sim only abonnement

Sim Abonnement Vergelijken

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Belsimpel helpt je snel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je altijd de juistemogelijkheid. Bij Beleenvoudig vind je de goedkopere Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als Vodafone en Simyo.Het maakt niet uit of je het voordeligste Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Waarom Sim Only?

Loopt de contractperiode van je contract op zijn eind, ben jetevreden over smartphone die je hebt en heb jegeen behoefte om te opwaarderen naar een nieuwer mobieltje , dan is hetverstandig om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Overstappen naar een Sim Only contract isdaarom een goede manier om je maandelijkse uitgaven voor een Mobiel abonnement aanzienlijk teverlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoud van de service (debatterijdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Sim Only bellen en sms’en

Voor de beller die geen databundel nodig heeft. SimOnly bellen en sms’en is voor u ontwikkeld. Als u een mobiele telefoonheeft kunt u meestal tenslotte mobiel internetten als er WiFi in de buurt is. Door Sim Only te vergelijken vindt u hetmeest goedkopeabonnement dat bij u past. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de simpeleSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere mobiele telefoons.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen normaal gesproken wel in oudere smartphones, terwijl nieuwetypen erg veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe telefoon meteen ander type simkaart leverde hierdoor veel gedoe op engedoe met onder andere kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle 3doorsneeformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

De verscheidene Sim Only abonnementen

Sim Onlyabonnementen verschillen qua databundel, belminuten en maandelijkse kosten. Zokun je voor een niet groot bedrag een Sim Only kopen met redelijk weinig internet,belminuten en sms’jes. Je kan er echter ook voor kiezen om onbeperktdata, belminuten en sms’jes af te nemen.

Als je niet kiest voor SimOnly, maar voor een contract met telefoon, is hetover het algemeen lastig in te schatten welk abonnementje moet kiezen. Bij Sim Only is diteen kleiner probleem omdat je je contract elke maand kan ophogen en verlagen (verschilt per provider). Mocht jetwijfelen, moet je dus goed opletten dat het ophogen én verlagen van je abonnementmogelijk is bij jouwaanbieder. Je kan dan het slimstemet een lage bundel beginnen en deze, als het nodig is, ophogen.

Simlockvrije smartphone

Ook is een Samsung smartphone smartphone zonder simlock|simlock vrije Samsung mobieltje} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de aanbieder waarbij de smartphone oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van het mobiele telefoon weghalen. In de praktijk houdt in dat over het algemeen dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk telecomabonnement voor jou het voordeligste is prijzen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen paar maanden. Dat is in de meeste gevallen voldoende om een een idee te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter ook providers die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Welke simkaarten zijn er?

Er zijn 3 formaten simkaarten: hetalledaagseformaat, micro sim en nano sim. Hetstandaardformaat werd ook vroeger gebruikt. Tegenwoordig gebruikenSim Only aanbieders hetformaat nog nauwelijks. De meeste smartphones hebben nu eenaansluiting voor een micro simkaart. Alleen de allernieuwste mobieltjes gebruiken een nano simkaart.

De meeste providers leveren de simkaart op alle formaten. Dekoper van het internet en mobielbellen abonnement kan dan zelf de kaarten uitdrukken.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de providers vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iedereaanbieder vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomaanbieder, of juist verlengen bijje huidige telecomprovider. Zorg er welvoor dat je jouw contract actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want tevens bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waardoor je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met meestalook nieuwe actie)tarieven.

Stap je over vantelecomprovider, dan wil jeuiteraard wel je bestaande mobielenummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enderhalve kun je bij alleproviders zonder kosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomaanbieder zal ditvolledig voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummertoch naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal 2 maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractperiode van je abonnementop zijn eind, ben je tevreden over mobieltje dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobiele telefoon ,dan is het slim om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezewijze bespaar je de kosten voor de aanschaf van de smartphone. Niet alleen de eenmalige kosten, maartevens de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

Overstappen naar een SimOnly abonnement is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (declusterdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomaanbieder. Bij eenabonnement inclusief mobiele telefoon tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 12 maanden. Sinds kort kun je tevens hier bij een paarpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in 1 maal afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je immers een nieuwe toestel nodig hebt, dan kun je zelfeen los toestel kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in éénmaal moet betalen.

Overstappen naar een nieuwetelecomaanbieder

Al je een Sim Onlycontract aangaat bij eenaanbieder waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste aanbieders gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het meestvoordelige Sim Onlyabonnement zonder problemen. Je SimOnly provider regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de anderetelecomaanbieder over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditkiezen en je Sim Onlytelecomprovider regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige smartphone nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweprovider zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teontvangen. Wanneer alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuwetelecomprovider. Stop deontvangen simkart in je simlock vrije smartphone en je kunt onmiddellijk gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven