sim only nummerbehoud

Mobile Sim Only

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld besparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meest voordelige contract aan gaan. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobieltje.

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Onlyabonnement betaalt u alleen de onkosten voor uw abonnement.Wanneer u een abonnement mettelefoon afsluit, betaalt u stantepede de onkosten voor de telefoon. Meteen Sim Only abonnementbent u normaal gesprokenvoordeliger uit, dat zult u al inenkele stappen zien bij het Sim Onlyvergelijken. U kiest zelf een toestel en koopt dit los, of u bentnog in het bezit van een (simlock vrij) mobieletelefoon.

Sim Only bellen, sms’en en mobiel internet

U wilt alles uit uw abonnement halen: bellen,sms’en en mobiel internet. Geen probleem. U stelt zelf uw abonnementsamen. Hoeveel belminuten, sms’jes en MB’s internet heeft u nodig per maand? Ubeslist. Uw Sim Onlyabonnement vergelijken is niet lastig: ga naar Sim Only vergelijken en stel zelfsimpel uw abonnement samen. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de alledaagseSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere mobiele telefoons.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de telkens kleiner wordende mobieltjes. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieletelefoons. Micro-SIM kaarten passen meestal wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwemodellen erg veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe telefoon meteen ander type simkaart leverde daardoor veel gedoe op engedoe met onder meer kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deaanbieders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle driealledaagseformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

De diverse Sim Only abonnementen

Sim Onlyabonnementen verschillen qua databundel, belminuten en maandelijkse kosten. Zokun je voor een klein bedrag een Sim Only kopen met redelijk weinig internet,belminuten en sms’jes. Je kan er echter ook voor kiezen om onbeperktdata, belminuten en sms’jes af te nemen.

Als je niet kiest voor SimOnly, maar voor een abonnement met telefoon, is hetvaak lastig in te schatten welk contractje moet kiezen. Bij Sim Only is diteen kleiner probleem omdat je je contract elke maand kan ophogen en verlagen (verschilt per provider). Mocht jetwijfelen, moet je dus goed opletten dat het ophogen én verlagen van je contracteen mogelijkheid is bij jouwaanbieder. Je kan dan het bestemet een lage bundel beginnen en deze, als het nodig is, ophogen.

Waarom is een Sim Only contractefficiënter?

Het verschil in de kosten bij een SimOnly contract zit hem volledig in het niet willen van detelefoon. Bij eeneenvoudigeabonnement metmobiele telefoon koop je jouw maandelijksekosten van je abonnement in twee delen.Een deel voor het abonnement en een deel voor jetelefoon. Het deel van je contract bestaat uit debelminuten, sms en internet mb’s. De kosten voor jetelefoontoestel zorgen ervoordat je na de contractduur jetelefoon voor 100% hebtafbetaald. Je betaalt je toestel dus afin 12 of 24 maanden. Doordat je deze lasten bij een Sim Only contract niet hebt, worden jemaandelijkse onkosten veel lager. zonder simlock|simlock vrije Samsung smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract verkregen is? Alleen de provider waarbij de telefoon oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de smartphone afhalen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe mobiele telefoon moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Welk abonnement zonder mobieltje het slimste bij jou past hangt af van verscheidene onderwerpen. Zo is het van belang om vooraf te bekijken hoeveel MB’s je op dit moment nuttigt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe meestal bel je met je mobiele telefoon ? Vind je het belangrijk dat je razend eenvoudig internet hebt? Of maak je de facto alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type abonnement zonder mobiele telefoon dat je benodigd en de jaarlijkse abonnementskosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens aanbieders die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiele telefonie bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Op welk moment kan ik overstappen?

Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenper maand of een elk jaarovereenkomst heeft. Bij SimOnly providers kunnen abonnees in de regel maandelijks overstappen. Decontractduur is vrijwel altijd 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

Bellers kunnen 2 maanden voor het einde van hethuidige overeenkomst de overstap naar een andereprovider regelen. Het nieuweabonnement gaat dan in, als het oude is afgelopen.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de providers vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iedereprovider vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijnverschillende aanbieders metper maand opzegbare abonnementen. Naast de lagekosten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je tevens nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Watzijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende smartphonewaar je tevreden over bent, of ben je van plan een losse smartphone aan te schaffen, dan is hetinteressant om een los SIM-only abonnementaf te sluiten. Let er wel op dat je een abonnement neemt dat pastbij je verbruik.

De meeste aanbieders bieden SIM-onlyabonnementen aan waarbij de inhoud van de service(clusterdata, minuten en sms’jes per maand) veel identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij meteen een nieuwe smartphone wordtgeleverd. Onder meer Vodafone en Tele2.

En er zijn aanbieders die zich 100%gespecialiseerd hebben in het aanbieden van SIM-only abonnementen. Bijvoorbeeld Simyo of Simpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn normaal gesproken laag.

Aanschaf van een SIM-only abonnement heeft meerdere pluspunten ten opzichte van deaanschaf van een contract inclusief smartphone.

  • Je kunt enormgeld overhouden op de kosten.
  • Kies voor een korte looptijd, dankun je in enkele stappen overstappen als eenandere partij een goedkoper abonnement aanbiedt.

    Overstappen naar een nieuwetelecomaanbieder

    Al je een Sim Onlycontract aangaat bij eentelecomaanbieder waarbij je nog geenconsument bent dan kun je bij de meeste providers gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het goedkoopste Sim Onlyabonnement zonder problemen. Je SimOnly aanbieder regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de anderetelecomprovider over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditkiezen en je Sim Onlyprovider regelt dat je een Sim Only abonnement krijgtmet je huidige smartphone nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweprovider zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teverwerven. Wanneer alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuwetelecomprovider. Stop debekomen simkart in je simlock vrije mobieltje en je kunt onmiddellijk gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven