sim only vodafone

Mobiel Abonnement Aanbieding Sim Only

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt uuitsparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meestgoedkope contract afsluiten. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobieltje.

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Only krijgt u een nieuwe simkaart die u in uw eigen, vertrouwdetoestel kunt plaatsen. Op deze manier kunt u nog eenaantal twaalf maanden gebruikmaken van uw telefoon. Vergelijk Sim Only abonnementen en kom er inenkele stappen achter wat het voordeligstecontract voor u is. U kiest simpelweg eenprovider, stelt uwcontract samen en meldt u aan voor een Sim Only abonnement. Vergelijk SimOnly en zie welk contract hetslimste bij u past. Onze site regelt de rest voor u.

Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenper maand opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereaanbieder. Bij eencontract inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of 2kalenderjaren x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de gebruikelijkeSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere smartphones.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de steeds kleiner wordende mobieltjes. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwetypen het meest gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe toestel meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel gedoe op engedoe met onder meer kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deaanbieders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle driegebruikelijkeformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Sim Only verlengen

Omdat het om een Sim Onlymet nummerbehoud gaat, blijf je gebruikmaken van dezelfde simkaart. Dithoudt in dus ook dat je jouw eigen telefoonnummerbehoudt. Op het moment dat je een SimOnly contract hebt en je deze niet verlengt of opzegt, danloopt het abonnement stilzwijgend door. In eenaantal gevallen verlies je dan ook de maandelijksekorting die, meestal, alleen voor de 1ste contractperiodegeldt.

Simlockvrije telefoon

Ook is een telefoon smartphone zonder simlock|simlock vrije iPhone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract verkregen is? Alleen de aanbieder waarbij de mobieltje oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de telefoon verwijderen. In de praktijk houdt in dat over het algemeen dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Welk telecomabonnement het beste bij jou past hangt af van verscheidene eigenschappen. Zo is het doorslaggevend om vooraf te bekijken hoeveel data je op dit moment verbruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe meestal bel je met je toestel? Vind je het van belang dat je razend snel internet hebt? Of maak je welbeschouwd alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type abonnement dat je benodigd en de periodieke kosten van je abonnement die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens providers die een Sim Only contract met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wanneer kan ik overstappen?

Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenelke maand of een jaarlijksovereenkomst heeft. Bij SimOnly aanbieders kunnen abonnees meestal per maand overstappen. Deduur van het contract is normaal gesproken 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

Bellers kunnen 2 maanden voor het einde van hethuidige contract de overstap naar een andereaanbieder regelen. Het nieuweabonnement gaat dan in, als het oude is afgelopen.

Wat voor smartphonecontract sluit jij af?

Veel mobiele telefoon gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun overeenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De keuze hangt meestal van meer dan één factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden van de polis en deprijs voor een smartphone. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost vaak veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te assisteren door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met mobieltjeen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage onkosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel consumentenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een aantal euro elkemaand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken tevens op dat Sim Only telkens populairder wordt en gaandaardoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helegoedkope smartphoneabonnementengedekt om mobieltjegebruikers te lokken. Dit heeft allichtveel invloed op de keuze van deprovider. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het duur van hetcontract en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomprovider isdat heel flexibel, maar immers kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat een ieder te bieden heeftvoordat je eenkeuzemogelijkheid maakt.

Abonnement met een mobiele telefoon

Waar voorheen de abonnementen met mobieletelefoon erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel mensenin de regel voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met mobieletelefoon. Hoewel je bij deze abonnementssoort een kosteloos mobieltje krijgt, hebben veel consumentengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen telkens zuiniger met hun mobieletelefoon om, dus is demogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de optie voorhet volgende telefoonabonnement.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomaanbieder, of juist verlengen bijje huidige aanbieder. Zorg er welvoor dat je je contract actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want ook bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met over het algemeentevens nieuwe actie)tarieven.

Stap je over vanaanbieder, dan wil jezeker wel je bestaande mobielenummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, endientengevolge kun je bij alleaanbieders voor niks gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomaanbieder zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummerwelbeschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal twee maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, inde regel aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe mobieltje.

Bij een SIM-only contract ontvang jemeestal een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomprovider en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primabeslissing wanneer je al een mobieltje hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only abonnement kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobiele telefoon isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieltje , dan is hetinteressant om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse smartphone tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alsabonnement worden geleverd. Dit is ooknuttig als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet doorslaggevenddat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieltje. Meestal is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een 12 maanden in je bezithebt) voor nikssimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Goedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet

Ben je in de markt bent naar een Sim Only? Vindt hier devoordeligste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet door deproviders te vergelijken. Volg onze stappen omeasy en in enkelestappen het goedkoopste Sim Only abonnement tevinden en om het Sim Onlyabonnement hierna af te sluiten. Om hetmeest voordelige Sim Only onbeperkt internet abonnement aan te gaan moet je eerst inzichtelijk hebben hoeveel jemaandelijks verbruikt aan belminuten, sms’jes en aandata. Op het internet kun je snel je verbruik berekenenvoor bijvoorbeeld de data, maar je kunt tevens opje laatste factuur zien hoeveel je elke maand verbruiktbij je huidige mobieltje abonnement. Wanneer je het verbruik inzichtelijk hebt kun je op zoek gaan naar hetmeest voordelige Sim Only onbeperkt internet abonnement. Door in onzevergelijkingstool je verbruik te selecteren vindt jeeenvoudig het Sim Onlyabonnement dat bij jou past. Heb je hetmeest voordelige abonnementgevonden dan kun je de Sim Onlyaanbieding selecteren en dan kun je het Sim Only abonnementaan gaan bij deprovider.

Scroll naar boven