kpn sim only

Overzicht Goedkoopste Sim Only

Vind u het lastig kiezen?Wij assisteren u daarmee. Met Sim Only vergelijken van onze site vergelijkt u demeest voordelige abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf detelecomaanbieder. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debeste providers engoede service.

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende twee situaties:

 1. U heeft nog een (simlock vrije)smartphone
 2. U koopt een lossesmartphone

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je elkemaand kwijt wilt zijn. Een Sim Only abonnement afsluiten isgemakkelijk. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtalgemeenthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een anderetelecomprovider, kan het zijn dat uwtoestel niet simlock-vrij is. Controleer of uwtoestel simlock vrij is voorafgaand ueen Sim Only contractbestelt of lopende het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigetelecomprovider als u uwtoestel simlock vrij wilt laten maken.

Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

Sim Onlyabonnementen worden gedekt dooruiteenlopendetelecomproviders.Providers zijn onder te verdelen in netwerk providersen virtuele aanbieders,tevens wel MVNO’s genoemd.

Een netwerkprovider heeft de beschikking overeen eigen fysiek netwerk. gewoonlijk bieden zij virtueleaanbieders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkaanbieder. Dit land kent 4 netwerkproviders:

 • KPN
 • T-Mobile
 • Vodafone
 • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueletelecomaanbieder wordt meestal afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk en koopt capaciteitin bij een netwerk aanbieder.MVNO’s richten zich veelal op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele aanbieders die actief zijn inons land:

 • Ben (T-Mobile)
 • hollandsnieuwe (Vodafone)
 • Robin Mobile (KPN)
 • Simpel (T-Mobile)
 • Simyo (KPN)
 • Telfort (KPN)
 • Youfone (KPN)

Voorbeeld berekening

We nemen een willkeurige mobiele telefoon als voorbeeld. Een nieuwe telefoon kost los al gauw 769 euro. In combinatie met een abonnement met mobieltje moet 370 euro bij worden betaald. Het maandelijkse abonnement kost dan 50 euro, mits dit smartphoneabonnement wordt aangegaan kost dit 970 euro per twaalf maanden. Bij een abonnement kost een vergelijkbaar mobiele telefoon met abonnement 30 euro, wanneer je de een mobile device los zou kopen met een contract zonder smartphone is een telefoniecontract kost dat in totaal 910 euro. Een normaal contract met mobieltje is dan met name handig voor de koper die zo spoedig mogelijk een smartphone nodig heeft en geen 769 euro wil sparen om het apparaat los te aankopen, daar waar een abonnement zonder smartphone is een telefoniecontract in vele gevallen voordeliger is. zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de telecomprovider waarbij de smartphone oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de smartphone afhalen. In de praktijk betekent dat vaak dat de afnemer nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet kopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Welk internet en mobiel bellen abonnement het beste bij jou past hangt af van verschillende dingen. Zo is het van belang om vooraf te bekijken hoeveel MB’s je op dit moment nuttigt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe vaak bel je met je telefoon? Vind je het van belang dat je razend simpel internet hebt? Of maak je welbeschouwd alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type contract zonder mobiele telefoon dat je benodigd en de maandelijkse kosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook Sim Only providers die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Ongelimiteerd bellen, internetten en sms’en, kan dat?

Er bestaan mobieletelefonie bedrijven die ongelimiteerd bellen, sms’en eninternetten aanbieden tegen een vaste prijs. Vodafone en eenvoudig bieden al de optie tot ongelimiteerdbellen en sms’en. Robin Mobile biedt tevens naast ongelimiteerd bellen ensms’en tevens ongelimiteerd internetten aan.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het vinden van een nieuwabonnement, maakt de telecomaanbiederkosten. De meeste providers brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Sommigeaanbieders verrekenen die kosten met de 1stemaand, andere mensen laten de aansluitkostenapart betalen.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Nederland. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Uitsparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in dit landhet aanbod van maarliefst 15 netwerkproviders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jeoptie voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van actuele prijzen. Zo kun jijweloverwogen een keuzemogelijkheid maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenonnodige onkosten te besparen, zodat we zonderzorgen met elkaar in contactkunnen blijven.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, meestal aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe smartphone.

Bij een SIM-only abonnement ontvang jemeestal een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de aanbieder en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only abonnement is een primakeuze wanneer je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken voordeliger uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieltje , dan is hetverstandig om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse smartphone tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alsabonnement worden geleverd. Dit is vooralpraktisch als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet van belangdat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieltje. Meestal is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een kalenderjaar in je bezithebt) gratissimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het apparaatgekocht hebt.

Besparen door een Sim Onlyinternet abonnement te verlengen

Wil je geld besparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobiele telefoon abonnement in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigetelecomaanbieder zal aleenvoudig enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jesmartphoneabonnement hangt af van je provider. Niet alle providers hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere providers hanteren 6 maand. Hetverlengen van je telefoon contract kantevens nog eens tot maximaal 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer wanneer jecontract stopt bij jeaanbieder en sluitterstond een goedkoper Sim Only contract af. De verlenging van jesmartphoneabonnement gaat pas in vanaf het moment dat deovereenkomst datum verstreken is.

Scroll naar boven