sim only vodafone

Sim Only 1 Jaar Aanbiedingen

Ben je op zoek naar eenSim Only-contract datgoed bij jou past? Beleasy helpt je snel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je immer de juistekeus. Bij Belsimpel vind je de beste Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als Vodafone en Simpel.Het maakt niet uit of je het voordeligste Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende twee situaties:

  1. U heeft nog een (simlock vrije)smartphone
  2. U koopt een lossemobiel

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je betalen wilt. Een Sim Only abonnement vinden isgemakkelijk. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtstandaardthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een anderetelecomprovider, kan het zijn dat uwtoestel niet simlock-vrij is. Controleer of uwtelefoon simlock vrij is alvorens ueen Sim Only abonnementbestelt of tijdens het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigeaanbieder als u uwtelefoon simlock vrij wilt laten maken.

Sim Only met 4G

Als je kiest voor een databundel met 4G,raden wij aan om te kiezen voor ten minste 1000MB aan internetdata. Per slot van rekening is het slimmer om een watgroter contract te kiezen; mocht je perongeval niet verbonden zijn met WiFi, ga je alefficiënt buiten je bundel. Met 3Ginternet is het kwaliteitsverschil groter, dus dan heb je sneller door dat jeniet met WiFi verbonden bent.

Het voordeligste 4G Sim Onlyabonnement met ten minste1GB internet, is aan te gaan vanaf €7,50. Demeest brede 4G abonnementenonkosten meer dan €12,50 per maand. Hiervoor krijg je 10 GB interneten onbeperkt bellen en sms’en. Meer dan genoeg dus, zelfs voor de extremegebruiker.

Suggesties enkennis over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een telefoonabonnementis soms tevens goedkoop! Alhelemaal als je al in het bezit bent van eengoedwerkende smartphone. Vooreen ieder die kunnen overstappen naar eennieuw abonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwemobieltje te hebben is er debekende “SimOnly”. Een contract zondermobieltje is een telefoniecontract waarbij je uitsluitend een simkaartbestelt en dus zelf een mobieletelefoonin huis moet hebben. Het grote voordeelhiervan is dat de uitgaven die je maandelijks betaalteen stuk niet zo hoog zijndan bij zonder een Sim Onlyabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelnormaal dat je een internet en mobielbellen abonnement afsluit voor €8 tot 18 per maand, terwijl de meeste toestellen met een abonnement pasbeginnen bij 30 euro. Je bespaart al gauw een hoop geld op de onkosten van je internet en mobiel bellenabonnement. zonder simlock|simlock vrije iPhone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud contract besteld is? Alleen de telecomprovider waarbij de telefoon oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de mobiele telefoon afhalen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk Sim Only abonnement voor jou het voordeligste is raden wij aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 6 maanden. Dat is normaal gesproken voldoende om een zicht te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens providers die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een contract zonder smartphone van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een abonnement zonder mobieltje van 24 maanden afsluit.}

Welke simkaarten zijn er?

Er zijn 3 formaten simkaarten: hetalledaagseformaat, micro sim en nano sim. Hetsimpeleformaat werd ook vroeger gebruikt. Tegenwoordig gebruikenproviders hetformaat nog nauwelijks. De meeste smartphones hebben nu eenaansluiting voor een micro simkaart. Alleen de allernieuwste mobieltjes gebruiken een nano simkaart.

De meeste aanbieders leveren de simkaart op alle formaten. Dekoper van het internet en mobielbellen abonnement kan dan zelf de kaarten uitdrukken.

Wat is het verschil tussen 3G en 4G?

4G is een nieuwere techniek voor internetverbinding op demobiele telefoon. 3G en 4G verschillen ook in de snelheid: bij 3G kan de gebruiker maximaal achtMbit per seconde gebruiken. Bij 4G is dat 150 Mbit per seconde. 4G werkt alleenop nieuwere mobieltjes, terwijl 3G op veruit demeeste smartphones werkt.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van dit land. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

Uitsparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in dit landhet aanbod van maarliefst 15 netwerkproviders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeus voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van demeest actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een mogelijkheid maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenoverbodige onkosten te geldoverhouden, zodat we onbezorgd met elkaar in contactkunnen blijven.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractduur van je contractop zijn eind, ben je tevreden over mobiele telefoon dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het interessant om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

Overstappen naar een SimOnly abonnement is daarom een goede wijze om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (decollectiedata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomaanbieder. Bij eencontract inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of twee 12 maanden. Sinds kort kun je tevens hier bij een aantalpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het apparaat in één maal afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je tenslotte een nieuwe telefoon nodig hebt, dan kun je zelfeen los mobieltje kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in 1maal moet betalen.

Geld besparen door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

Wil je uitsparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobiele telefoon contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigeprovider zal alsimpel enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefooncontract hangt af van je telecomprovider. Enkele providers hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere providers hanteren 6 maand. Hetverlengen van je toestel contract kantevens nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer wanneer jecontract afloopt bij jeaanbieder en sluitsubiet een voordelig Sim Only abonnement af. De verlenging van jesmartphoneabonnement gaat pas in vanaf het moment dat deovereenkomst datum verstreken is.

Scroll naar boven