sim only vodafone

Onbeperkt Internet Sim Only

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Belin enkele stappenen simpel helpt je snel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je te allen tijde de juistemogelijkheid. Bij Belsimpel vind je de beste Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als T-Mobile en Simyo.Het maakt niet uit of je het voordeligste Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Wat is een Sim Only abonnement?

Een Sim Onlyabonnement, over het algemeen aangeduid als Sim Only of Sim Only, is een abonnement zonder een nieuwe mobieltje.

Wil je wel een nieuwe mobiele telefoon , danis het gewenst om Sim Only abonnementen met de aankoop van een losse mobiel te vergelijken metabonnementen waarbij zowel toestel als contract wordengeleverd. Dit is ookfunctioneel als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer af te rekenen.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Wat zijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende mobieltje waar je tevreden over bent, of ben je van planeen losse mobiele telefoon aan te schaffen, dan is hetverstandig om een los Sim Only contract af te sluiten. Let er wel op dat jeeen contract neemt dat past bij je verbruik.

En er zijn aanbiedersdie zich 100% gespecialiseerd hebben in het aanbieden van Sim Only abonnementen. Bijvoorbeeld Simyo ofSimpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn normaal gesproken laag.

Voorbeeld berekening

We nemen een telefoon als voorbeeld. Een nieuwe iPhone kost los al gauw 769 euro. In combinatie met een contract met een telefoon moet 370 euro bij worden betaald. Het maandelijkse abonnement kost dan 50 euro, mits dit smartphoneabonnement wordt afgesloten kost dit 970 euro per twaalf maanden. Bij een Sim Only abonnement kost een vergelijkbaar mobiel abonnement 30 euro, wanneer je de eenvoudige smartphone los zou kopen met een telecomabonnement is een telefoniecontract kost dat in totaal 910 euro. Een normaal mobiel abonnement is dan vooral slim voor de consument die zo spoedig mogelijk een telefoon nodig heeft en geen 769 euro wil sparen om het toestel los te kopen, daar waar een internet en mobiel bellen abonnement is een abonnement voor telecom in vele gevallen goedkoper is. zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract besteld is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de telefoon oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de mobiele telefoon verwijderen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de afnemer nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Welk telecomabonnement het betere bij jou past hangt af van verschillende eigenschappen. Zo is het belangrijk om vooraf te bekijken hoeveel internet je op dit moment nuttigt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe meestal bel je met je smartphone? Vind je het doorslaggevend dat je razend in enkele stappen internet hebt? Of maak je welbeschouwd alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type internet en mobiel bellen abonnement dat je nodig hebt en de jaarlijkse kosten van je abonnement die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn op het moment echter ook aanbieders die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een contract zonder mobiele telefoon van 24 maanden afsluit.}

Hoe kun je het betere Sim Only aanbiedersvergelijken?

Het vergelijken van internet en mobiel bellen abonnement kunnen per periode anders zijn kan door allereerst de minimale bundel belminuten te bepalen. Wie kiest voor een te niet groot telecomabonnement kunnen per maand veranderen loopt het risico buiten de bundel te bellen. De Sim Only aanbieder verwacht dan een bijbetaling. Bekijk oude smartphonerekeningen om achter het gemiddelde gebruik te komen.

Bellen en smsen tezamen

Bedenk voor het aan gaan het aantalgewenste sms’jes. Dat aantal kan gelijk zijn aan het aantal belminuten.Denk van tevoren goed na of veel sms’jes wel echt nodig zijn. Vandaag de dag zijn er toch ook socialemedia als iMessage en WhatsApp. Via deze diensten kunnengebruikers tekstberichten sturen, zonder dat dit ten koste gaat van hunbelbundel. Kijk vooral naar deprijs: soms kan een grotere of juist kleinere bundelvoordeliger zijn.

Wat is het geschatte dataverbruik?

Wie af en toe het laatste nieuwsleest, WhatsAppt en heel af en toe Youtubekijkt, zal genoeg hebben aan zo’n 500 MB. Wie juist veel video’s bekijkt, kanbeter kiezen voor een abonnement van 1000 MB of meer. In de praktijkhebben veel klants vanaanbieders een tekrappe bundel, waarmee ze moeten bijbetalen. Het gebruik vandraadloos internet is ook een oplossing.

Verschil tussen 3G en 4G netwerk

sommigemobiele telefonie bedrijven biedentevens de mogelijkheid tussen 3G en4G aan. 3G is efficiënt genoeg om tekunnen Twitteren, Facebooken en WhatsAppen, maar te traag voor het bekijken vanvideo’s. 4G heeft in de auto of in de trein een snelheid van 12,vijfmegabyte per seconde. Wie stilstaat of loopt, kan een snelheid van 125 megabyteper seconde gebruiken.

Vergelijk tot slot voor de duur van het telecomabonnement. gewoonlijk geldt: ‘Hoe langer het abonnement zonder smartphone, hoe lager de prijs.’ Bekijk voor het vinden eerst de ervaringen van voorgaandeafnemers. Klantenhebben de mogelijkheid een maandcontract aan te gaan om de aanbieder uit te proberen. Bevalt deprovider niet, dan is deklant na een maand vrij om te gaan. Bevalt deaanbieder al een paar maanden? Dan kan een jaarcontract een goedkoperekeuze zijn. Het is slimtevens de eenmalige installatiekosten te bekijken.

Wat voor smartphoneabonnement sluit jij af?

Veel mobiele telefoon gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun overeenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige provider of stappen ze over?De keuze hangt overhet algemeen van enkele factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden en depremie voor een smartphone. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost meestal veelenergie, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te assisteren door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met mobieltjeen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage onkosten iederemaand. Dit is tevens de reden dat veel klantenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor enkele euro per maand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken tevens op dat Sim Only steeds populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helevoordelige smartphoneabonnementenaangeboden om smartphonegebruikers te lokken. Dit heeft uiteraardveel invloed op de optie van deaanbieder. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het duur van hetcontract en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only aanbieder isdat heel flexibel, maar immers kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat een ieder te bieden heeftvoordat je eenkeuze maakt.

Abonnement met een smartphone

Waar voorheen de abonnementen met smartphone erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel klantenin de regel voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met smartphone. Hoewel je bij deze abonnementssoort een kosteloos mobieletelefoon krijgt, hebben veel mensengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat eenieder continu zuiniger met hun mobieltje om, dus is dekeuze voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de keus voorhet volgende smartphoneabonnement.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een andereaanbieder, of juist verlengen bijje huidige telecomprovider. Zorg er welvoor dat je jouw contract actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want tevens bij je eigenaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met meestalook nieuwe lage tarieven.

Stap je over vantelecomprovider, dan wil jeallicht wel je bestaande 06-nummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enaldus kun je bij alleaanbieders kosteloos gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweaanbieder zal ditvolledig voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummerwelbeschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste 2 maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn smartphone ?

Er bestaan verscheidene formatenSIM-kaarten. De 1ste mobiele telefoons haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel dealgemeneSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je ook terug in oudere mobiele telefoons.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieletelefoons. Micro-SIM kaarten passen normaal gesproken wel in oudere smartphones, terwijl nieuwemodellen veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel administratieverompslomp op en gedoe met onder meerkaartvergroters en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de providers tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle 3eenvoudigeformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Geld besparen door een Sim Onlyinternet abonnement te verlengen

Wil je besparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobiele telefoon contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigeprovider zal alsnel enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefoonabonnement is afhankelijk van je aanbieder. Enkele aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere providers hanteren 6 maand. Hetverlengen van je toestel abonnement kanook nog eens tot maximaal 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer op welk moment jeovereenkomst eindigt bij jeprovider en sluitaanstonds een goedkoper Sim Only contract af. De verlenging van jetelefooncontract gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll naar boven