goedkoopste sim only

Sim Abonnement Vergelijken

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Beleenvoudig helpt je simpel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je altijd de juistekeuze. Bij Belsimpel vind je de betere Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als KPN en Ben.Het maakt niet uit of je het goedkoopste Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende twee situaties:

 1. U heeft nog een (simlock vrije)smartphone
 2. U koopt een los mobieltje

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je betalen wilt. Een Sim Only contract aan gaan ismakkelijk. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtalledaagsthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een andereaanbieder, kan het zijn dat uwtelefoon niet simlock-vrij is. Controleer of uwsmartphone simlock vrij is voordat ueen Sim Only contractbestelt of lopende het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigeprovider als u uwtoestel simlock vrij wilt laten maken.

Sim Only vs. abonnement

Omdat je alleen een simkaart krijgt,is een Sim Only goedkoop invergelijking met andere mobieleabonnementen. Je hoeft niet voor een mobieletelefoon te betalen, wat je gelijk zietin de maandelijkse kosten. Een Sim Onlykan, per maand, tot wel 70% goedkoper zijn dan een abonnementmet smartphone. Een abonnement vergelijken met Sim Only loont dan ook zeker.Het grote gewin van een goedkope Sim Only is dat je goedkoop kan bellen, sms’en en internetten.Omdat providers geen dure smartphones hoeven televeren, kunnen ze meer korting geven op het bedrag dat je permaand moet betalen voor het SimOnly abonnement.

Hints eninformatie over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een Sim Only abonnementhoeft niet duur te zijn! geheel niet als je al in het bezit bent van eenperfecte telefoon. Voordiegene die kunnen overstappen naar eennieuw Sim Only abonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwesmartphone te halen is er dezogenoemde “SimOnly”. Een internet en mobielbellen abonnement is een abonnement waarbij je uitsluitend een simkaartbestelt en dus zelf een luxe smartphonedie je al hebt gebruiken kunt. Het voordeelhiervan is dat de vaste lasten die je regelmatig betaalteen stuk minder zijndan bij zonder een Sim Onlyabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelgewoon dat je een telefonie abonnement afsluit voor €8 tot 18 per maand, terwijl de meeste abonnementen met eenmobieltje pasbeginnen bij €26. Je bespaart al gauw eenvermogen op de kosten van je Sim Only abonnement. zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobiele telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de telefoon afhalen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Welk abonnement zonder mobieltje het goedkopere bij jou past hangt af van diverse eigenschappen. Zo is het van betekenis om vooraf te bekijken hoeveel MB’s je op dit moment nuttigt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe vaak bel je met je telefoon? Vind je het van belang dat je razend in enkele stappen internet hebt? Of maak je in feite alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type telecomabonnement dat je nodig hebt en de periodieke kosten van je abonnement die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn op het moment echter ook mobiel bellen bedrijven die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een contract zonder mobiele telefoon van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een abonnement zonder smartphone van 24 maanden afsluit.}

Op welk moment kan ik overstappen?

Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenelke maand of een elk jaarovereenkomst heeft. Bij SimOnly aanbieders kunnen abonnees meestal maandelijks overstappen. Decontractduur is normaal gesproken 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

Bellers kunnen twee maanden voor het einde van hethuidige overeenkomst de overstap naar een andereaanbieder regelen. Het nieuwecontract gaat dan in, als het oude is afgelopen.

Wat is het verschil tussen 3G en 4G?

4G is een nieuwere techniek voor internetverbinding op demobieltje. 3G en 4G verschillen ook in de snelheid: bij 3G kan de gebruiker ten hoogste 8Mbit per seconde gebruiken. Bij 4G is dat 150 Mbit per seconde. 4G werkt alleenop nieuwere smartphones, terwijl 3G op veruit demeeste telefoons werkt.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van dit land. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

Besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Hollandhet aanbod van maarliefst 15 netwerkaanbieders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuzemogelijkheid voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van demeest actuele aanbiedingen. Zo kun jijweloverwogen een keuze maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenovertollige kosten te geldoverhouden, zodat we probleemloos met elkaar in contactkunnen blijven.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, meestal aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe mobieltje.

Bij een SIM-only contract ontvang jevrijwel altijd een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomprovider en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primakeus wanneer je al een mobieltje hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieletelefoon , dan is hetgewenst om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los toestel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alsabonnement worden geleverd. Dit is ooknuttig als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet van betekenisdat je de beschikking hebt over een simlockvrije smartphone. Vrijwelaltijd is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een jaar in je bezithebt) zonder kostensimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het apparaatgekocht hebt.

Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden gebodendoor verschillendetelecomproviders. Providerszijn onder te verdelen in netwerk providers en virtueleproviders, tevens welMVNO’s genoemd.

Een netwerk telecomproviderheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. meestal bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomprovider. Nederland kent 4 netwerktelecomaanbieders:

 • KPN
 • T-Mobile
 • Vodafone
 • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueleaanbieder wordt vaak afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO heeft zelf geen eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerkprovider. MVNO’s richten zichveel op eenexpliciete doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele aanbieders die actief zijn inNederland. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

 • Ben (T-Mobile)
 • hollandsnieuwe (Vodafone)
 • Robin Mobile (KPN)
 • Simpel (T-Mobile)
 • Simyo (KPN)
 • Youfone (KPN)

Scroll naar boven