sim only onbeperkt internet

Mobiele Providers Vergelijken Sim Only

Vind u het lastig kiezen?Wij helpen u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u demeest goedkope abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf detelecomprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij degoedkopere aanbieders enslimme service.

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Onlyabonnement betaalt u alleen de kosten voor uw abonnement.Wanneer u een contract mettoestel afsluit, betaalt u stantepede de onkosten voor de telefoon. Meteen Sim Only abonnementbent u meestalgoedkoper uit, dat zult u al snel zien bij het Sim Onlyvergelijken. U kiest zelf een toestel en koopt dit los, of u bentnog in het bezit van een (simlock vrij) mobieletelefoon.

Sim Only alleen bellen

Met een Sim Onlyalleen bellen abonnement, kunt u alleen bellen. Ideaal voorconsumenten die liever bellen dan sms’en. Als u een mobieltje heeft kunt u in de regelsimpelgebruik maken van internet op welk moment er WiFi in de buurt is. Ukunt Sim Only vergelijken en zienwelk contract en welketelecomprovider hetbeste bij u past. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de eenvoudigeSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere smartphones.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de telkens kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle smartphones. Micro-SIM kaarten passen normaal gesproken wel in oudere smartphones, terwijl nieuwetypen het meest gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe toestel meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle driestandaardformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

De diverse Sim Only abonnementen

Sim Onlyabonnementen verschillen qua databundel, belminuten en maandelijkse kosten. Zokun je voor een niet groot bedrag een Sim Only kopen met redelijk weinig internet,belminuten en sms’jes. Je kan er echter tevens voor kiezen om onbeperktdata, belminuten en sms’jes af te nemen.

Als je niet kiest voor SimOnly, maar voor een abonnement met telefoon, is hetin de regel lastig in te schatten welk contractje moet kiezen. Bij Sim Only is diteen kleiner probleem omdat je jouw abonnement permaand kan ophogen en verlagen (verschilt per provider). Mocht jetwijfelen, moet je dus goed opletten dat het ophogen én verlagen van je contractmogelijk is bij jeprovider. Je kan dan het voordeligstemet een lage bundel beginnen en deze, als het nodig is, ophogen.telefoon zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobieltje liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de telecomprovider waarbij de telefoon oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de mobiele telefoon afhalen. In de praktijk betekent dat in de regel dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe mobieltje moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk abonnement zonder mobieltje voor jou het goedkopere is adviseren wij om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 3 maanden. Dat is meestal genoeg om een zicht te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens providers die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een telecom bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Uit welke telefonie abonnement kan ik kiezen?

Zoals gezegd heb je bij een telefonie abonnement meer keusinmobiele telefonie bedrijven danbij een abonnement mettelefoon. Datzijn echter niet allemaal diverseaanbieders meteen eigen netwerk. In Holland tellen wijofficieel 4 grote aanbieders met een eigen netwerk, namelijk:

  • KPN,
  • Vodafone,
  • T-Mobile en
  • Tele2.

Alle andere providers maken gebruik van het netwerk van 1van deze providers. Zo maakt de aanbieders hollandsnieuwe onder meergebruik van het netwerk Vodafone en heb je bij Simyo de betrouwbarebescherming van KPN. In totaal kent Holland op dit moment twaalf verschillendeSim Only aanbieders.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het afsluiten van een nieuwabonnement, maakt de providerkosten. De meeste providers brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Niet alleaanbieders verrekenen die onkosten met de eerstemaand, andere personen laten de aansluitkostenapart betalen.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van dit land. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

Besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Nederlandhet aanbod van maarliefst 15 netwerktelecomproviders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jemogelijkheid voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van actuele prijzen. Zo kun jijweloverwogen een keus maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenovertollige kosten te geld besparen, zodat we onbezorgd met elkaar in contactkunnen blijven.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractduur van je abonnementop zijn eind, ben je tevreden over mobieltje dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobiele telefoon ,dan is het gewenst om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de kosten voor de aanschaf van de mobieltje. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobieltje.

Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede wijze om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (deverzamelingdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomprovider. Bij eenabonnement inclusief mobieltje tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 twaalfmaanden. Sinds kort kun je tevens hier bij enkelepartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in 1 maal afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je toch ook een nieuwe telefoon nodig hebt, dan kun je zelfeen losse smartphone kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in 1maal moet betalen.

Overstappen naar een nieuweprovider

Al je een Sim Onlyabonnement afsluit bij eentelecomaanbieder waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste aanbieders gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het voordeligste Sim Onlycontract zonder problemen. Je SimOnly telecomaanbieder regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de anderetelecomaanbieder over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditaangeven en je Sim Onlyaanbieder regelt dat je een Sim Only abonnement krijgtmet je huidige mobiele telefoon nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweprovider zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst tebekomen. Op welk moment alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuwetelecomaanbieder. Stop debekomen simkart in je simlock vrije smartphone en je kunt meteen gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven