data only sim

Prijsvergelijk Sim Only

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meest voordelige abonnement afsluiten. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobieltje.

Wat is een Sim Only abonnement?

Een Sim Onlyabonnement, meestal aangeduid als Sim Only of Sim Only, is een contract zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Stap jeover naar een Sim Onlycontract dan is het vanbelang dat je de beschikkinghebt over een simlockvrije mobieltje. Vrijwel altijd is dat het geval. Is dat niet zo,dan kan het apparaat (als je het langer dan een jaar in je bezit hebt) zonderkosten simlockvrij worden gemaakt door de partijwaar je het toestel gekocht hebt.

Sim Only met 4G

Net zoals bij een ‘normaal’ abonnement, is het bij een Sim Only abonnementmogelijk om voor 4G internet via de smartphone te kiezen. Hetgoedkoopste Sim Only 4G contract is al vanaf €2,50 maandelijks af te sluiten. Hiervoor krijg je echterredelijk weinig mobiele data, wat kan zorgen voor eventuelekosten buiten de bundel.

Enkele Sim Only providers bieden hun gebruikers tevensde mogelijkheid om per maand een 4G bundel teactiveren zodat zij kunnen profiteren van sneller en stabielermobiel internet. Als je supersimpel internet op de mobiel wilt, kun je ditzelf activeren. Dit kost normaal gesprokenzo’n €vijf extra per maand. Deze extra optie looptover het algemeen automatisch door, behalve als jehet voor de nieuwe maand weer deactiveert.een mobile device zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract besteld is? Alleen de provider waarbij het mobiele telefoon oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de smartphone weghalen. In de praktijk betekent dat vaak dat de afnemer nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Welk abonnement het beste bij jou past hangt af van verschillende eigenschappen. Zo is het doorslaggevend om vooraf te bekijken hoeveel MB’s je op dit moment gebruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe over het algemeen bel je met je smartphone? Vind je het belangrijk dat je razend simpel internet hebt? Of maak je in principe alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type Sim Only abonnement dat je nodig hebt en de maandelijkse kosten van je abonnement die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Bij de meeste mobiel bellen bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook aanbieders die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een contract zonder mobieltje van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een anderetelecomaanbieder?

Overstappers kunnen meestal gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuweprovider onderhandelt dan met deoude aanbieder over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuweaanbieder de overstap regelen. Denieuwe aanbieder moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude contract bij deandere aanbieder op te latenzeggen.

Wat is het verschil tussen 3G en 4G?

4G is een nieuwere techniek voor internetverbinding op demobiele telefoon. 3G en 4G verschillen ook in de snelheid: bij 3G kan de gebruiker maximaal achtMbit per seconde gebruiken. Bij 4G is dat 150 Mbit per seconde. 4G werkt alleenop nieuwere mobiele telefoons, terwijl 3G op veruit demeeste telefoons werkt.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomprovider, of juist verlengen bijje huidige provider. Zorg er welvoor dat je jouw contract actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur worden. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waardoor je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met over het algemeenook nieuwe betere tarieven.

Stap je over vanaanbieder, dan wil jeuiteraard wel je bestaande 06-nummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enaldus kun je bij alleproviders kosteloos gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweaanbieder zal dithelemaal voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummerper slot van rekening naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste 2 maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, meestal aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Bij een SIM-only abonnement ontvang jein de regel een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomprovider en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primakeuze wanneer je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only abonnement kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieltje , dan is hetgewenst om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse smartphone tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alscontract worden geleverd. Dit is met namenuttig als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet cruciaaldat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieltje. Vrijwelaltijd is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een 12 maanden in je bezithebt) kosteloossimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het apparaatgekocht hebt.

Goedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet

Ben je in de markt bent naar een Sim Only? Vindt hier degoedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet door deproviders te vergelijken. Volg onze stappen omsnel en eenvoudig het meest goedkope Sim Only contract tevinden en om het Sim Onlycontract vervolgens af te sluiten. Om hetgoedkoopste Sim Only onbeperkt internet abonnement te kiezen moet je eerst inzichtelijk hebben hoeveel jeper maand verbruikt aan belminuten, sms’jes en aandata. Op het internet kun je snel je verbruik berekenenvoor bijvoorbeeld de data, maar je kunt tevens opje laatste factuur zien hoeveel je per maand verbruiktbij je huidige mobieltje abonnement. Opwelk moment je het verbruik inzichtelijk hebt kun je op zoek gaan naar hetmeest voordelige Sim Only onbeperkt internet abonnement. Door in onzevergelijkingstool je verbruik te selecteren vindt jeeenvoudig het Sim Onlycontract dat bij jou past. Heb je hetmeest voordelige contractgevonden dan kun je de Sim Onlyaanbieding selecteren en vervolgens kun je het Sim Only abonnementvinden bij deaanbieder.

Scroll naar boven