sim only met nummerbehoud

Providers Vergelijken Sim Only

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ubesparen op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meestgoedkope contract afsluiten. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Sim Only vergelijken

Telkens meer Nederlanders kiezen voor Sim Only abonnementen. Dit houdt in datzij zelf een mobieltjekopen en daar een SimOnly abonnement bij aankopen, of datmensen eerst voor een contract mettoestel kiezen en na de duur van hetabonnement overstappen op SimOnly omdat zij hun smartphone nog goed genoeg vinden.

Maar dan zijn we er nog niet. Er zijn namelijk meer dan 10diverse SimOnly aanbieders. Nu kun jedie één voor één langsgaan en alle prijzen vergelijken, maardat kost erg veel tijd. Deze site neemt dat werk uit handen en laatje in een easy overzicht gauw zien welk contract het voordeligst is voorjou.

Stel zelf uw contract samen, dekeus is volledig aan u.

  • Sim Onlyalleen bellen
  • Sim Onlybellen en sms’en
  • Sim Onlybellen, sms’en en internet

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidige telecomaanbieder. Wat gebeurt er nu?

Bijde meeste providers kun je bovenstaande ook regelen doorin te loggen op de pagina van je huidige provider.Wel zo eenvoudig.

Onbeperkt bellen zonder vast contract

Wil je onbeperkt kunnen bellen en niet vastzitten aan een langdurig contract? Kies dan voor een elke maand opzegbaar Sim Only abonnement met onbeperkt bellen. Dan kun je onbeperkt bellen voor een vast bedrag per maand en heb je alle vrijheid om zonder kosten te switchen als je een betere aanbieding tegenkomt. aldus kun je altijd profiteren van de slimste tijdelijke acties en aanbiedingen. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud contract besteld is? Alleen de telecomprovider waarbij het mobiele telefoon oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de smartphone verwijderen. In de praktijk betekent dat meestal dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk telefonie abonnement voor jou het slimste is prijzen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 2 maanden. Dat is meestal voldoende om een zicht te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste telecom bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens providers die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Hoe kun je het goedkopere Sim Only providersvergelijken?

Het naast elkaar leggen van van telecomabonnement kunnen per maand veranderen kan door allereerst de minimale batterij belminuten te bepalen. Wie kiest voor een te klein abonnement zonder mobiele telefoon kunnen per dag veranderen loopt het bedreiging buiten de bundel te bellen. De Sim Only aanbieder verwacht dan een bijbetaling. Bekijk oude smartphonerekeningen om achter het gemiddelde gebruik te komen.

Bellen en smsen tezamen

Bedenk voor het aan gaan het aantalverstandige berichten. Dat aantal kan gelijk zijn aan het aantal belminuten.Denk van tevoren goed na of veel sms’jes wel echt nodig zijn. Vandaag de dag zijn er per slot vanrekening socialemedia als iMessage en WhatsApp. Via deze diensten kunnengebruikers tekstberichten sturen, zonder dat dit ten koste gaat van hunbelbundel. Kijk vooral naar deprijs: soms kan een grotere of juist kleinere bundelvoordeliger zijn.

Wat is het geschatte dataverbruik?

Wie af en toe het nieuwsleest, WhatsAppt en heel af en toe Youtubekijkt, zal genoeg hebben aan zo’n 500 MB. Wie juist veel video’s bekijkt, kanbeter kiezen voor een contract van 1000 MB of meer. In de praktijkhebben veel afnemers vanproviders een tekrappe bundel, waardoor ze moeten bijbetalen. Het gebruik vanWiFi is ook een oplossing.

Verschil tussen 3G en 4G netwerk

sommigeaanbieders biedenook de optie tussen 3G en4G aan. 3G is simpel genoeg om tekunnen Twitteren, Facebooken en WhatsAppen, maar te traag voor het bekijken vanvideo’s. 4G heeft in de auto of in de trein een snelheid van 12,vijfmegabyte per seconde. Wie stilstaat of loopt, kan een snelheid van 125 megabyteper seconde gebruiken.

Vergelijk tot slot voor de duur van het contract zonder mobieltje. in de meestegevallen geldt: ‘Hoe langer het abonnement, hoe lager de prijs.’ Bekijk voor het afsluiten eerst de ervaringen van voorgaandeconsumenten. Kopershebben de mogelijkheid een maandovereenkomst af tesluiten om de provider uit te proberen. Bevalt demobiel bellen bedrijven niet, dan is dekoper na een maand vrij om te gaan. Bevalt deaanbieder al eenaantal maanden? Dan kan een jaarcontract een besparendeoptie zijn. Het is goedook de eenmalige installatiekosten te bekijken.

Wat is het verschil tussen 3G en 4G?

4G is een nieuwere techniek voor internetverbinding op desmartphone. 3G en 4G verschillen metname in de snelheid: bij 3G kan de gebruiker maximaal 8Mbit per seconde gebruiken. Bij 4G is dat 150 Mbit per seconde. 4G werkt alleenop nieuwere smartphones, terwijl 3G op veruit demeeste smartphones werkt.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een andereaanbieder, of juist verlengen bijje huidige telecomaanbieder. Zorg er welvoor dat je je abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want tevens bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met vaakook nieuwe actie)tarieven.

Stap je over vantelecomprovider, dan wil jeallicht wel je bestaande 06-nummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, endientengevolge kun je bij alleaanbieders voor niks gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweaanbieder zal dithelemaal voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummertoch naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal twee maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, meestal aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe mobieltje.

Bij een SIM-only contract ontvang jevrijwel altijd een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomaanbieder en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primakeuze op welk moment je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken voordeliger uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe smartphone , dan is hetverstandig om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los toestel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alsabonnement worden geleverd. Dit is met namenuttig als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet van belangdat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieltje. Vrijwelaltijd is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een kalenderjaar in je bezithebt) zonder extra kostensimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het apparaatgekocht hebt.

Besparen door een Sim Onlyinternet abonnement te verlengen

Wil je geld overhouden opje maandelijkse onkosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je smartphone contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigeaanbieder zal alin enkele stappen enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jesmartphoneabonnement is afhankelijk van je telecomprovider. Sommige providers hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere providers hanteren 6 maand. Hetverlengen van je telefoon contract kanook nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer wanneer jecontract eindigt bij jetelecomprovider en sluitsubiet een goedkoper Sim Only abonnement af. De verlenging van jetelefoonabonnement gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll naar boven