hetgewenst om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de smartphone. Niet alleen de eenmalige kosten, maartevens de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobiele telefoon.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn smartphone ?

Er bestaan verschillende formatenSIM-kaarten. De 1ste mobiele telefoons haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard (85 x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de alledaagseSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere smartphones.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de steeds kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle smartphones. Micro-SIM kaarten passen in deregel wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwemodellen erg veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe telefoon meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle 3standaardformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Sim Only vs. abonnement

Omdat je alleen een simkaart ontvangt,is een Sim Only goedkoop invergelijking met andere mobieleabonnementen. Je hoeft niet voor een mobieletelefoon te betalen, wat je terugzietin de maandelijkse kosten. Een Sim Onlykan, per maand, tot wel 70% voordeliger zijn dan een abonnementmet smartphone. Een abonnement vergelijken met Sim Only loont dan tevens zeker.Het grote voordeel van een goedkope Sim Only is dat je goedkoop kan bellen, sms’en en internetten.Omdat aanbieders geen dure smartphones hoeven televeren, kunnen ze meer korting geven op het bedrag dat je elke maand moet betalen voor het SimOnly abonnement.

De nadelen van een Sim Only abonnement

Een mogelijknadeel van een telecomabonnement is dat je alsklant zelf over eensmartphone moet beschikken. Er zal moetenworden berekend of dit goedkoper is. zonder simlock|simlock vrije willkeurige mobieltje} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de telefoon oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de mobiele telefoon weghalen. In de praktijk betekent dat vaak dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet kopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Welk abonnement het voordeligste bij jou past hangt af van diverse delen. Zo is het van betekenis om vooraf te bekijken hoeveel data je op dit moment nuttigt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe vaak bel je met je toestel? Vind je het cruciaal dat je razend in enkele stappen internet hebt? Of maak je welbeschouwd alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type telefonie abonnement dat je benodigd en de maandelijkse kosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens Sim Only providers die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Welk apparaat past bij een Sim Only abonnement?

Sim Only-kaartenwerken alleen op simlock vrije smartphones. Kortgezegd: een mobieldie alle providers accepteert. Tegenwoordig zijn de meestemobiele telefoons simlock vrij. Ergens nog een oudesmartphone liggen? De oudeprovider kan detoestel vrijgeven. Verder zijn er online tools entelecomzaken die de smartphone tevens simlock vrijkunnen maken.

Wat voor telefoonabonnement sluit jij af?

Veel mobiele telefoon gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun telecomcontract kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De optie hangt vaak van meerdere factorenaf. Denk onder meer aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden van de polis en deprijs voor een smartphone. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost in de regel veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te helpen door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met mobiele telefoonen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage onkosten iederemaand. Dit is tevens de reden dat veel klantenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een aantal euro maandelijks zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken ook op dat Sim Only telkens populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helegoedkope telefoonabonnementengeboden om mobieletelefoongebruikers te lokken. Dit heeft allichtveel invloed op de optie van detelecomaanbieder. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het duur van hetcontract en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomaanbieder isdat heel flexibel, maar tenslotte kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftalvorens je eenoptie maakt.

Abonnement met een smartphone

Waar voorheen de abonnementen met smartphone erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel klantenin de regel voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met smartphone. Hoewel je bij deze abonnementssoort een zonder kosten mobieletelefoon krijgt, hebben veel klantengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat eenieder telkens zuiniger met hun smartphone om, dus is dekeuze voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de optie voorhet volgende smartphoneabonnement.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van dit land. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

Besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in dit landhet aanbod van maarliefst 15 netwerktelecomproviders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuzemogelijkheid voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van demeest actuele prijzen. Zo kun jijweloverwogen een keuzemogelijkheid maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenonnodige kosten te geld besparen, zodat we onbekommerd met elkaar in contactkunnen blijven.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, over het algemeen aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe mobieltje.

Bij een SIM-only contract ontvang jein de regel een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomprovider en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primabeslissing op welk moment je al een mobieletelefoon hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieltje , dan is hetverstandig om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse mobiel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alsabonnement worden geleverd. Dit is ookbruikbaar als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet doorslaggevenddat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieletelefoon. Meestal is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een twaalf maanden in je bezithebt) gratissimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Welke providers bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden aangebodendoor allerleiaanbieders. Providerszijn onder te verdelen in netwerk providers en virtueletelecomaanbieders, tevens welMVNO’s genoemd.

Een netwerk aanbiederheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. meestal bieden zij virtueleaanbieders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkprovider. Holland kent 4 netwerktelecomproviders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueleprovider wordt vaak afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO heeft zelf geen eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerkprovider. MVNO’s richten zichveel op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn inNederland. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Youfone (KPN)

Scroll naar boven