kpn sim only

Mobiele Providers Vergelijken Sim Only

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld besparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het voordeligste contract aan gaan. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobieltje.

Wat is Sim Only?

Als je een abonnement in combinatiemet een telefoon hebt gekocht zijn de mobieleaanbieders na een twaalfmaanden voorgeschreven om gratis de simlock eraf te halen. Binnen het eerste12 maanden kan er een bedrag gevraagd wordenom de telefoon simlock vrij te maken. Tevens als jeop een later moment je mobiele telefoon wilt verkopen ishet handig om een simlockvrije telefoon te hebben,simlockvrije telefoons verkopen namelijk een stuk beter!

De verscheidene Sim Only abonnementen

Sim Onlyabonnementen verschillen qua databundel, belminuten en maandelijkse kosten. Zokun je voor een nihil bedrag een Sim Only kopen met redelijk weinig internet,belminuten en sms’jes. Je kan er echter tevens voor kiezen om onbeperktdata, belminuten en sms’jes af te nemen.

Als je niet kiest voor SimOnly, maar voor een contract met smartphone, is hetmeestal lastig in te schatten welk abonnementje moet kiezen. Bij Sim Only is diteen kleiner probleem omdat je je contract permaand kan ophogen en verlagen (verschilt per provider). Mocht jetwijfelen, moet je dus goed opletten dat het ophogen én verlagen van je contracteen mogelijkheid is bij jeprovider. Je kan dan het beteremet een lage bundel beginnen en deze, als het nodig is, ophogen.

Voorbeeld berekening

We nemen een Samsung mobieltje als voorbeeld. Een nieuwe Samsung mobieltje kost los al minimaal 769 euro. In combinatie met een telefoonabonnement moet 370 euro bij worden betaald. Het maandelijkse abonnement kost dan 50 euro, als dit abonnement wordt afgesloten kost dit 970 euro per kalenderjaar. Bij een telefonie abonnement kost een vergelijkbaar smartphone met abonnement 30 euro, op welk moment je de willkeurige smartphone los zou kopen met een abonnement is een contract kost dat in totaal 910 euro. Een normaal smartphone met abonnement is dan ook slim voor de consument die per direct een telefoon nodig heeft en geen 769 euro wil sparen om het apparaat los te kopen, daar waar een telefonie abonnement is een telecomcontract in vele gevallen voordeliger is. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de provider waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van het mobiele telefoon afhalen. In de praktijk betekent dat meestal dat de afnemer nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe mobieltje moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je rekeningen er eens bij en ga na hoeveel data je hebt gebruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan adviseren wij om bij je nieuwe internet en mobiel bellen abonnement een grotere MB bundel te bestellen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de hoeveelheid wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel aanbieders bieden trouwens de mogelijkheid om lopende je contract omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste mobiele telefonie bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook Sim Only providers die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan op welk moment je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Ongelimiteerd bellen, internetten en sms’en, kan dat?

Er bestaan providers die ongelimiteerd bellen, sms’en eninternetten aanbieden tegen een vaste prijs. Vodafone en easy bieden al de mogelijkheid tot ongelimiteerdbellen en sms’en. Robin Mobile biedt ook naast ongelimiteerd bellen ensms’en tevens ongelimiteerd internetten aan.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het afsluiten van een nieuwabonnement, maakt de telecomaanbiederkosten. De meeste aanbieders brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Sommigeaanbieders verrekenen die onkosten met de eerstemaand, andere mensen laten de aansluitkostenapart betalen.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel goedkoper dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijndiverse aanbieders metper maand opzegbare abonnementen. Naast de lagemaandlasten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je ook nog lekker met je vertrouwde apparaatblijven bellen.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Watzijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende smartphonewaar je tevreden over bent, of ben je van plan een losse mobieletelefoon aan te schaffen, dan is hetgewenst om een los SIM-only contractaf te sluiten. Let er wel op dat je een abonnement neemt dat pastbij je verbruik.

De meeste aanbieders bieden SIM-onlyabonnementen aan waarbij de inhoud van de service(collectiedata, minuten en sms’jes per maand) veelal identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij linearecta een nieuwe smartphone wordtgeleverd. Onder andere Vodafone en Tele2.

En er zijn providers die zich 100%gespecialiseerd hebben in het aanbieden van SIM-only abonnementen. Onderandere Simyo of Simpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn overhet algemeen laag.

Aanschaf van een SIM-only abonnement heeft eenaantal pluspunten ten opzichte van deaanschaf van een contract inclusief mobieletelefoon.

  • Je kunt enormgeld overhouden op de kosten.
  • Kies voor een korte looptijd, dankun je eenvoudig overstappen als eenandere partij een voordeliger contract aanbiedt.

    Pre’s Sim Only internet

    Een Sim Onlycontract boven een mobiele telefoon pluscontract verkiezen zal betekenen dat je elke maand bespaart op je mobiele telefoonkosten. Bij je huidige providerzul je ook nog eens meer korting krijgen op welk moment jekiest voor het verlengen van je mobiele telefoon abonnement.Het verlengen van je mobiele telefoonabonnement bij je huidigeaanbieder betekent nietsmeer dan dat je een nieuw overeenkomst aangaat voor een bepaaldeperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je overeenkomst zalde telecomaanbieder je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hetsmartphonecontract stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven