t mobile sim only

Sim Only 1 Gb

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meest voordelige contract afsluiten. Als u al eentelefoon heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobieltje.

Sim Only vergelijken

Telkens meer Nederlanders kiezen voor Sim Only abonnementen. Dit houdt in datzij zelf een smartphoneaanschaffen en daar een SimOnly contract bij kopen, of datconsumenten eerst voor een contract metsmartphone kiezen en na de duur van hetabonnement overstappen op SimOnly omdat zij hun toestel nog goed genoeg vinden.

De prijzen van SimOnly abonnementen verschillen enorm; met onzevergelijker kun je goedkope Sim Onlyvergelijken. Op deze site vergelijk jeeenvoudig Sim Only abonnementen envind je simpel degoedkoopste Sim Only aanbiedingen die aan je wensen voldoen. Je hebt dekeuzemogelijkheid uit alle Sim Only aanbieders die in Nederland actief zijn.

Sim Only vs. abonnement

Omdat je alleen een simkaart ontvangt,is een Sim Only goedkoop invergelijking met andere mobieleabonnementen. Je hoeft niet voor een mobieltje te betalen, wat je terugzietin de maandelijkse kosten. Een Sim Onlykan, per maand, tot wel 70% goedkoper zijn dan een contractmet smartphone. Een contract vergelijken met Sim Only loont dan tevens zeker.Het grote gewin van een goedkope Sim Only is dat je goedkoop kan bellen, sms’en en internetten.Omdat aanbieders geen dure telefoons hoeven televeren, kunnen ze meer korting geven op het bedrag dat je elke maand moet betalen voor het SimOnly abonnement.

De voordelen van Sim Only

Door gebruik te maken vaneen Sim Only abonnement, investeer je minderin uitgaven. Heel veel consumenten betalennorrmaal gesproken meer voor het mobiele telefoon bij hunabonnement, dan voor hunuiteindelijke gebruik. Hoeveel erte uitsparen valt, hangt af van hetaantal belminuten, sms’jes en MB’s per maand. zonder simlock|simlock vrije Samsung smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobiele telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de provider waarbij de smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de smartphone afhalen. In de praktijk betekent dat in de regel dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk telecomabonnement voor jou het goedkopere is bevelen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 4 maanden. Dat is normaal gesproken voldoende om een een idee te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook Sim Only providers die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiel bellen bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een Sim Only abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wanneer kan ik overstappen?

Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenmaandelijks of een jaarlijksovereenkomst heeft. Bij SimOnly providers kunnen abonnees meestal per maand overstappen. Decontractduur is in deregel 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

Bellers kunnen twee maanden voor het einde van hethuidige overeenkomst de overstap naar een anderetelecomaanbieder regelen. Het nieuwecontract gaat dan in, als het oude is afgelopen.

Wat voor telefoonabonnement sluit jij af?

Veel mobiele telefoon gebruikerskomen vaak voor een dilemma te staanals ze hun telecomovereenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige provider of stappen ze over?De mogelijkheid hangt in de regel van meerdere factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, depolisvoorwaarden en deprijs voor een smartphone. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost vaak veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te begeleiden door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met mobiele telefoonen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage onkosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel klantenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor enkele euro maandelijks zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken tevens op dat Sim Only steeds populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helebetaalbare smartphoneabonnementengeboden om mobieltjegebruikers te lokken. Dit heeft vanzelfsprekendveel invloed op de optie van deprovider. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomaanbieder isdat heel flexibel, maar op de keper beschouwd kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftvoorafgaand je eenoptie maakt.

Contract met een mobiele telefoon

Waar voorheen de abonnementen met smartphone erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel consumentenvaak voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met smartphone. Hoewel je bij deze abonnementssoort een voorniks smartphone krijgt, hebben veel mensengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat eenieder telkens zuiniger met hun mobieltje om, dus is deoptie voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de mogelijkheid voorhet volgende telefoonabonnement.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande abonnement (bijna)is afgelopen, kun je overstappen naar wie jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomprovider, of juist verlengen bijje huidige telecomprovider. Zorg er welvoor dat je je abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigenaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met vaaktevens nieuwe actie)tarieven.

Stap je over vantelecomprovider, dan wil jenatuurlijk wel je bestaande telefoonnummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enzodoende kun je bij alleaanbieders voor niks gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweaanbieder zal dithelemaal voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummertochook naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste 2 maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Watzijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende mobiele telefoonwaar je tevreden over bent, of ben je van plan een losse mobieltje aan te schaffen, dan is hetverstandig om een los SIM-only abonnementaf te sluiten. Let er wel op dat je een contract neemt dat pastbij je verbruik.

De meeste providers bieden SIM-onlyabonnementen aan waarbij de inhoud van de service(verzamelingdata, minuten en sms’jes per maand) het meest identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij acuut een nieuwe mobiele telefoon wordtgeleverd. Onder meer Vodafone en Tele2.

En er zijn providers die zich 100%gespecialiseerd hebben in het aanbieden van SIM-only abonnementen. Bijvoorbeeld Simyo of Simpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn in de regel laag.

Aanschaf van een SIM-only abonnement heeft enkele pluspunten ten opzichte van deaanschaf van een abonnement inclusief smartphone.

 • Je kunt bestuitsparen op de kosten.
 • Kies voor een korte looptijd, dankun je snel overstappen als eenandere partij een voordeliger contract aanbiedt.

  Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

  SIM-only abonnementen worden aangebodendoor verschillendeaanbieders. Aanbiederszijn onder te verdelen in netwerk providers en virtueletelecomaanbieders, tevens welMVNO’s genoemd.

  Een netwerk telecomaanbiederheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. gewoonlijk bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkaanbieder. Nederland kent 4 netwerktelecomproviders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

  Een virtueletelecomprovider wordt overhet algemeen afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO heeft zelf geen eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerktelecomaanbieder. MVNO’s richten zicherg veel op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn indit land. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Youfone (KPN)

Scroll naar boven