sim only onbeperkt internet

Sim Internet Only

Ben je op zoek naar eenSim Only-contract datgoed bij jou past? Belgemakkelijk helpt je simpel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je altijd de juistekeuze. Bij Belsimpel vind je de goedkopere Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als KPN en Youfone.Het maakt niet uit of je het voordeligste Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Sim Only vergelijken: voor wie?

Sim Only is bedoeld voor degenen die aleen smartphone hebben en die het jammer of teveel geld vinden om een nieuwe aan te schaffen. Je kunt tevens een‘los’ apparaat aankopen. In het verleden kreeg jede smartphone ‘gratis’ of met korting. Je betaalde er echterwel degelijk helemaal voor, door het duurdere abonnement.Als je nummerbehoud aanvraagt dan komt dit nummer te vervallenop het moment van de overstap. De provider in kwestie laat wetenop welk moment jouw nummer overgezet gaat worden. Is dat zoverof wil je een nieuw nummer dan kun de nieuwe simkaart plaatsen in eensimlockvrij mobieletelefoon.

Sim Only verlengen

Het is dus immergoed om in de gaten te houden op welkmoment de 1ste contractduur afgelopen is zodat je nooitteveel betaalt voor je Sim Onlyabonnement. Hiervoor kun je dus 2 dingen doen: je Sim Only verlengen of overstappen op een andereaanbieder voor een nieuwabonnement. Je kunt, afhankelijk van jouwprovider, vanaf 6 tot 2maanden voor het aflopen van je overeenkomst ervoor kiezen om dezete verlengen.

Tips enkennis over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een Sim Only abonnementkan betaalbaar zijn! En tevens zeker als je al in het bezit bent van eengoedwerkende telefoon. Voordiegene die kunnen overstappen naar eennieuw abonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwemobieltje te halen is er dezogenoemde “SimOnly”. Een abonnement is een telefoniecontract waarbij je uitsluitend een simkaartkrijgt en dus zelf een smartphonehebt. Het voordeelhiervan is dat de vaste lasten die je per jaar betaalteen stuk minder veel zullen zijndan bij toestel metabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelnormaal dat je een telefonie abonnement koopt voor €14 tot€24 per maand, terwijl de meeste telefoons met een abonnement passtarten bij zevenentwintig euro. Je bespaart al gauw een flimk bedrag op de kosten van je contract zonder mobieletelefoon. zonder simlock|simlock vrije Samsung smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud overeenkomst gebruikt is? Alleen de telecomprovider waarbij de smartphone oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de mobieltje afhalen. In de praktijk betekent dat vaak dat de afnemer nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk internet en mobiel bellen abonnement voor jou het slimste is prijzen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 2 maanden. Dat is waarschijnlijk sufficient om een zicht te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste mobiel bellen bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter ook mobiele telefonie bedrijven die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat gebeurt er als ik buiten de bundel bel?

sommigeproviders biedenbellen, sms’en en internetten als bundel aan. Wie buiten de bundel belt, sms’tof internet, moet over het algemeen bijbetalen.Extra gegevens over tarieven, is meestal te vinden op de website van deSim Only providers.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Op het moment iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een mobieltje.Dat komt met name doordat een Sim Only veel goedkoperis dan een gewoon abonnement. Bij een Sim Only abonnement ontvang je alleeneen simkaart en geen mobieltje. Dat is dus wat een Sim Only is.

Omdat je blijft bellen met je bestaande mobieltje , bespaar je veel overbodige kosten. De prijs die je normaliter voor je ‘zonder kosten smartphone ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en bijgevolg houd je veel lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomaanbieder, of juist verlengen bijje huidige provider. Zorg er welvoor dat je je abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met vaaktevens nieuwe betere tarieven.

Stap je over vantelecomaanbieder, dan wil jevanzelfsprekend wel je bestaande telefoonnummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enaldus kun je bij alleproviders voor niks gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweprovider zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerwelbeschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal 2 maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, over het algemeen aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe mobieltje.

Bij een SIM-only contract ontvang jemeestal een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de aanbieder en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primaoptie wanneer je al een mobieletelefoon hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobiele telefoon isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieletelefoon , dan is hetverstandig om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse telefoon tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alsabonnement worden geleverd. Dit is ookbruikbaar als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet van betekenisdat je de beschikking hebt over een simlockvrije smartphone. Meestal is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een kalenderjaar in je bezithebt) gratissimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het apparaatgekocht hebt.

Welke providers bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden aangebodendoor allerhandetelecomaanbieders. Providerszijn onder te verdelen in netwerk aanbieders en virtueletelecomproviders, ook welMVNO’s genoemd.

Een netwerk telecomproviderheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. gewoonlijk bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkaanbieder. Nederland kent 4 netwerkproviders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueletelecomprovider wordt meestal afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerktelecomaanbieder. MVNO’s richten zichhet meest op eenspecifieke doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn inHolland. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Youfone (KPN)

Scroll naar boven